Samochód służbowy i jego rozliczanie w 2019 roku - zmiany podatkowe w leasingu, amortyzacji i kosztach samochodów osobowych od 2019 r.

 - aktualne problemy i orzecznictwo

- problematyczne wydatki związane z samochodem

- finansowanie w leasingu samochodu – skutki podatkowe i zasady rozliczeń

- odliczenia podatku VAT od samochodów firmowych

Termin: 5.03.2019 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z posiadaniem i korzystaniem   z samochodu własnego, leasingowanego i wynajmowanego. Omówione zostaną  aktualne przepisy prawne i projektowane zmiany. Na szkoleniu uczestnik  uzyska informacje na temat praktycznych aspektów zmian z podkreśleniem zmian istotnych w zasadach rozliczania samochodu. Szczegółowo przedstawione zostaną  uregulowania prawne i problemy praktyczny, w tym rozliczanie paliwa od samochodów.
 
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane do głównych księgowych i księgowych, pracowników księgowości dokonujący rozliczeń z korzystania z aut, pracowników działów kadr odpowiedzialni za rozliczenia pracowników, osób odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie i podatkowe rozliczanie, osób prowadzących działalność gospodarczą i korzystających z samochodów służbowych.
 
PROGRAM SZKOLENIA:
 1. Finansowanie w leasingu samochodu – projektowane zmiany:
  • kwoty ograniczenia zaliczania do KUP wydatków z tytułu leasingu – uzasadnienie stosowania,
  • kwota 150 tys zł jako max wartość zaliczania w KUP,
  • zasady wyliczania 150 tys zł. – czy z podatkiem VAT nie odliczanym czy bez,
  • umowy leasingu zawierane w 2018 r. a ograniczenie KUP od 2019 r.
  • najem samochodu – długoterminowy lub „zwykły” samochodu osobowego i innego a ograniczenia kosztów,
  • przepisy przejściowe.
 2. Amortyzacja i ubezpieczenie samochodu osobowego:
  • ograniczenie KUP w 2018 r.
  • podniesienie limitu KUP od 2019 r. do 150 tys zł,
  • zasady stosowania nowych uregulowań,
  • przepisy przejściowe – rozliczanie samochodów amortyzowanych już w 2018 r. – co w 2019 r.
 3. Ograniczenie KUP w sytuacji samochodów osobowych, od których odliczane jest 50% podatku VAT:
  • brak prawa do zaliczania w KUP 25% podatku VAT, który jest nie odliczany,
  • ograniczenie w KUP kwot netto z faktur – wysokość zaliczania w KUP 50% czy 75%?
  • wydatki, do których zastosowanie ma ograniczenie KUP, w tym myjnia, paliwo, przeglądy samochodu, naprawa itp.
  • przykłady stosowania ograniczenia.
 4. Likwidacja ewidencji przebiegu pojazdu:
  • zmiany zasad rozliczania samochodów prywatnych wykorzystywanych do celów służbowych,
  • brak ewidencji przebiegu pojazdu – czy na pewno?
  • zasady rozliczania KUP od samochodów prywatnych w celach służbowych,
  • limit zaliczania w KUP takich wydatków – 75% w KUP czy mniej?
 5. EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU – problemy praktyczne w 2018 r. - Właściwie prowadzona ewidencja przebiegu pojazdów warunkiem możliwości dokonania skutecznego odliczenia VAT
  • co kontroluje i co może kontrolować urząd skarbowy – orzecznictwo sądowe, w sprawach związanych z zawyżaniem kosztów uzyskania przychodu
  • dwie grupy samochodów służbowych – wykorzystywane wyłącznie do celów prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej oraz wykorzystywane w celach mieszanych, tj. zarówno związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, jak i prywatnych
  • samochód służbowy w celach prywatnych: nieodpłatne świadczenie pracownika – kiedy i w jakiej wysokości?
