Szkolenia dla budżetu

Szkolenia Data Miejsce
Finanse publiczne i dyscyplina finansów publicznych 17-09-2019
Warszawa
Design thinking - jak myśleć twórczo, działać kreatywnie i wprowadzać innowacje 17-09-2019
Warszawa
ZFŚS w 2019 r. - najnowsze orzecznictwo oraz wyjaśnienia Ministerstwa Finansów 19-09-2019
Warszawa
Pracownicze Plany Kapitałowe w 2019r. - aspekty prawne i podatkowe 19-09-2019
Warszawa
Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem oszustw i korupcji w projektach unijnych 19-09-2019
Warszawa
Obowiązkowy split payment w jednostkach budżetowych - aspekty podatkowe, budżetowe i księgowe 20-09-2019
30-09-2019
07-10-2019
Warszawa
Katowice
Warszawa
Instrukcja kancelaryjna 20-09-2019
Warszawa
Stres w pracy i w domu - jak mądrze i z pożytkiem dla siebie wykorzystywać energię stresu 24-09-2019
Warszawa
BIAŁA LISTA podatników vat w jednostkach budżetowych – aspekty podatkowe, budżetowe i księgowe 27-09-2019
Warszawa
Audytor wewnętrzny w toku postępowania kontrolnego - praktyczne aspekty oceny działalności oraz współpracy z organami kontroli zewnętrznej 27-09-2019
Warszawa
Thinking tools, czyli narzędzia myślowe i coachingowe w audycie – warsztaty 27-09-2019
Warszawa
Egzekucja w administracji publicznej – praktyczne aspekty 01-10-2019
Warszawa
Wykrywanie i przeciwdziałanie nadużyciom finansowym w projektach UE 04-10-2019
Warszawa
Kompendium wiedzy z zakresu finansów publicznych, rachunkowości budżetowej i audytu wewnętrznego w procesie i czynnościach kontroli 04-10-2019
Warszawa
Księgowość projektów unijnych - WARSZTATY 07-10-2019
Warszawa
Podstawowe zasady przygotowania urządzeń księgowych do prawidłowego zamknięcia ksiąg rachunkowych w jsfp za 2019 r. 08-10-2019
Warszawa
Analiza opłacalności rozwojowych projektów inwestycyjnych oraz ocena ich ryzyka 14-10-2019
Warszawa
Studium wykonalności w projektach inwestycyjnych 26-10-2019
Warszawa
Dotacje jako szczególna forma wydatku z budżetu JST 29-10-2019
Warszawa
Ochrona praw autorskich i praw pokrewnych na uczelniach wyższych 30-10-2019
Warszawa
Audyt efektywnościowy w praktyce 08-11-2019
Warszawa
Bilans zamknięcia w jsfp za 2019 rok - sposób i zasady prawidłowego przygotowania urządzeń księgowych do sporządzenia sprawozdania finansowego 20-11-2019
Warszawa