Szkolenia dla firm

Szkolenia Data Miejsce
Transakcje z podmiotami powiązanymi – nowe obowiązki informacyjne spółek publicznych 21-04-2020
online
ESEF- nowy standard raportowania obligatoryjnego emitentów (warsztaty dla przedsiębiorstw) 24-04-2020
11-05-2020
online
online
Podatkowe problemy biur rachunkowych – ujęcie praktyczne 24-04-2020
online
ESEF- nowy standard raportowania obligatoryjnego emitentów od 1.01.2020r. warsztaty dla sektora bankowego 28-04-2020
online
Działania proklimatyczne realizowane przez przedsiębiorstwo - jak przedstawić w raporcie zintegrowanym 30-04-2020
online
Gospodarki w obiegu zamkniętym (GOZ) - jak przedstawić w raporcie zintegrowanym realizowaną przez przedsiębiorstwo strategię 05-05-2020
online
Opodatkowanie cudzoziemców - w tym obywateli Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Unii Europejskiej oraz innych państw. 06-05-2020
online
Analiza raportów rocznych dla dziennikarzy ekonomicznych i analityków 07-05-2020
Warszawa
Wygaśnięcie mandatu członka zarządu spółki kapitałowej – czyli, kiedy członek zarządu przestaje być kierownikiem jednostki? 08-05-2020
online
Nowy plik JPK_VAT oraz pozostałe zmiany w podatku VAT w roku 2020 11-05-2020
26-05-2020
online
online
Zmiany w przepisach dotyczących zatorów płatniczych 14-05-2020
online
TFI a ustawa o likwidacji OFE - przekształcenie PTE w TFI oraz OFE w Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte 19-05-2020
Warszawa
Podział i wypłata zysku w spółkach osobowych i prawa handlowego 20-05-2020
online
Nowy MSSF 17 dla firm ubezpieczeniowych 21-05-2020
online
Polskie (UoR, KSR) i międzynarodowe prawo bilansowe (MSR/MSSF) dla spółek z kapitałem zagranicznym (podobieństwa i różnice) 22-05-2020
online
Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa w świetle zapisów Zielonego Europejskiego Ładu (The European Green Deal) – nowe przepisy, metody i narzędzia ich finansowania 22-05-2020
online
Najczęściej popełniane błędy w podatku VAT 28-05-2020
online
Gospodarka w obiegu zamkniętym (GOZ) – sposoby wdrażania i finansowania 29-05-2020
online
Połączenia i przekształcenia spółek prawa handlowego wg KSH, UoR i MSSF/MSR 04-06-2020
online
Różnice kursowe wg ustawy o rachunkowości, MSSF/MSR i prawa podatkowego 16-06-2020
online