Split payment – podzielona płatność
– zmiany w VAT w 2018r.

najnowsze orzecznictwo podatkowe i interpretacje indywidualne

- wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności - kto i co może/powinien wprowadzić,
- transakcje z podmiotami zagranicznymi, wpływ split payment na JPK  ewidencja VAT,
- nowelizacja dot. kas rejestrujących,
- zmiany w Ordynacji podatkowej w aspekcie rozliczenia VAT, usunięcie art. 43 ust. 13; nadużycia w VAT


Termin: 4.09.2018r. / Miejsce: Warszawa


CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest omówienie zmian dotyczących podatku VAT, a w szczególności mechanizmu podzielonej płatności. Szczegółowo zostaną omówione m.in.: najnowsze orzecznictwo podatkowe i interpretacje indywidualne, wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności - kto i co może/powinien wprowadzić, transakcje z podmiotami zagranicznymi, wpływ split payment na JPK  ewidencja VAT, nowelizacja dot. kas rejestrujących, zmiany w Ordynacji podatkowej w aspekcie rozliczenia VAT, usunięcie art. 43 ust. 13; nadużycia w VAT.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, kierowników działów finansowo- księgowych, pracowników działów podatkowych jak też wszystkich osób zainteresowanych aktualnymi zagadnieniami w ramach zmian w podatku VAT.

PROGRAM

I. Split payment (mechanizm podzielonej płatności)
   1. Istota mechanizmu (perspektywa krajowa i międzynarodowa)
   2. Zasady wprowadzania mechanizmu w Polsce (obowiązki / możliwości podatników):
       a) dobrowolność (?)
       b) status nabywcy
       c) rodzaj transakcji 
       d) waluta transakcji
   3. Obowiązki instytucji finansowych:
       a) założenie rachunku VAT
       b) kwestie finansowe
       c) zamknięcie rachunku VAT
   4. Praktyczna praca z rachunkiem VAT:
       a) komunikat przelewu
       b) realizacji płatności
       c) uznanie rachunku VAT
       d) obciążenie rachunku VAT
       e) zabezpieczenie innych środków z rachunku VAT
   5. Korzyści ze stosowania split paymentu
       a) odpowiedzialność solidarna, towary wrażliwe
       b) sankcja VAT
       c) podwyższona stawka odsetek za zwłokę
       d) zwrot VAT
       e) wcześniejsza spłata zobowiązania
        f) należyta staranność
   6. Ograniczenia dla dostawcy i nabywcy:
       a) „blokada” środków
       b) zwrot na rachunek bankowy podatnika
       c) zdolność kredytowa
   7. Zagadnienia budzące wątpliwości:
       a) konta w kilku bankach
       b) płatności zbiorcze
       c) korekty in plus
       d) kompensaty
       e) faktoring
        f) pośrednicy w płatnościach
       g) cash pooling
       h) payment on behalf of / collection on behalf of
        i) umowne wyłączenie stosowania mechanizmu
   8. Podsumowanie

II. STIR (System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej)
   1. Podstawowe założenia
   2. Podmioty objęte STIR
   3. Instytucje zaangażowane w STIR
      a) udzielanie informacji
      b) wskaźnik ryzyka
      c) wykorzystanie informacji
   4. Blokada rachunku
      a) zasady dokonywania blokad
      b) procedura zaskarżenia

III. Należyta staranność – lista dobrych praktyk
  1. VAT frauds – nadużycia w VAT – aktualna sytuacja
  2. Lista dobrych praktyk
  3. O czym warto pamiętać

IV. Inne nowości w VAT
  1. Plany w zakresie zmian w VAT
  2. Przegląd najnowszego orzecznictwa podatkowego i interpretacji indywidualnych

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

  • jednej osoby -  490 zł netto + 23 % VAT
  • dwóch osób z jednej firmy -  450 zł/os netto + 23 % VAT

Uwaga oferta first minute!

  • przy zgłoszeniach na 7 dni przed szkoleniem obowiązuje cena promocyjna – 400 zł/os netto + 23 % vat*

*podane rabaty nie sumują się.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum w/w miast  w godzinach: 10.00 – 15.30.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych in-formacji udziela:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 464 97 09,
fax 22/46-49-752, 53-70-181
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na po-twierdzeniu konto.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

>>> powrót