ESEF 2023 - przygotowanie do tagowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Termin: 11.12.2023 r. / Miejsce: MS Teams 

 

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest jest omówienie zmian dotyczących tagowania SSF za rok 2023. Szczegółowo przedstawimy zmiany w ESEF Reporting Manual, Taksonomii 2022, planowane zmiany w RTS ESEF oraz podsumowanie doświadczeń z walidacji SSF 2022. Dodatkowo podzielimy się praktycznymi doświadczeniami z pracy w wybranych narzędziach służących do przygotowania tagowania i konwersji ssf do formatu xtml. Zwrócimy też uwagę na proces przygotowania ssf w zakresie zgodności z MSSF, poprawności przygotowania plików w formacie word, w tym szczególnie obiektów graficznych i tabel. Podsumujemy również doświadczenia biegłych rewidentów z weryfikacji i walidacji poprawności tagowań oraz wskażemy zbliżające się wyzwania dotyczące tagowania informacji niefinansowych.

 

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest członków zarządów ds. finansowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, dyrektorów i pracowników departamentów sprawozdawczości, IT oraz osób odpowiedzialnych za obligatoryjne raportowanie w spółkach giełdowych jak również do wszystkich pozostałych zainteresowanych implementacja standardu ESEF.

 

PROGRAM SZKOLENIA

BLOK I
1. Raportowanie emitentów papierów wartościowych w UE w aspekcie informacji finansowych i niefinansowych 
    • Aktualności oraz zmiany w ESEF wdrożone i przewidywane przez ESMA
       - ESEF Reporting Manual
       - Conformance Suite - zmiany w regułach walidacyjnych
       - RTS ESEF - planowane zmiany 
       - zawartość tabeli nr 2 – aktualizacji i hierarchizacja 
       - Taksonomie MSSF/MSR – 22, 23 i planowane zmiany 
     • Prace EFRAG w kontekście taksonomii ESRS oraz Article 8
     • Aktualizacja odnośnie taksonomii S1/S2 od ISSB/IFRS
     • Platforma sprawozdawcza ESAP

BLOK II
1. Zmiany w IFRS 2022, w tym: Disclosure of material accounting policy information [text block] jest na liście mandatory oraz inne nowe elementy
2. Zmiany do IFRS 2023 – nowe elementy, elementy usunięte
3. Instrukcje ESMA odnośnie tworzenia rozszerzeń dla elementów dodanych w przyszłych taksonomiach IFRS, podejście do wizualizacji tabel w tagowaniu blokowym – na podstawie przykładu w ESEF Manual 
4. Różnice w tagowaniu dot. europejskiego i amerykańskiego obszaru sprawozdawczości finansowej emitentów papierów wartościowych

BLOK III
1. Doświadczeniach z ESEF z pierwszych 2 lat, w sensie samego procesu (w spółce, we współpracy z audytorem i dostawcą tagowania)
     - jakość tagowania
     - droga jaka przeszli audytorzy i wpływ audytu na jakość tagowania (w porównaniu do UK na przykład, gdzie audytu nie ma, czy tez SEC)
     - przyszłości ESEF
     - stan przygotowań do ESG

2. Podsumowanie panelu 
     - wyzwania dla nadzoru europejskiego (ESMA) i nadzorów krajowych oraz   Fundacji IFRS  na najbliższą przyszłość 
     - rekomendacje dla vendorów 
     - rekomendacje dla emitentów papierów wartościowych wynikające z dotychczasowego raportowania w formacie ESEF 
     - biegli rewidenci w procesie weryfikacji i walidacji w procesie tagowania

BLOK IV
1. Podsumowanie pracy biegłych rewidentów po weryfikacji i walidacji sprawozdań za 2022 rok 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa
- każdej osoby 990 zł netto + 23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa online, materiały oraz certyfikat w wersji elektronicznej (PDF)

Spotkanie odbywać się będzie w aplikacji MS Teams w godzinach: 09:00 – 14:00.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. 500 206 038 
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty. Brak płatności nie jest jednoznaczny z bez kosztową anulacją zgłoszenia. 

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić numer faktury.