Szkolenia dla firm

Szkolenia Data Miejsce
Ceny transferowe 2019 20-11-2019
Warszawa
Akademia Raportu Rocznego -czy emitentów czeka rewolucja w raportowaniu? 21-11-2019
Warszawa
MSSF 16 „Leasing” Nowy model ujęcia leasingu w księgach i sprawozdaniu wg MSSF 22-11-2019
29-11-2019
06-12-2019
Kraków
Warszawa
Katowice
Podatek od nieruchomości -aktualne problemy praktyczne w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych 25-11-2019
Warszawa
Wycena przedsiębiorstwa metodą dochodową – zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) 26-11-2019
Warszawa
Zmiany w podatku PIT w roku 2019 i 2020 26-11-2019
Warszawa
Wymogi MIFID II w zakresie dystrybucji produktów inwestycyjnych 27-11-2019
Warszawa
ESEF- nowy standard raportowania obligatoryjnego emitentów (warsztaty dla przedsiębiorstw) 27-11-2019
Warszawa
Zmiany w podatkach VAT, PIT i CIT w roku 2019 oraz planowane na rok 2020 29-11-2019
Warszawa
Proces BION dla TFI 02-12-2019
Warszawa
Efektywne raportowanie działań przedsiębiorstwa służących ochronie klimatu 02-12-2019
Warszawa
Antykorupcja – bezpieczeństwo osobiste, współpracowników oraz firmy i urzędu 02-12-2019
06-12-2019
Warszawa
Katowice
Nowy MSSF 17 dla firm ubezpieczeniowych 03-12-2019
Warszawa
Podatek VAT i akcyzowy dla branży energetycznej i paliwowej w 2019r. 04-12-2019
Warszawa
Wycena aktywów funduszy inwestycyjnych 05-12-2019
Warszawa
FATCA i Common Reporting Standard – problematyka wdrażania w instytucjach finansowych 05-12-2019
Warszawa
Efektywne raportowanie działań przedsiębiorstwa służących ochronie klimatu – warsztaty dla banków i instytucji finansowych 13-12-2019
Warszawa
Zamknięcie roku w domu maklerskim – aspekty bilansowe i podatkowe 16-12-2019
Warszawa
VAT w bankach i innych instytucjach finansowych 18-12-2019
Warszawa
Obowiązki bieżące i okresowe emitentów - kompendium bieżących zmian 22-01-2020
Warszawa