Stres w pracy i w domu - jak mądrze i z pożytkiem dla siebie wykorzystywać energię stresu

 

 

Termin: 17.12.2019 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest uaktualnienie wiedzy uczestników na temat wpływu stresu na ciało i umysł oraz uwrażliwienie ich na kluczowe znaczenie nastawienia psychicznego dla percepcji i sposobu doświadczenia. Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się :

 • rozwijać pozytywne myślenia na temat stresu i pozytywnego nastawienia do stresu
 • rozwijać umiejętności wykorzystywania energii, którą daje stres dla podejmowania wyzwań, okazywania empatii i wsparcia, przeżywania trudnych doświadczeń
 • rozwijać umiejętności świadomej zmiany wzorców oddechowych dla odzyskania pogłębiania stanu wewnętrznej harmonii i konstruktywnego wykorzystywania energii stresu 
 • rozwijać uważności i umiejętności świadomego kotwiczenia stanów umysłu pożądanych dla odzyskania, pogłębiania stanu wewnętrznej harmonii i konstruktywnego wykorzystywania energii stresu.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do

 • pracowników firmy narażonych na pracę w stresie i zagrożonych wypaleniem zawodowym,
 • wszystkich, którzy chcą rozwijać umiejętności niezbędne do zarządzania stresem,
 • pracodawcom zainteresowanym wdrożeniem profilaktyki stresu w firmie.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Dystres, eustres ?

          Fakty i mity na temat stresu

 1. „Zmagam się ze stresem”, „niweluję stres”, „kontroluję stres”.

         O tym jak myśli i uczucia wpływają na psychofizyczne doświadczanie stresu - ćwiczenia rewidujące       percepcję stresu i sposób doświadczania stresu

 1. Energia stresu.

          O tym jak wykorzystać energię, którą daje stres dla podejmowania wyzwań, okazywania empatii i wsparcia, przeżywania trudnych doświadczeń – ćwiczenia transformowania doświadczeń

 1. Oddychaj świadomie, doświadczaj życia pełniej!

O znaczeniu świadomego oddechu w doświadczaniu stresu - ćwiczenia rozwijające umiejętność zmiany wzorców oddechowych dla odzyskania/pogłębiania stanu wewnętrznej harmonii i wykorzystania transformującej mocy energii stresu

 1. Nie dajmy się zwariować! To tylko stan umysłu!

Zarządzanie stanami umysłu a doświadczanie stresu - ćwiczenia rozwijające uważność i umiejętność świadomego kotwiczenia stanów umysłu pożądanych dla odzyskania/ pogłębiania harmonii wewnętrznej i wykorzystania transformującej mocy energii stresu.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 390zł netto +23% VAT,
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 350 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwow szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 10:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Katarzyna Jurek
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 46-49-752
e-mail: katarzyna.jurek@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Karta zgłoszenia na szkolenie (do pobrania)

Oświadczenie VAT (do pobrania)