Szkolenia dla budżetu

Szkolenia Data Miejsce
Dostęp do informacji publicznej - nowe zasady ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego 27-09-2021
online
Antykorupcja dla pracowników sektora publicznego - wymiar indywidualny 28-09-2021
online
VAT dla jednostek samorządu terytorialnego - w aspekcie wniosków z przeprowadzonej kontroli NIK oraz stanowiska resortu finansów w sprawie kwalikowalności VAT w ramach RFIL 29-09-2021
online
Ustawa o doręczeniach elektronicznych – jej wpływ na postępowanie administracyjne 30-09-2021
online
Centrum Usług Wspólnych - jako narzędzie z obszaru zarządzania samorządowymi jednostkami organizacyjnymi - praktyczne funkcjonowanie 30-09-2021
online
Zielony Ład - założenia i cele projektów na lata 2021-2027 01-10-2021
online
Zamykanie i rozliczanie końcowe projektów - z funduszy UE na lata 2014-2020 06-10-2021
online
Środki trwałe - zasady wyceny i ewidencjonowania 07-10-2021
online
Postępowanie administracyjne w praktyce organów administracji publicznej - z uwzględnieniem najnowszych zmian 12-10-2021
online
Sygnalista w jednostce sektora publicznego - wymogi i praktyka 12-10-2021
online
Antykorupcja dla administracji publicznej w zakresie instytucjonalnym - praktyczne aspekty wdrażania wytycznych CBA 13-10-2021
online
Podstawy - rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej 14-10-2021
online
Wydatki budżetowe w JST - w 2021 r. 27-10-2021
online
Inwentaryzacja 2021/2022 - jako podstawowa czynność w zamknięciu roku budżetowego 28-10-2021
online
Inwestycje w JST - jak prawidłowo je przygotować, przeprowadzić i rozliczyć ? 28-10-2021
online
Przygotowanie - do zamknięcia roku budżetowego 2021 w JST 30-11-2021
online