Rewolucyjne zmiany w VAT w JST

 

 

Termin: 4.11.2019 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest omówienie przede wszystkim obecnie planowanym jak i „świeżo” obowiązujących zmian w podatku VAT w budżecie. Na w stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji obecnie prowadzonych jest (jednocześnie) kilka prac legislacyjnych, dotyczących podatku VAT, w tym podatku w JST. W celu prawidłowego i rzetelnego wywiązywania się z obowiązków względem państwa, ich  znajomość jest bezdyskusyjna. Ww. zmiany planowo zaczną obowiązywać już od 1 lipca i 1 września 2019 r. Na spotkaniu omówione zostaną ponadto uregulowania, które w ostatnim czasie – „w życie weszły”, a ich zastosowanie od początku tego roku jest obligatoryjne. Poruszone zostaną kwestie praktycznego ich zastosowania, a także inne „nowinki” względem podatku VAT w budżecie.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do skarbników, głównych księgowych oraz innych pracowników służb finansowo-księgowych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich oraz wszystkich podległych i nadzorowanych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dyrektorzy finansowi i główni księgowi spółek komunalnych.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Obowiązku  stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP).

 1. Kto będzie zobowiązany do obowiązku stosowania MPP
 2. Co to jest „płatność zbiorcza” w MPP

- na czym polega płatność zbiorcza

 1. Nowe sankcje względem nabywcy
 2. Nowe zasady uwolnienia środków z rachunku VAT
 3. Rozszerzenie MPP

2. Mechanizm odwrotnego obciążenia.

 1. Zmiany w fakturowaniu
 2. Likwidacja załącznika 11, 13 i 14 do ustawy VAT
 3. Nowy załącznik nr 15 do ustawy VAT
 4. Kaucja gwarancyjna

3. Odwrotne obciążenie a mechanizm podzielonej płatności.

 1. Zakres obowiązkowego MPP przy odwrotnym obciążeniu

4. Informacje podsumowujące w obrocie krajowym (VAT-27) .

5. Nowy plik JPK.

 1. Na czym polegać będą zmiany związane z przesyłaniem JPK?
 2. Jakie elementy JPK będzie obecnie posiadał?
 3. Obowiązki podatnik względem „nowego” JPK

6. Zmiany w deklaracjach podatkowych .

7. Zmiany w ewidencji sprzedaży.

8. Centralny Rejestr faktur (CRF).

 1. Co to jest/czemu służy CRF?

9. JARIS.

 1. Co to jest/czemu służy JARIS?

10. Kasy rejestrujące.

11. E-faktury w  zamówieniach publicznych.

 1. Zasady ogólne e-faktur
 2. Adresaci norm
 3. E-faktura w pytaniach i odpowiedziach
 4. Różnice pomiędzy fakturą ustrukturyzowaną a nieustrukturyzowaną

12. Platforma Eklektycznego Fakturowania (PEF).

 1. Co to jest/czemu służy PEF?
 2. Modele PEF

13. Stawki VAT.

 1. Nowa matryca stawek VAT
 2. Co to jest/czemu WIS służy?
 3. Baza WIS

14. Ulga na złe długi.

15. Schemat podatkowy (SP).

 1. - schemat podatkowy w praktyce

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 590zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 550 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 10:00-15:30
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Katarzyna Jurek
tel. (22) 46-49-718;
fax (22)  46-49-752
e-mail: katarzyna.jurek@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie (do pobrania)
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

<<< powrót