  • DODATKOWA EWIDENCJA przebiegu pojazdu jako nowy obowiązek,
  • elektroniczna ewidencja przebiegu pojazdów – 50%/100%
 6. ODLICZENIA PODATKU VAT od samochodów firmowych:
  • pojęcie samochodu w przepisach podatkowych: samochód osobowy; samochód ciężarowy; inny pojazd samochodowy; tzw. samochód z kratką czyli samochód o ładowności powyżej 500 kg,
  • VAT 50%, i 100% - zasady - PROJEKT ZMIAN: brak możliwości zaliczania do KUP 50% nieodliczonego podatku VAT.
 7. SAMOCHÓD A PRACOWNIK najnowsze wyroki:
  • zryczałtowany dochód: 400,00 zł. lub 250,00 zł.
  • kwota dochodu za udostępnienie samochodu czy też za paliwo? – najnowszy wyrok NSA z lipca 2018 r.
  • podatek a ZUS;
  • zasady naliczania ryczałtu,
  • faktura na pracownika jako alternatywna forma rozliczeń,
  • wydatki na samochód w części przeznaczonego na cele prywatne – rozliczenie.
 8. ROZWIĄZANIA podatkowe dotyczące  rozliczania samochodów służbowych:
  • Wynajem samochodów pracownikom do przejazdów prywatnych
   • uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne firmy,
   • niezbędne inwestycje systemowe (system GPS z możliwością weryfikacji rodzaju jazdy – tryb prywatny tryb służbowy),
   • dostosowanie przepisów wewnętrznych (polityka samochodowa firmy),
   • konieczność kwalifikacji wykorzystania samochodu służbowego jako użytkowanego wyłącznie do celów związanych z prowadzoną przez naszą firmę działalnością gospodarczą,
   • koszty wynajmu samochodów - metody ustalanie wysokości stawek dla pracowników,
   • zagadnienia problemowe: kwestia świadomości pracowników na temat konsekwencji niestosowania się do przyjętych procedur dot. użytkowania aut; zawodność czynnika ludzkiego; GPS we „wrażliwych” branżach.
  • Wynajem z rzeczywistym obciążeniem pracownika kosztami
   • wartość obecnego benefitu pracownika (niepieniężnego świadczenia za użytkowanie firmowego auta w celach prywatnych) a rzeczywiste koszty wynajmu,
   • obciążenie pracownika kontra oszczędności firmy.
  • Przejazdy „dom-biuro-dom” jako przejazdy służbowe?
   • Jak zakwalifikować przejazdy „dom-biuro-dom” jako użytkowanie auta firmowego w celach służbowych?
   • Parking przydomowy a parking firmowy – bezpieczne przechowanie nocą i w dni wolne od pracy,
   • Czy pracownicy mogą płacić firmie za wynajem samochodów kwoty zbliżone do dotychczas potrącanego im z wynagrodzenia podatku i składki ZUS naliczanych od benefitu (świadczenia niepieniężnego).
  • Kara finansowa za niezgodne z prawem odliczenia VAT od samochodów a odpowiedzialność pracownika
   • Czy pracownik, który swoim postępowaniem wykracza poza reguły ustalone procedurą użytkowania samochodu służbowego, może być obciążony ewentualną karą nałożoną na firmę przez urząd skarbowy?
   • Czy przepisy wewnętrzne w firmie mogą skutecznie przenieść odpowiedzialność w zakresie kar za samochodowy VAT na pracownika - wina umyślna (i dochodzenie wobec pracownika pokrycia pełnej kary nałożonej na firmę) czy nieumyślna (3 –krotność wynagrodzenia)?
 9. Dyskusja z uczestnikami.
 
WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa
 • jednej osoby -  490 zł netto + 23 % VAT
 •  dwóch osób z jednej firmy - 450 zł/os netto + 23 % VAT

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 10:00 – 16:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Katarzyna Jurek
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 46-49-752
e-mail: katarzyna.jurek@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie (do pobrania)

Oświadczenie VAT (do pobrania)