Szkolenia dla budżetu

Szkolenia Data Miejsce
Zamykanie i rozliczanie końcowe projektów z funduszy UE na lata 2014-2020 10-04-2020
online
Podatek VAT w projektach unijnych – zasady kwalifikowalności i praktyczne aspekty kontroli 30-04-2020
online
Pracownicze Plany Kapitałowe w sektorze publicznym 08-05-2020
08-06-2020
online
online
Sygnaliści jako element systemu przeciwdziałania nadużyciom 18-05-2020
28-05-2020
online
online
Nowa struktura JPK_VAT w jednostkach sektora finansów publicznych 18-05-2020
20-05-2020
27-05-2020
online
online
online
Rozliczanie i weryfikacja wynagrodzeń oraz podróży służbowych w projektach współfinansowanych z funduszy unijnych z uwzględnieniem projektów Pomocy Technicznej 25-05-2020
online
Dyscyplina finansów publicznych 28-05-2020
25-06-2020
online
online
Finanse publiczne oraz dyscyplina finansów publicznych 28-05-2020
25-06-2020
online
online
Dotacje jako szczególna forma wydatku z budżetu JST 29-05-2020
26-06-2020
online
online
Kryteria oceny w audycie wewnętrznym i kontroli finansowej 03-06-2020
online
Środki trwałe oraz WNiP w unijnych projektach inwestycyjnych - czerwiec - rozliczanie, wycena, ewidencja, finansowanie, zachowanie trwałości 08-06-2020
online
Wyodrębniona ewidencja księgowa projektów unijnych 17-06-2020
23-06-2020
online
online
Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów w aspekcie gminnej i publicznej gospodarki mieszkaniowej 19-06-2020
online
Antykorupcja i przeciwdziałanie nadużyciom w szkolnictwie wyższym i nauce 06-07-2020
online