Szkolenia dla firm

Szkolenia Data Miejsce
Efektywne raportowanie działań przedsiębiorstwa służących ochronie klimatu 20-01-2020
Warszawa
Windykacja należności 20-01-2020
Poznań
Sprawozdanie z działalności emitentów za rok 2019 21-01-2020
Warszawa
MSSF 16 „Leasing” Nowy model ujęcia leasingu w księgach i sprawozdaniu wg MSSF 24-01-2020
Warszawa
IP BOX Podatek od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej 27-01-2020
Warszawa
Efektywne raportowanie działań przedsiębiorstwa służących ochronie klimatu – warsztaty dla banków i instytucji finansowych 27-01-2020
Warszawa
Analiza finansowa i zmiany kapitału pracującego
w spółkach publicznych
29-01-2020
Warszawa
Podatek akcyzowy dla branży energetycznej i paliwowej w 2020r. - orzecznictwo i praktyka z uwzględnieniem najnowszych zmian oraz planowanych nowelizacji 04-02-2020
Warszawa
Wycena przedsiębiorstw - warsztaty 04-02-2020
Warszawa
Podatek od nieruchomości -aktualne problemy praktyczne w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych. 06-02-2020
Warszawa
Kluczowe zmiany w obowiązkach informacyjnych i sprawozdawczych emitentów 2020 06-02-2020
Warszawa
Podatek u źródła (WHT) – zmiany na rok 2020 06-02-2020
Warszawa
ESEF- nowy standard raportowania obligatoryjnego emitentów (warsztaty dla przedsiębiorstw) 07-02-2020
03-03-2020
12-03-2020
13-03-2020
Warszawa
Gdańsk
Poznań
Katowice
CIT I VAT 2019/2020 r. w sektorze finansowym – zmiany i orzecznictwo 07-02-2020
Warszawa
Techniki sporządzania rachunku przepływów pieniężnych – komputerowe warsztaty praktyczne 07-02-2020
Warszawa
Zmiany w podatkach VAT, PIT i CIT w roku 2019 oraz planowane na rok 2020 17-02-2020
Katowice
FATCA i Common Reporting Standard – problematyka wdrażania w instytucjach finansowych 25-02-2020
Warszawa
Nowości w skonsolidowanej sprawozdawczości według MSSF 27-02-2020
Warszawa
Nowy MSSF 17 dla firm ubezpieczeniowych 28-02-2020
Warszawa
Controlling finansowy, operacyjny i strategiczny w zarządzaniu przedsiębiorstwem - warsztaty 03-03-2020
Warszawa
ESEF - elektroniczny standard raportowania obligatoryjnego emitentów – czy to tylko konwersja? 05-03-2020
Warszawa
ESEF- nowy standard raportowania obligatoryjnego emitentów od 1.01.2020r. warsztaty dla sektora bankowego 16-03-2020
Warszawa
Prawne aspekty zarządzania mieniem państwowym ze szczególnym uwzględnieniem spółek państwowych 17-03-2020
Warszawa