Szkolenia dla budżetu

Szkolenia Data Miejsce
Umowy cywilnoprawne - zmiany od 01.01.2021r. Opodatkowanie, prawa autorskie, ryzyka (kazusy, orzecznictwo, wzory). 22-01-2021
online
VAT dla jednostek samorządu terytorialnego - w aspekcie kontroli NIK 25-01-2021
online
Centrum Usług Wspólnych - jako narzędzie z obszaru zarządzania samorządowymi jednostkami organizacyjnymi - praktyczne funkcjonowanie 27-01-2021
online
Tworzenie, obieg i kontrola dokumentów księgowych - w dobie pandemii koronawirusa 28-01-2021
online
Sporządzanie załącznika nr 12 " Informacja dodatkowa" - w jednostkach sektora finansów publicznych 28-01-2021
online
Pracownicze Plany Kapitałowe - w sektorze publicznym 29-01-2021
online
Procedura administracyjna i stosowanie KPA w czasie pandemii - wybrane problemy 29-01-2021
online
Sprawozdawczość finansowa w JST 2020 - ze szczególnym uwzględnieniem stosownych ewidencji w księgach organu i urzędu JST 02-02-2021
online
Antykorupcja dla administracji publicznej - praktyczne aspekty wdrażania wytycznych CBA 04-02-2021
online
Zasady dostępu do informacji publicznej - poradnik dla urzędnika 05-02-2021
online
Polityka rachunkowości - i jej wpływ na sprawozdawczość finansową jednostki budżetowej 10-02-2021
online
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2021 - w dobie pandemii koronawirusa 11-02-2021
online
Praktyczne aspekty egzekucji w administracji - omówienie najważniejszych zmian 17-02-2021
online
Pracownicze Plany Kapitałowe - moduł księgowo-płacowy 18-02-2021
online
Dotacje - jako szczególna forma wydatku z budżetu JST 04-03-2021
online
Gospodarka kasowa - i druki ścisłego zarachowania 05-03-2021
online
Problemy klasyfikacji budżetowej - omówienie najczęściej występujących błędów wynikających z protokołów RIO i NIK 22-03-2021
online