Szkolenia dla budżetu

Szkolenia Data Miejsce
Radny w systemie prawa publicznego - podstawy działania rady, zakres zadań, finanse publiczne 22-01-2019
Warszawa
Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania o stanie mienia skarbu państwa według stanu na 31 grudnia 2018 roku a zasady ewidencji mienia trwałego skarbu państwa w roku 2019 24-01-2019
25-01-2019
30-01-2019
Wrocław
Warszawa
Katowice
Postępowanie administracyjne – dla zaawansowanych 24-01-2019
Warszawa
Roczna sprawozdawczość budżetowa i finansowa – zasady sporządzania nowego załącznika nr 12 „informacja dodatkowa” za rok 2018 25-01-2019
Warszawa
Audyt efektywnościowy w praktyce 28-01-2019
13-02-2019
Warszawa
Poznań
Praktyczne aspekty egzekucji w administracji 28-01-2019
Warszawa
Zamówienia publiczne - nieprawidłowości i oszustwa, zmowy przetargowe, elektronizacja 30-01-2019
Warszawa
Sprawozdawczość JST i jednostek organizacyjnych za 2018 r. wg obowiązujących przepisów 31-01-2019
Warszawa
Klasyfikacja budżetowa i grupowanie wydatków budżetowych – planowanie, wykonywanie i księgowanie wydatków bieżących i wydatków majątkowych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych w roku 2019 31-01-2019
04-02-2019
05-02-2019
Warszawa
Katowice
Wrocław
Wynagrodzenia w oświacie- praktyka i problemy 08-02-2019
Warszawa
Prawidłowe zamknięcie ksiąg rachunkowych w jsfp i sporządzenie wg nowych zasad bilansu zamknięcia wraz z załącznikami za 2018 r. 08-02-2019
Warszawa
Samochód służbowy i jego rozliczanie w 2019 roku - zmiany podatkowe w leasingu, amortyzacji i kosztach samochodów osobowych od 2019 r. 11-02-2019
15-02-2019
Katowice
Warszawa
Odpowiedzialność pracowników i funkcjonariuszy publicznych 11-02-2019
Poznań
Thinking tools, czyli narzędzia myślowe i coachingowe w audycie – warsztaty 12-02-2019
Warszawa
Podatek od nieruchomości - aktualne problemy praktyczne w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych 18-02-2019
Warszawa
Najnowsze zmiany w przepisach PZP 21-02-2019
07-03-2019
Warszawa
Warszawa
Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem oszustw i korupcji 21-02-2019
Warszawa
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste w bilansie zamknięcia roku 2018 i w bilansie otwarcia roku 2019 25-02-2019
26-02-2019
27-02-2019
Katowice
Wrocław
Warszawa
Zasady sporządzania sprawozdania finansowego w jsfp ze szczególnym uwzględnieniem informacji dodatkowej 28-02-2019
Warszawa
Rozliczanie projektów unijnych w praktyce - WARSZTATY 01-03-2019
13-03-2019
22-05-2019
Warszawa
Wrocław
Warszawa
Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014 07-03-2019
Warszawa
Księgowość projektów unijnych - WARSZTATY 29-04-2019
Warszawa