Odpowiedzialność zbiorowa podmiotów przygotowanie do wejścia w życie ustawy

- podstawowe założenia nowej ustawy
- zasady ponoszenia odpowiedzialności przez  podmiot zbiorowy
- budowa systemu Compliance  w aspekcie nadchodzących zmian

Termin: 11.03.2019 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przedstawienie najważniejszych aspektów prawnych i praktycznych związanych z przygotowywaną ustawą o odpowiedzialnością zbiorową podmiotów. Szczegółowo omówione zostaną ustawodawstwa innych państw w kontekście UOPZ,  wymogi  UOPZ  z zagranicznymi regulacjami antykorupcyjnymi, zasady ponoszenia odpowiedzialności przez  podmiot zbiorowy, przepisy dotyczące sygnalistów,  rodzaje kar i środków karnych oraz przykłady skutecznych działań zapobiegawczych identyfikujących ryzyka związane z wyżej wymienioną ustawą i sposoby jego minimalizowania przy pomocy systemu compliance.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane  jest do zarządów, dyrektorów departamentów prawnych i organizacyjnoprawnych, zarządzania ryzykiem, compliance, audytu wewnętrznego i kontroli wszystkich jednostek wchodzących w skład podmiotów objętych ustawą.

 

PROGRAM SZKOLENIA

Część 1
Wprowadzenie

 1. Geneza nowej ustawy
 2. Omówienie ustawodawstwa innych państw w kontekście UOPZ
 3. Porównanie wymogów  UOPZ  z zagranicznymi regulacjami antykorupcyjnymi.

Część 2
Nowy UOPZ – omówienie uregulowań

 4. Podstawowe założenia nowej ustawy
 5. Kot jest uznawany za podmiot zbiorowy?
 6. Zasady ponoszenia odpowiedzialności przez  podmiot zbiorowy
 7. Nowość w polskim prawie – przepisy dotyczące sygnalistów  
 8. Kary i środki karne
 9. Postępowanie wobec podmiotu zbiorowego

Część 3
Jak przygotować się na nadchodzące zmiany?

 10. Budowa systemu compliance  
 11. Ryzyka, którymi w świetle  UOPZ organizacja powinna zarządzać
 12. Ryzyko braku należytej staranności w wyborze
 13. Ryzyko braku należytej staranności w nadzorze
 14. Ryzyko braku należytej staranności w organizacji
 15. Jaki system whistleblowingowy jest najbezpieczniejszy z perspektywy UOPZ?

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 890 zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 850 zł/os netto +23% VAT

UWAGA OFERTA FIRST MINUTE!

  • Przy zgłoszeniach na 14 dni przed twrminem szkolenia obowiązuje cena promocyjna – 790 zł/os netto + 23 % VAT*

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 10:00 – 16:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 46-49-709;
fax (22) 46-49-752
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Karta zgłoszenia na szkolenie (do pobrania)

Oświadczenie VAT (do pobrania)