Thinking tools, czyli narzędzia myślowe i coachingowe w audycie – warsztaty

- analiza ryzyka bez ograniczeń,

- zrozumieć jednostkę audytowaną,

- od identyfikacji problemu do zaleceń,

- design thinking w audycie

 

Termin: 25.02.2020 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Innowacyjność i rozwój w każdej branży, również w audycie, to umiejętność łączenia doświadczeń i wiedzy z różnych obszarów. Ostatnie kilkanaście lat to okres dynamicznego rozwoju tzw. "technik myślowych" czerpiących z doświadczeń coachingu, design thinking, kreatywnego myślenia. Stosowanie tych technik w audycie i kontroli daje świetne wyniki. Celem warsztatu jest nie tylko zaprezentowanie najbardziej skutecznych "technik myślowych", ale również przećwiczenie ich pod okiem doświadczonego audytora i coacha. Jeżeli pragniesz rozwoju i chcesz rozszerzyć swój warsztat pracy, to właśnie to szkolenie jest dla Ciebie!
 
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do kontrolerów i audytorów wewnętrznych, analityków oraz wszystkich osób, które chciałyby pogłębić wiedzę na temat stosowania technik myślowych oraz identyfikacji problemu.
 
PROGRAM SZKOLENIA
 1. Audytor myśli?
  • Fiksacja - mechanizmy ograniczające kreatywność audytora.
  • Innowacyjność w pracy audytora - standardy, dobre praktyki.
  • Narzędzia myślowe jako narzędzia audytora.
 2. Analiza ryzyka bez ograniczeń
  • Teoria ograniczeń (Theory of Constraints).
  • CRT - Current Reality Tree - warsztaty.
  • Problem jako okazja do rozwoju (m.in. drzewo problemów) - warsztaty,
  • Technika czarnego scenariusza - warsztaty,
  • Macierz Eisenhower'a - warsztaty.
 3. Zrozumieć jednostkę audytowaną, testy
  • Techniki zmiany pozycji percepcyjnej:
   • kryterium podmiotu - warsztaty,
   • kryterium czasu - warsztaty,
  • Technika Walta Disney'a - warsztaty.
 4. Pytania, które odkrywają więcej
  • Pytania zamknięte, a pytania otwarte,
  • Pytania, których lepiej nie zadawać,
  • Mocne pytania.
 5. Od identyfikacji problemu do zaleceń
  • Techniki identyfikacji problemów w procesie przygotowania i realizacji audytu:
   • koło życia organizacji - warsztaty,
   • siatka celów - warsztaty.
  • Brak problemu jako okazja do rozwoju (narzędzie pułapka mocnej strony) - warsztaty.
 6. Design thinking w audycie
  • Design thinking wprowadzenie
  • Empatyzacja,
  • Definiowanie problemu.
  • Generowanie pomysłów.
 7. Odpowiedzi na pytania uczestników.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 590zł netto +23% VAT,
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 550 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwow szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 10:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Katarzyna Jurek
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 46-49-752
e-mail: katarzyna.jurek@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Karta zgłoszenia na szkolenie (do pobrania)

Oświadczenie VAT (do pobrania)