Szkolenia dla budżetu

Szkolenia Data Miejsce
Bilans zamknięcia w jsfp za 2019 rok - sposób i zasady prawidłowego przygotowania urządzeń księgowych do sporządzenia sprawozdania finansowego 20-11-2019
Warszawa
Zamówienia o wartości poniżej progów unijnych w nowym Prawie zamówień publicznych 20-11-2019
Warszawa
Środki trwałe oraz WNiP w unijnych projektach inwestycyjnych - dla instytucji wypłacających dotacje 25-11-2019
Warszawa
Thinking tools, czyli narzędzia myślowe i coachingowe w audycie – warsztaty 25-11-2019
Warszawa
Kwalifikowalność podatku VAT z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach oraz wyroków sądowych –TSUE, NSA, WSA i orzecznictwa Izb Skarbowych 26-11-2019
16-12-2019
Katowice
Warszawa
Dotacje jako szczególna forma wydatku z budżetu JST 26-11-2019
Warszawa
Finanse publiczne i dyscyplina finansów publicznych 27-11-2019
Warszawa
KONFERENCJA AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH MIAST POLSKICH 28-11-2019
Kraków
Etyka i budowanie kultury uczciwości w urzędzie oraz zachowań asertywnych w sytuacjach korupcyjnych 02-12-2019
Warszawa
Antykorupcja – bezpieczeństwo osobiste, współpracowników oraz firmy i urzędu 02-12-2019
06-12-2019
Warszawa
Katowice
Inwentaryzacja- zasady, sposób przeprowadzania i dokumentowania 05-12-2019
Warszawa
Przygotowanie do nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 05-12-2019
Warszawa
ZFŚS w 2019 r. - najnowsze orzecznictwo oraz wyjaśnienia Ministerstwa Finansów 11-12-2019
Warszawa
Audyt efektywnościowy w praktyce 11-12-2019
Warszawa
Wieloletnia prognoza finansowa JST na rok 2020 12-12-2019
Warszawa
SP ZOZ - y - SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2019 oraz rachunek kosztów i planowane zmiany 12-12-2019
Warszawa
Instrukcja kancelaryjna 16-12-2019
Warszawa
Stres w pracy i w domu - jak mądrze i z pożytkiem dla siebie wykorzystywać energię stresu 17-12-2019
Warszawa
Nowe obowiązki wynikające z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa 29-01-2020
Warszawa
Audyt zgodności ochrony danych osobowych 11-02-2020
Warszawa