Doręczenia elektroniczne w 2024r. - nowe rozwiązania w komunikacji z podmiotami publicznymi

Termin: 26.04.2024 r.
Czas szkolenia: 09:00 - 14:00 / Miejsce: online 

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przedstawienie regulacji dotyczących ustawy o doręczeniach elektronicznych i zmianach w Kodeksie postępowania administracyjnego, związanych z wejściem w życie tej ustawy, a także:
- poznanie obowiązków podmiotów publicznych, wynikających z wprowadzenia ustawy o doręczeniach
  elektronicznych,
- omówienie kwestii wyłączeń spod doręczeń, konsekwencji wynikających z wpisania adresu do bazy
  adresów elektronicznych,
- przedstawienie regulacji dotyczących publicznej usługi hybrydowej, opłat za przekazywanie korespondencji,
  administrowania i zarządzania skrzynką doręczeń, postępowań reklamacyjnych, wskazanie zakresu
  odpowiedzialności podmiotów za nieprawidłowości czy uzyskanie odpowiedzi na pytania związane
  z tematyką szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Krótkie przypomnienie zasad doręczeń za pośrednictwem platformy e – PUAP:
  • formaty w jakich można doręczać pisma,
  • sposoby podpisania pism,
  • UPO, UPP, UPD,
  • doręczanie „za pomocą adresu email”,
  • problemy techniczne przy doręczeniach elektronicznych,
  • podpisywanie kilku składanych jednocześnie pism (pisma i załączników).
   
 2. Nowy system e-doręczeń:
  • terminy wejścia w życie nowych e-doręczeń,
  • przepisy przejściowe – jak doręczać dokumenty,
  • konsekwencje aktywacji adresu elektronicznego dla podmiotu publicznego, prywatnego,
  • nowe sposoby doręczania elektronicznego – hierarchizacja doręczeń,
  • formy doręczeń elektronicznych- PURDE, PUH i KURDE – szczegółowe omówienie form
    doręczeń
  • adres do doręczeń elektronicznych – Baza adresów elektronicznych,
  • jakie nowe obowiązki związane z wdrożeniem e-doręczeń spoczywają na organie i stronie,
  • czy konieczne jest posiadanie EZD, co jeśli go nie ma?
  • kto musi utworzyć adres do doręczeń elektronicznych,
  • jak i gdzie założyć adres do doręczeń elektronicznych,
  • kto może być dostawcą usług doręczeń elektronicznych,
  • jakie będą skutki zmian w doręczeniach w tym wpływ na postępowania administracyjne,
  • zagadnienia praktyczne związane z nowymi e-doręczeniami.
   
 3. Zmiany planowane w systemie doręczeń elektronicznych w 2024 r.
  • zwiększenie wielkości załącznika w wiadomości z 15 MB do 500 MB,
  • zwiększenie liczby adresatów wiadomości masowej z 15 do maksymalnie 1000 osób,
  • zmiana momentu doręczenia korespondencji: będzie następowało w chwili otwarcia wiadomości
    (obecnie za moment doręczenia uznaje się zalogowanie do skrzynki do e-Doręczeń),
  • uruchomienie powiadomień w aplikacji mobilnej dotyczących wysyłanych wiadomości,
  • umożliwienie podpisywania wiadomości za pomocą profilu zaufanego.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt:
• jednej osoby – 490 zł netto + 23 % VAT
• jdwóch osób – 450 zł/os. netto + 23 % VAT

Cena obejmuje:

koszt uczestnictwa online (MS Teams), materiałów szkoleniowych oraz certyfikatu poświadczającego udział w szkolenia w wersji elektronicznej (PDF).
Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.

TERMIN

Zajęcia odbywać się będą w godzinach: 09:00 – 14:00.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić

KONTAKT

Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Robert Witkiewicz
tel. 22/ 464 97 18
e-mail: robert.witkiewicz@irip.pl

DANE DO PRZELEWU

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wy-stawienia faktury.

Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.

Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

 

Zgłoszenie uczestnictwa(karta zgłoszeniowa)
 
Oświadczenie VAT (do pobrania)