Nowy JPK_VAT w gminie oraz zmiany w VAT

 

 

Termin: 4.03.2020 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszym JPK_VAT w gminie oraz szczegółowe omówienie zmian w podatku VAT, w tym m.in. analiza najnowszych wyroków i komunikatów dot. podatku VAT w gminie, obowiązku  stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP), nowy plik JPK_VAT, fakturowanie, a paragon fiskalny, kasy rejestrujące, E-faktury w  zamówieniach publicznych, platforma Elektrycznego Fakturowania (PEF), stawki VAT, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność, schemat podatkowy (SP), „Biała lista” podatników VAT.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do skarbników, głównych księgowych oraz innych pracowników służb finansowo-księgowych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich oraz wszystkich podległych i nadzorowanych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dyrektorzy finansowi i główni księgowi spółek komunalnych.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Omówienie wszystkich najistotniejszych zmian w zakresie podatku VAT w JST

- omówienie przepisów „nowo” obowiązujących

- analiza przepisów obowiązujących niebawem

 1. Analiza najnowszych wyroków i komunikatów dot. podatku VAT w gminie
 2. Poruszenie zagadnień z zakresu:
  1. obowiązku  stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP)
   • kto jest zobowiązany do stosowania MPP
   • kiedy zastosowanie MPP jest obowiązkowe, a kiedy fakultatywne
   • obowiązki nabywcy i sprzedawcy w związku z MPP
   • co to jest „płatność zbiorcza” w MPP
 • na czym polega płatność zbiorcza
  • nowe zasady uwolnienia środków z rachunku VAT
  • nowe sankcje względem nabywcy i sprzedawcy
  • nowe zasady fakturowania
 • elementy faktury
 • jak postąpić w przypadku, gdy faktura zawiera pozycje mieszane, np. objęte i nie objęte MPP1)
  • załącznik nr 15 do ustawy VAT
  • regulacje przejściowe
 • nowy plik JPK_VAT
  • na czym polegać będą zmiany związane z przesyłaniem JPK?
 • deklaracje podatkowe i ewidencja sprzedaży
 • likwidacja niektórych formularzy podatkowych
 • jakie elementy JPK będzie obecnie posiadał?
  • obowiązki podatnik względem „nowego” JPK
  • wyjaśnienia MF w sprawie JPK
  • rozporządzenie MF w sprawie JPK
 • fakturowanie, a paragon fiskalny
 • obowiązki i sankcje za niezastosowanie się do przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2020 r.
  1. kasy rejestrujące
   • zasady ogólne zmian - kasy online
   • etapy wymiany kas „starego typu” na kasy online
   • centralne Repozytorium Kas
   • kasa rejestrująca w Gminie
  2. E-faktury w  zamówieniach publicznych
   • zasady ogólne e-faktur
   • adresaci norm
   • E-faktura w pytaniach i odpowiedziach
   • różnice pomiędzy fakturą ustrukturyzowaną a nieustrukturyzowaną
  3. platforma Elektrycznego Fakturowania (PEF)
   • co to jest/czemu służy PEF?
   • modele PEF
  4. stawki VAT
   • matryca stawek VAT
   • co to jest/czemu WIS służy?
   • najważniejsze cechy WIS
  5. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność
  6. schemat podatkowy (SP)
  7. „Biała lista” podatników VAT
   • zasady ogólne „białej listy”
   • informacje praktyczne w zakresie wykazu.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 590zł netto +23% VAT,
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 550 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwow szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 10:00 – 16:30.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Katarzyna Jurek
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 46-49-752
e-mail: katarzyna.jurek@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Karta zgłoszenia na szkolenie (do pobrania)

Oświadczenie VAT (do pobrania)