Szkolenia dla budżetu

Szkolenia Data Miejsce
Pracownicze Plany Kapitałowe. Nowe obowiązki dla Uczelni Publicznych 27-11-2020
online
Finanse publiczne oraz dyscyplina finansów publicznych - omówienie projektu nowelizacji ustawy za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ! 30-11-2020
online
Nowa ustawa prawo zamówień publicznych - najważniejsze zagadnienia 01-12-2020
online
Cyberbezpieczeństwo w organizacji. Wymagania Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa 01-12-2020
online
Zamykanie ksiąg rachunkowych w jednostkach sektora finansów publicznych 02-12-2020
online
Nowa struktura JPK_VAT w jednostkach sektora finansów publicznych 02-12-2020
online
ZFŚS 2020 po wejściu w życie tarczy antykryzysowej 03-12-2020
online
Zasady dostępu do informacji publicznej - poradnik dla urzędnika 03-12-2020
online
Dotacje jako szczególna forma wydatku z budżetu JST 04-12-2020
online
Środki trwałe w jednostkach sektora finansów publicznych 07-12-2020
online
Praktyczne aspekty egzekucji w administracji - zmiany w przepisach 08-12-2020
online
Pracownicze Plany Kapitałowe w sektorze publicznym 09-12-2020
online
Centrum Usług Wspólnych jako narzędzie z obszaru zarządzania samorządowymi jednostkami organizacyjnymi - praktyczne funkcjonowanie 09-12-2020
online
Zamykanie projektów unijnych 10-12-2020
online
Inwentaryzacja - jako podstawowa czynność w zamknięciu roku budżetowego 14-12-2020
online
Procedura administracyjna i stosowanie KPA w czasie pandemii - wybrane problemy 14-12-2020
online
Gospodarka kasowa i druki ścisłego zarachowania 2020 15-12-2020
online
Compliance - wytyczne CBA w zakresie programów zgodności. Jak stosować w praktyce ? 21-12-2020
online