Szkolenia dla firm

Szkolenia Data Miejsce
SLIM VAT, SLIM VAT 2, pakiet e-Commerce - najnowsze zmiany, zasady opodatkowania obrotu międzynarodowego, praktyka krajowa 21-06-2021
online
MSSF 16 „Leasing” Nowy model ujęcia leasingu w księgach i sprawozdaniu wg MSSF 22-06-2021
online
Zielony Ład - założenia i cele projektów na lata 2021-2027 22-06-2021
online
Dyrektywa AML - przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu po zmianach wynikających z implementacji dyrektywy AML V 24-06-2021
online
Techniki sporządzania rachunku przepływów pieniężnych – komputerowe warsztaty praktyczne 29-06-2021
online
Sygnaliści w sektorze prywatnym - obowiązek wdrożenia do 17 XII 2021 r. 29-06-2021
online
Audyt wewnętrzny w TFI 05-07-2021
online
ESEF - przygotowanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego w standardzie iXBRL – warsztaty dla TFI i domów maklerskich 07-07-2021
online
ESEF – walidacja merytoryczna i techniczno-informatyczna plików w iXBRL - warsztaty dla biegłych rewidentów 08-07-2021
online
Podatek od nieruchomości 2020/2021 23-08-2021
online
Podatek u źródła (WHT) –zmiany z roku 2021 08-09-2021
online
Zasady i metodyka wyznaczania śladu węglowego przedsiębiorstwa bądź produktu 10-09-2021
online
Raportowanie schematów podatkowych MDR 15-09-2021
online
Podatek akcyzowy dla branży energetycznej i paliwowej w 2021r. - orzecznictwo i praktyka z uwzględnieniem najnowszych zmian oraz planowanych nowelizacji 16-09-2021
online
ESEF- przygotowanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego w standardzie iXBRL 16-09-2021
online
Nowy MSSF 17 dla firm ubezpieczeniowych 24-09-2021
online
FATCA i Common Reporting Standard – problematyka wdrażania w instytucjach finansowych 28-09-2021
online