Lista płac w 2019 roku - nowości i kontrowersje

- wynagrodzenie minimalne w 2019 – nowelizacja przepisów

-  interpretacje indywidualne ZUS i US w zakresie oskładkowania benefitów pracowniczych

- nowelizacje kodeksu pracy i ich wpływ na listę płac

 

Termin: 28.03.2019 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych zmian po nowelizacji przepisów (Kodeks Pracy, PPK, orzecznictwo SN, zmiany w podatkach) w 2019 roku. Na szkoleniu poruszone zostaną zagadnienia związane z prawidłowym naliczaniem listy płac, wskazane zostaną nowe interpretacje, orzeczenia, wyroki sądowe w zakresie naliczania wynagrodzeń oraz najczęstsze błędy związane z naliczaniem wynagrodzeń i sposoby ich rozwiązywania.
 
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do pracodawców i przedstawicieli pracodawców czyli dyrektorów finansowych, HR, głównych księgowych, pracowników działów kadrowo – płacowych, księgowych, przedstawicieli biur rachunkowych i firm audytorskich, prowadzących obsługę kadrowo – płacową klientów, osób przygotowujących się do pracyw działach kadrowo- płacowych oraz HR.
 
PROGRAM SZKOLENIA
 1. PPK – pracownicze plany kapitałowe – wszystko co musi wiedzieć i zrobić każdy pracodawca:
 • podstawowe zasady PPK,
 • umowy w PPK,
 • wpłaty do PPK,
 • terminy wprowadzenia PPK,
 • sankcje.
 1. Wynagrodzenie minimalne w 2019 r. - zmiany w liście płac związane ze zmianą wysokości wynagrodzenia minimalnego.
 • Wynagrodzenie zasadnicze.
 • Dodatek za pracę w porze nocnej.
 • Wynagrodzenie osoby zatrudnionej na praktykę absolwencką.
 • Kwoty wolne od potrąceń.
 • Inne składniki wynagrodzenia związane z wynagrodzeniem minimalnym.
 1. Umowa zlecenie – nowa wysokość minimalnej stawki godzinowej.
 • Jak stosować nowe regulacje?
 • Sposób obliczania i wypłaty wynagrodzenia od 1.1.2019 r.
 • Nowe zapisy w umowach i nowe obowiązki dla płatników.
 • Wyjątki od zasady wypłaty minimalnego wynagrodzenia.
 1. Potrącenia na liście płac w 2019 r.
 • Potrącenia z wynagrodzenia za pracę.
 • Potrącenia z zasiłków.
 • Potrącenia ze świadczeń finansowanych z ZFŚS.
 • Potrącenia z umów cywilnoprawnych.
 1. Najnowsze orzecznictwo SN w zakresie wynagrodzeń.
 2. Składniki zwolnione ze składek ZUS i podatku – zestawienie porównawcze.
 3. Interpretacje indywidualne ZUS i US w zakresie oskładkowania benefitów pracowniczych – nowości i kontrowersje.
 4. Składki ZUS w 2019 r.
 • Wysokość składek i nowe limity w 2019.
 • Zasady oskładkowania umów cywilnoprawnych w 2019 r.
 • Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych zleceniobiorców w 2019 r.
 • Umowa zlecenia, umowa o dzieło - definicje kodeksowe.
 • Orzecznictwo sądowe a kontrole ZUS.
 • Urlop macierzyński, rodzicielski, wychowawczy a zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych.
 1. Nowelizacje kodeksu pracy i ich wpływ na listę płac.
 2. Podatki w 2019 r.
 • Kwota wolna od podatku, koszty uzyskania oraz 50% koszty uzyskania w 2019 r.
 • Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. - opodatkowanie świadczeń pracowniczych w najnowszych interpretacjach.
 • Nowe zwolnienia w podatku dochodowym w 2019 r.
 • Limit 50% kosztów uzyskania przychodów – zasady zastosowania od 1 stycznia 2019 r.
 • Samochód służbowy do użytku prywatnego – czy orzecznictwo sądowe zmieni stanowisko fiskusa?
 1. Zasiłki w 2019 r.
 2. Zasad wypłaty wynagrodzenia obowiązujące od 2019 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 390zł netto +23% VAT,
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 350 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwow szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 09:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Katarzyna Jurek
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 46-49-752
e-mail: katarzyna.jurek@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Karta zgłoszenia na szkolenie (do pobrania)

Oświadczenia VAT (do pobrania)