Podatek dochodowy od osób prawnych w roku 2021

Termin: 23.04.2021r./ Miejsce: online
 

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie zmian w podatku CIT, które weszły w życie w 2021 roku. Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do prawidłowego rozliczania podatku w roku bieżącym oraz w latach kolejnych. Podczas szkolenia omówione zostaną takie zagadnienia jak: tzw. estoński CIT, nowe przepisy w zakresie stosowania ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych, możliwości podwyższania i obniżania stawek amortyzacyjnych przez podmioty korzystające ze zwolnienia podatkowego, kryptowaluty, IP Box, etc. 

GRUPA DOCELOW
Szkolenie adresowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, kierowników działów finansowo- księgowych, pracowników działów podatkowych, przedstawicieli kancelarii prawnych i prawo-podatkowych, biur rachunkowych, kancelarii prawnych i prawo-podatkowych, jak też wszystkich osób zainteresowanych aktualnymi zagadnieniami w ramach zmian w podatku CIT.

PROGRAM
1. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych
    a) Osoby prawne  
    b) Spółka komandytowa oraz spółka jawna jako podatnicy  
2. Podstawa opodatkowania
    a) Podział przychodów ze względu na źródło
    b) Dochód stanowiący podstawę opodatkowania
    c) Dochód albo strata ze źródła  
3. Przychody
    a) Przychody inne  
    b) Przychody kapitałowe  
    c) Kryptowaluty  
    d) Przychody ze świadczeń nieodpłatnych albo częściowo odpłatnych 
4. Koszty uzyskania przychodów 
    a) Zasady rozliczania 
5. Amortyzacja
    a) Definicja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
    b) Sposoby amortyzacji oraz stawki
6. Podatek od zysków niezrealizowanych (exit tax)
7. Minimalny podatek dochodowy od przychodów z budynków
8. Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych (CIT Estoński)
9. Odliczenia od podstawy

    a) Darowizny
    b) Ulga B+R
10. Stawki
    a) Zasady ogólne
    b) Mały podatnik
    c) IP Box   
11. Pobór podatku u źródła (WHT)
    a) Stawki krajowe
    b) Stawki wynikające z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
    c) Zwolnienia  
    d) Beneficjent rzeczywisty  
    e) Certyfikat rezydencji i oświadczenia
    f) Badanie należytej staranności 
12. Podmioty powiązane  
    a) Identyfikacja 
    b) Obowiązki dokumentacyjne  
 

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa w szkoleniu online 
- każdej osoby 390zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje:

• koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej (PDF), certyfikat

Termin
Zajęcia odbywać się będą w godzinach: 10.00 – 14:30.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Olga Łukaszewska
tel. 500 206 038
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100% opłaty.