Szkolenia dla firm

Szkolenia Data Miejsce
Podatek od nieruchomości 2023 27-09-2023
online
Zmiany w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej 29-09-2023
online
Fundusze Europejskie 2021-2027 a Krajowy Plan Odbudowy 29-09-2023
online
Ład korporacyjny oraz "G" w ESG – czyli jak i gdzie zaraportować za rok 2023 06-10-2023
online
Kompetencje władcze KNF wobec banków a przepisy ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych Kompetencje ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku 10-10-2023
online
Audyt wewnętrzny w TFI 10-10-2023
online
Podatek akcyzowy od zielonej energii i biogazu w branży wodociągowo-kanalizacyjnej w 2023 r. – praktyka, najnowsze zmiany i orzecznictwo 10-10-2023
online
Wycena opcji w aspekcie MSSF 9, 13, a także MSR 32 i 39 11-10-2023
online
ESRS 1 i 2 w aspekcie zaraportowania roku 2023 i 2024 – dostosowanie do obecnych i przyszłych regulacji 19-10-2023
online
Rekomendacja U dotycząca dobrych praktyk w zakresie bancassurance 19-10-2023
online
MSSF 16 „Leasing”
model ujęcia leasingu w księgach i sprawozdaniu wg MSSF
20-10-2023
online
Akcyza od wyrobów energetycznych i paliw w 2023 r.– zasady prowadzenia składu podatkowego i obrotu wyrobami akcyzowymi 20-10-2023
online
Środki trwałe dla służb technicznych wg UoR 23-10-2023
online
Rachunkowość i sprawozdawczość Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Inwestycyjnych - szczegółowe zasady rachunkowości funduszy inwestycyjnych 25-10-2023
online
Należyta staranność instytucji finansowej w raportowaniu FATCA i CRS 14-11-2023
online