Szkolenia dla budżetu

Szkolenia Data Miejsce
Gospodarka kasowa - i druki ścisłego zarachowania 05-03-2021
online
Dotacje - jako szczególna forma wydatku z budżetu JST 05-03-2021
online
Nowa perspektywa finansowa na lata 2020-2027 - nowe zasady pozyskiwania funduszy europejskich 05-03-2021
online
VAT dla jednostek samorządu terytorialnego - w aspekcie kontroli NIK 09-03-2021
online
Koszty w postępowaniu egzekucyjnym w administracji publicznej - wielka nowelizacja od 20.02.2021r. 11-03-2021
online
Zamykanie i rozliczanie końcowe projektów z funduszy UE na lata 2014-2020 - w aspekcie pandemii SARS-CoV-2 12-03-2021
online
Umowy cywilnoprawne - zmiany od 01.01.2021r. Opodatkowanie, prawa autorskie, ryzyka (kazusy, orzecznictwo, wzory) 16-03-2021
online
Antykorupcja dla administracji publicznej - praktyczne aspekty wdrażania wytycznych CBA 18-03-2021
online
Prawa i obowiązki podmiotu kontrolowanego- w kontroli prowadzonej przez NFZ 19-03-2021
online
Problemy klasyfikacji budżetowej - omówienie najczęściej występujących błędów wynikających z protokołów RIO i NIK 22-03-2021
online
Audyt zgodności przetwarzania danych osobowych- z RODO, ustawą o ochronie danych osobowych, wytycznymi EROD i innymi regulacjami 26-03-2021
online
Centrum Usług Wspólnych - jako narzędzie z obszaru zarządzania samorządowymi jednostkami organizacyjnymi - praktyczne funkcjonowanie 26-03-2021
online
Procedura administracyjna i stosowanie KPA w czasie pandemii - wybrane problemy 08-04-2021
online
Zamówienia publiczne do 130 000 złotych - według nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych 14-04-2021
online
Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym - w warunkach pandemii COVID 19 23-04-2021
online