Schematy podatkowe – raportowanie od 2019 roku

- przykłady identyfikowania schematów podatkowych – case studies
- udostepnienie schematu podatkowego oraz wdrożenie schematu podatkowego a obowiązek raportowania
- zakres oraz treść informacji o schemacie podatkowym
- konsekwencje karne nieprzestrzegania obowiązku raportowania

Termin: 23.09.2019r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie nowych obowiązków raportowania schematów podatkowych. W trakcie szkolenia kompleksowo omówione zostaną :  cel oraz podstawa prawna wprowadzenia regulacji,  definicja schematu podatkowego, Podmioty zobowiązane do przekazywania informacji o schematach podatkowych, obowiązek raportowania o schematach podatkowych przez podatnika w przypadku braku cech optymalizacji podatkowej – przykłady, obowiązek tworzenia procedury wewnętrznej etc.
 
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane do do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, pracowników działów księgowości i podatków, kontrolerów finansowych wszystkich jednostek objętych obowiązkiem publikacji schematów podatkowych oraz „promotorów” czyli  doradców podatkowych, radców prawnych, notariuszy, pracowników banku lub innej instytucji finansowej doradzający klientom.
 
PROGRAM SZKOLENIA:
 1. Cel oraz podstawa prawna wprowadzenia regulacji
  - Cel i znaczenie regulacji
  - Zgodność z dyrektywą Rady (UE) 2018/822 z 25.05.2018
  - Podstawowe pojęcia i definicje
  - Moc wsteczna przepisów – czy istnieje obowiązek raportowania wstecz ?
 2. Definicja schematu podatkowego
  - Pojęcie schematu podatkowego
  - Definicja uzgodnienia
  - Definicja korzyści podatkowej
  - Kryterium głównej korzyści
  - Ogólna cecha rozpoznawcza
  - Szczególna cecha rozpoznawcza
  - Inna szczególna cecha rozpoznawcza
  - Rodzaje schematów podatkowych
  - Schemat podatkowy standaryzowany
  - Schematy transgraniczne
  - Jak zdefiniować i zidentyfikować schemat podatkowy ?
  - Zmiany w procesach
  - Czy może powstać schemat podatkowy w wyniku wykonania przepisów ustawy o rachunkowości ?
  - Znaczenie klauzuli przeciw unikania opodatkowaniu.
  - Przykłady identyfikowania schematów podatkowych – case studies
 3. Podmioty zobowiązane do przekazywania informacji o schematach podatkowych
  - Promotor
  - Korzystający
  - Wspomagający
  - Doradca in-house
  - Numer schematu podatkowego a obowiązek raportowania
  - Czy korzystający może inaczej zidentyfikować schemat podatkowy niż promotor ?
  - Obowiązek przekazywania informacji o uzgodnieniach bez cech schematu podatkowego
  - Konsekwencje  błędnej identyfikacji schematu podatkowego
  - Konsekwencje nie wysłania oraz opóźnienia w wysłaniu informacji o schematach podatkowych
 4. Obowiązek raportowania o schematach podatkowych przez podatnika w przypadku braku cech optymalizacji podatkowej – przykłady
 5. Udostepnienie schematu podatkowego oraz wdrożenie schematu podatkowego a obowiązek raportowania
 6. Schemat teoretyczny
 7. Nadanie numeru schematu podatkowego
 8. Forma oraz termin raportowania o schematach podatkowych

  - Wyłączenia z obowiązku raportowania
  - Moment powstania obowiązku przekazania informacji o schematach podatkowych
  - Struktura logiczna oraz forma informacji
  - Treść przekazywanej informacji
  - Zbieg obowiązku raportowania o schemacie podatkowych przez więcej niż jeden podmiot
  - Oświadczenie o raportowaniu schematów podatkowych
  - Czy każdy zidentyfikowany schemat podatkowy podlega raportowaniu ?
  - Skutki podatkowe przekazania informacji o schematach podatkowych – wpływ na plan  kontroli podatkowych
  - Tajemnica zawodowa  a obowiązek raportowania o schematach podatkowych
 9. Zakres oraz treść informacji o schemacie podatkowym
  - Zakres danych ujmowanych w informacji
  - Treść informacji o schemacie podatkowym
  - Kto podpisuje informacje o schematach podatkowych
  - Procedury tworzenia informacji o schematach podatkowych
 10. Obowiązek tworzenia procedury wewnętrznej
  - Podmioty zobowiązane
  - Zakres procedury
  - Forma procedury
  - Dane które powinna zawierać procedura
  - Obowiązek tworzenia procedury przez podmioty zatrudniające doradców in-house
  - Ryzyka związane z tworzeniem procedury
  - Kto odpowiada za brak procedury wewnętrznej
 11. Konsekwencje karne nieprzestrzegania obowiązku raportowania o schematach podatkowych
  - Ordynacja podatkowa
  - Sankcje karne
 12. Objaśnienia Ministra Finansów
 
WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa
  • jednej osoby -  490 zł netto + 23 % VAT
  •  dwóch osób z jednej firmy - 450 zł/os netto + 23 % VAT

UWAGA OFERTA FIRST MINUTE!

  • Przy zgłoszeniach na 14 dni przed szkoleniem obowiązuje cena promocyjna – 440 zł/os netto + 23 % VAT*

*podane rabaty nie sumują się

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 10:00 – 16:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 46-49-709;
fax (22) 46-49-752
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.