Środki trwałe w rachunkowości budżetowej

- ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

- sposoby finansowania inwestycji,

- likwidacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Termin: 26.03.2019 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad ewidencji księgowej środków trwałych, ich wyceny oraz zasad ich klasyfikowania i finansowania w roku 2019 w jednostkach sektora finansów publicznych.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do skarbników, księgowych i innych pracowników komórek finansowo - księgowych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, w tym szczególnie dla: urzędów wojewódzkich,  miast, miast i gmin, starostw powiatowych, urzędów gmin oraz samorządowych zakładów budżetowych i urzędów marszałkowskich, samorządowych centrów usług wspólnych (CUW-y) i biur obsługi finansowej jednostek zarządzających i wynajmujących mienie skarbu państwa i mienie komunalne, zarządów nieruchomościami, jednostek oświaty, pomocy społecznej, urzędów pracy, sądów, prokuratury, służb mundurowych, KAS, RIO, NIK, ZUS, KRUS oraz dysponentów państwowych funduszy celowych agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej i państwowych osób prawnych.
 
PROGRAM SZKOLENIA
 1. Definicja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 2. Rodzaje środków trwałych.
 3. Klasyfikacja środków trwałych.
 4. Wycena środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 5. Przyjęcie i przekazanie środka trwałego.
 6. Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 7. Szczególne wymagania dotyczące oprogramowania informatycznego.
 8. Umarzanie środków trwałych.
 9. Ulepszenia środków trwałych.
 10. Pojęcie inwestycji.
 11. Sposoby finansowania inwestycji.
 12. Ewidencja inwestycji w zależności od źródła finansowania.
 13. Ewidencja inwestycji współfinansowanych z środków europejskich i innych niezwrotnych.
 14. Likwidacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa

-jednej osoby 390 zł netto +23% VAT

-dwóch lub więcej osób z jednej firmy 350 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin:

Zajęcia odbywają się będą w centrum miasta w godzinach: 10:00 – 15:00. O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt

Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Katarzyna Jurek

tel. (22) 46-49-718,  fax (22) 46-49-752   e-mail: katarzyna.jurek@irip.pl 

Dane do przelewu: Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na  potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników. Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane  do wystawienia faktury.

Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Pastwa kosztami uczestnictwa w wysokości  100 % ceny.

 

Karta zgłoszenia na szkolenie (do pobrania)

Oświadczenie VAT (do pobrania)