Szkolenia dla firm

Szkolenia Data Miejsce
MSSF 9 instrumenty finansowe - warsztaty dla przedsiębiorstw 27-02-2024
online
Analiza podwójnej istotności w relacji emitent – biegły rewident 27-02-2024
online
ESEF weryfikacja i walidacja SSF 2023 dla biegłych rewidentów 01-03-2024
online
Zmiany w CIT od 2024 roku 01-03-2024
online
Wycena instrumentów pochodnych w aspekcie MSSF 9, 13, a także MSR 32 i 39 04-03-2024
online
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego za rok 2023 04-03-2024
online
Ustawa o ochronie sygnalistów w przedsiębiorstwie -praktyczne aspekty wdrożenia Dyrektywy 2019/1937 07-03-2024
online
Metodologia obliczania i raportowania śladu węglowego przedsiębiorstwa lub produktu 19-03-2024
online
Rachunkowość i sprawozdawczość Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Inwestycyjnych - szczegółowe zasady rachunkowości funduszy inwestycyjnych 20-03-2024
online
Podatek akcyzowy od zielonej energii i biogazu w branży wodociągowo-kanalizacyjnej w 2024 r. – praktyka, najnowsze zmiany i orzecznictwo 21-03-2024
online
Fakturowanie w roku 2024 – stan prawny, zasady i reguły 21-03-2024
online
Środki trwałe dla służb technicznych wg UoR 26-03-2024
online
ESRS 1 i 2 w aspekcie zaraportowania roku 2023 i 2024 – dostosowanie do obecnych i przyszłych regulacji 09-04-2024
online
MSSF 16 „Leasing”
model ujęcia leasingu w księgach i sprawozdaniu wg MSSF
12-04-2024
online
Należyta staranność instytucji finansowej w raportowaniu FATCA i CRS 15-05-2024
online