Szkolenia dla budżetu

Szkolenia Data Miejsce
Obowiązkowy split payment w jednostkach budżetowych - aspekty podatkowe, budżetowe i księgowe 20-01-2020
Warszawa
Kontrola projektów współfinansowanych ze środków UE w latach 2014-2020 21-01-2020
10-03-2020
Katowice
Warszawa
Analiza opłacalności rozwojowych projektów inwestycyjnych oraz ocena ich ryzyka 22-01-2020
Warszawa
Sprawozdawczość budżetowa dla JST 22-01-2020
Warszawa
Finanse publiczne i dyscyplina finansów publicznych 24-01-2020
Warszawa
Przygotowanie do nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 24-01-2020
Warszawa
Dotacje jako szczególna forma wydatku z budżetu JST 27-01-2020
Warszawa
Thinking tools, czyli narzędzia myślowe i coachingowe w audycie – warsztaty 27-01-2020
Warszawa
Podstawowe zasady przygotowania urządzeń księgowych do prawidłowego zamknięcia ksiąg rachunkowych w jsfp za 2019 r. 28-01-2020
Warszawa
Rachunkowość budżetowa w jednostkach sektora finansów publicznych 29-01-2020
Warszawa
Nowe obowiązki wynikające z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa 29-01-2020
Warszawa
Rachunek kosztów w SPZOZ-ach 31-01-2020
07-02-2020
Katowice
Warszawa
Bilans zamknięcia w jsfp za 2019 rok - sposób i zasady prawidłowego przygotowania urządzeń księgowych do sporządzenia sprawozdania finansowego 31-01-2020
Warszawa
Antykorupcja i przeciwdziałanie nadużyciom w m.st. Warszawie 02-02-2020
Warszawa
Zamykanie i rozliczanie końcowe projektów z funduszy UE na lata 2014-2020 03-02-2020
Warszawa
Audyt efektywnościowy w praktyce 03-02-2020
Warszawa
Nowy JPK_VAT w gminie oraz zmiany w VAT 03-02-2020
Warszawa
Księgowość projektów UE 04-02-2020
17-03-2020
Katowice
Warszawa
Studium wykonalności w projektach inwestycyjnych 04-02-2020
Warszawa
PPK, zmiany w prawie pracy i ZFŚS w 2019/2020 r. w sektorze publicznym 06-02-2020
11-03-2020
Katowice
Warszawa
Zmiany w klasyfikacji budżetowej w roku 2019r. i na rok 2020 07-02-2020
Warszawa
Nadużycia finansowe, korekty finansowe i zwrot środków na podstawie przepisów UE i krajowych 11-02-2020
31-03-2020
Katowice
Warszawa
Audyt zgodności ochrony danych osobowych 11-02-2020
Warszawa
Procedury transgranicznego przemieszczania odpadów w UE w związku z aktualizacją przepisów krajowych 2018 roku 17-02-2020
Warszawa
Rozliczanie projektów unijnych w praktyce 18-02-2020
31-03-2020
Warszawa
Katowice
Środki trwałe oraz WNiP w unijnych projektach inwestycyjnych - dla instytucji wypłacających dotacje 20-02-2020
26-03-2020
Katowice
Warszawa
Kadry i płace od podstaw – wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy i wynagrodzeń 24-02-2020
Warszawa
Podatek VAT w projektach unijnych – zasady kwalifikowalności i praktyczne aspekty kontroli 27-02-2020
30-04-2020
Katowice
Warszawa
Czynności kontrolne dotacji udzielanych przez jst niepublicznym szkołom, przedszkolom i innym placówkom oświatowym z budżetu jst – przykłady najczęstszych naruszeń 02-03-2020
09-03-2020
Katowice
Wrocław
Wyodrębniona ewidencja księgowa projektów unijnych 05-03-2020
26-03-2020
Katowice
Warszawa
Zarządzanie ryzykiem 09-03-2020
Warszawa
Rozliczanie i weryfikacja wynagrodzeń oraz podróży służbowych w projektach współfinansowanych z funduszy unijnych z uwzględnieniem projektów Pomocy Technicznej 25-05-2020
Katowice