Metodyka doboru próby w audycie i kontroli

Zajęcia praktyczne na komputerach!

Termin: 12.04.2019 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przedstawienie zasad doboru próby do zadań audytowych i kontrolnych, a w konsekwencji pomoc uczestnikom w wydajnym i skutecznym prowadzeniu tego typu zadań. W trakcie zajęć przedstawione zostaną przesłanki stosowania metod statystycznych, zagadnienia dotyczące doboru elementów do badania i oceny wyników.
Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładu z elementami warsztatowymi.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie przeznaczone jest dla  kontrolerów i audytorów wewnętrznych oraz wszystkich osób, które chciałby pogłębić wiedzę na temat wykorzystania doboru próby w badaniach.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Co należy wiedzieć doborze próby.  Podstawowe pojęcia:

 •  determinizm, przypadek, prawdopodobieństwo,
 • obserwacja regularności statystycznych, zdarzenia jednakowo prawdopodobne; doświadczenia złożone,
 • obiekt, zmienna , rozkłady, miary rozkładu, atrybut hipotez, populacja,
 • wsparcie informatyczne (ACL, IDEA,  arkuszy kalkulacyjnych),
 • ryzyko doboru próby.

2. Jak przypadkowo dobrać próbę. Techniki doboru losowego; ćwiczenia z wykorzystaniem funkcji arkusza Excel:

 • losowanie proste zależne,
 • losowanie systemowe,
 • losowanie systemowe skierowane na wartość,
 • losowanie proste z różnym prawdopodobieństwem wyboru,
 • losowanie warstwowe.

3. Jak  dobrać próbę  reprezentatywną w testach kontroli (atrybuty). Ćwiczenia z wykorzystaniem tablic, wyliczenie rozmiaru próby, dobór i ocena:

 • próbkowanie wg atrybutów metodą stałej próbki,
 • próbkowanie wg atrybutów metodą sekwencyjną,
 • próbkowanie wykrywające,
 • przykład zastosowania.

4. Jak dobrać próbę reprezentatywną w testach rzeczywistych (wartość). Ćwiczenia z wykorzystaniem funkcji arkusza Excel – dobór próby na podstawie jednostki monetarnej:

 • wielkość próbki,
 • błąd próby,
 • ocena i prognoza,
 • przykład zastosowania.

5.  Próbkowanie zmiennej (oszacowanie różnicy, oszacowanie proporcji, średnio na jednostkę). Ćwiczenia z wykorzystaniem funkcji arkusza Excel:

 • wielkość próbki,
 • błąd próby,
 • ocena i prognoza,
 • przykład zastosowania.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 590zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 550 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 10:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Katarzyna Jurek
tel. (22) 46-49-718;
fax (22)  46-49-752
e-mail: katarzyna.jurek@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie (do pobrania)
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

<<< powrót