Publikacje

 

Praktyczne aspekty audytu wewnętrznego tom 1
Twarda oprawa
Autorzy: Praca zbiorowa pod red. Henrika Grocholskiego

Wydawca:  Instytut Rachunkowości i Podatków

ISBN:  83-89828-00-6
Miejsce i rok wydania:  Warszawa 2004
Wydanie:  I
Ilość stron:  165
Format  B5

Izabela Kuś, Daria Zadunajska, Wojciech Werra autorzy tej publikacji to uznane autorytety w dziedzinie audytu wewnętrznego, posiadający międzynarodowe uprawnienia oraz praktykę zawodową zdobytą w Departamencie Audytu Wewnętrznego AR i MR, cenieni wykładowcy, przygotowujący do egzaminów państwowych kandydatów na audytorów wewnętrznych.

Książka stanowi kompendium wiedzy z zakresu audytu wewnętrznego. Jest niezbędna praktykom wykonującym zawód audytora wewnętrznego, kadrze kierowniczej jednostek sektora finansów publicznych, administracji samorządowej, członkom Zarządów i Rad Nadzorczych spółek, dyrektorom finansowym firm, instytucji finansowych (banków, firm leasingowych, ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych), przedsiębiorstw, menedżerom, studentom kierunków administracyjno - menedżerskich, oraz słuchaczom studiów podyplomowych.


Praktyczne aspekty audytu wewnętrznego
Tom 1
pod redakcją HENRIKA GROCHOLSKIEGO
autorzy: IZABELA KUŚ, DARIA ZADUNAJSKA, WOJCIECH WERRA

Spis treści
Rozdział I. Roczny plan audytu wewnętrznego

Kim jest audytor wewnętrzny?
1. Planowanie
1.1. Zidentyfikowanie celu funkcjonowania jednostki
1.2. Określenie środowiska zewnętrznego (legislacja)
1.3. Zidentyfikowanie uniwersum JSFP (organizacja, plany)
1.3.1. Organizacje JSFP
1.3.2. Plany JSFP
1.3.3. Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki
1.4. Analiza potrzeb audytu - identyfikacja obsarów ryzyka
1.5. Analiza i ocena ryzyka
1.6. Analiza posiadanych zasobów
1.7. Opracowanie planu rocznego
1.8. Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział II. Podejście procesowe w zadaniu audytowym
2.1. Wstępny przegląd - identyfikacja ryzyk w procesie inwentaryzacji
2.1.1. Diagramy - jak przygotować analizę graficzną procesu
2.2. Planowanie szczegółowe audytu - program zadania audytowego.
2.3. Dokumentowanie czynności audytorskich - dokumentacja robocza
2.3.1. Matryca ryzyka w zadaniu audytowym
2.3.2. Protokół z narady otwierającej
2.3.3. Zastosowanie kwestionariuszy w trakcie audytu wewnętrznego
2.3.4. Próbkowanie w zadaniu audytowym a dokumentowanie czynności
2.3.5. Dokumentowanie nieprawidłowości
2.4. Sprawozdawczość z audytu, czyli jak przygotować sprawozdanie końcowe z badania audytowego
2.5. Interpretacja graficzna ustaleń z audytu a obiektywizm

Rozdział III Audyt poprawności zarządzania systemami informatycznymi
3.1. Systemy informatyczne
3.2. Wstępna rozpoznanie i identyfikacja ryzyk
3.2.1. Administracja systemem
3.2.2. Bezpieczeństwo logiczne i fizyczne
3.2.2.1. Zabezpieczenia fizyczne
3.2.2.2. Zabezpieczenia logiczne
3.2.3. Plany awaryjne
3.3. Program audytu
3.4. Narada otwierająca
3.5. Dokumentowanie czynności audytowych
3.5.1. Analiza dokumentacji
3.5.2. Wywiad
3.5.3. Wizytacja na miejscu/ Inspekcja
3.5.4. Weryfikacja dokumentacji wewnętrznej
3.6. Podsumowanie

<<< powrót