Schemat podatkowy dla JST

- kiedy powstaje obowiązek informacyjny MDR

- sposób i termin raportowania schematów podatkowych

- sankcje za niewypełnienie obowiązków przewidzianych przepisami MDR

Termin: 14.05.2019 r. / Miejsce: Warszawa

Termin: 20.05.2019 r. / Miejsce: Katowice

Termin: 21.05.2019 r. / Miejsce: Wrocław

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest omówienie regulacji MDR w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego, jak również przesłanek jego raportowania. „JST i powiązane z nimi podmioty (np. spółki gminne) mogą już niebawem stanąć przed koniecznością wypełniania nowego obowiązku informacyjnego dotyczącego wielu różnorodnych czynności, które mogłyby – chociażby potencjalnie – powodować obniżenie wysokości zobowiązania podatkowego. Co istotne, obowiązek ten będzie działał retroaktywnie, bowiem w przypadku transakcji krajowych dotyczyć będzie schematów wdrażanych od 1 listopada 2018 r., natomiast w przypadku schematów transgranicznych – od 25 czerwca 2018 r.”

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do skarbników, głównych księgowych oraz innych pracowników służb finansowo-księgowych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich oraz wszystkich podległych i nadzorowanych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dyrektorzy finansowi i główni księgowi spółek komunalnych.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Informacje wprowadzające

2. Cel wprowadzenia regulacji MDR

3. Kiedy powstaje obowiązek informacyjny MDR

    3.1. Przesłanki raportowania

4. Podmiotowość regulacji

    4.1. Krąg podmiotów obowiązanych do przekazywania informacji

    4.2. Charakterystyka i zakres obowiązków promotora, korzystającego, wspomagającego,

           uczestnika uzgodnienia

5. Przedmiot informowania

    5.1. Określenie definicji schematu

           5.1.1. Schemat podatkowy

           5.1.2. Schemat podatkowy standaryzowany

           5.1.3. Schemat transgraniczny

6. Sposób i termin raportowania schematów podatkowych

    6.1. Do kogo przekazywane są informacje MDR

    6.2. Numer schematu NSP

           6.2.3. Procedury nadania numer NSP

7. Cechy rozpoznawcze

    7.1. Ogólne cechy rozpoznawcze

    7.2. Szczególne cechy rozpoznawcze

    7.3. Inne szczególne cechy rozpoznawcze

8. Zasady intertemporalne oraz obowiązek retrospektywnego przekazania informacji o schematach podatkowych

    8.1. Retrospektywne terminy raportowania

9. Procedury wewnętrzne

10. Sankcje za niewypełnienie obowiązków przewidzianych przepisami MDR

11. Odpowiedź na pytania:

      - co raportowaniu nie podlega (wyłączenia)?

      - co rozumieć pod pojęciem uzgodnienia przy MDR?

      - czym jest wdrażanie schematu podatkowego?

      - czy schemat podatkowy obejmuje odwrotne obciążenie?

      - do czego służy druk MDR-1, MDR-2, MDR-3, MDR-4?

12. Reakcja praktyki na nowo wprowadzone regulacje.

      12.1. Przegląd czasopism

13. Podsumowanie

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 590zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 550 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 10:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Katarzyna Jurek
tel. (22) 46-49-718;
fax (22)  46-49-752
e-mail: katarzyna.jurek@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie (do pobrania)
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

<<< powrót