IP BOX Podatek od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej


Termin: 4.12.2020r. / Miejsce: online

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie reguły wykładni IP Box, jej mechanizmy oraz cel regulacji. Szkolenie odpowiada na pytanie, kto może skorzystać z ulgi i jakie konkretne prawa własności intelektualnej dają asumpt do korzystania z ulgi. Podczas szkolenia szczegółowo omówione zostaną takie zagadnienia, jak kwalifikowane prawa własności intelektualnej, zasady obliczania wskaźnika NEXUS, ewidencja rachunkowa dla celów IP BOX, etc.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, pracowników działów księgowości i podatków firm technologicznych, programistycznych lub centrów badawczych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów i przedstawicieli biur rachunkowych.

PROGRAM

1. Geneza oraz cel regulacji – funkcja stymulacyjna
2. Zakres podmiotowy – kto może skorzystać z IP BOX?
3. Systematyczne prowadzenie działalności gospodarczej
4. Definicja działalności badawczo rozwojowej
5. Przedmiot opodatkowania
6. Kwalifikowane prawa własności intelektualnej
     - definicja
     - wymogi formalne
     - twórczy charakter prac
     - badania naukowe i prace rozwojowe
     - katalog praw
     - ekspektatywa
     - ochrona praw
     - przykłady praw kwalifikowanych do ulgi IP BOX
     - programy komputerowe
7. Specyfika branży programistycznej w zakresie możliwości skorzystania z ulgi IP BOX
8. Wymagany zakres ochrony prawnej prawa własności intelektualnej
9. Czy prawo podlegające ochronie prawnej musi być wytworzony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej?
10. Pojęcie kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej
11. Warunki kwalifikacji prawa własności przemysłowej do ulgi IP BOX
12. Jak długo można korzystać z ulgi IP BOX ?
13. Sposób ustalania kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej
14. Katalog kosztów uzyskania przychodu
15. Zasady obliczania wskaźnika NEXUS
16. Koszty pracy własnej
17. Ograniczenia i wyłączenia w kwalifikacji kosztów uzyskania przychodu
18. Stawka podatku
19. Sposoby rozliczania straty z kwalifikowanych praw własności intelektualnej
20. Ewidencja rachunkowa dla celów IP BOX
     - zakres danych
     - metody wyodrębnienia prawa własności intelektualnej w ewidencji
     - metody identyfikacji przychodów i kosztów w ewidencji
     - zasady dokonywania zapisów w ewidencji
21. Objaśnienia Ministra Finansów w zakresie IP BOX
22. IP BOX jako metoda optymalizacji podatkowej
23. Ryzyko stosowania klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania
24. W jakich przypadkach IP BOX nie podlega raportowaniu jako schemat podatkowy (MDR)
25. Przykłady konkretnych rozwiązań
26. Regulacje szczególne tarczy antykryzysowej (COVID-19) w zakresie IP Box

 

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

• jednej osoby -  490 zł netto + 23 % VAT

 

Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane
w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej (PDF)

Termin:
Zajęcia odbywać się będą w  godzinach: 10.00 – 15.00.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Olga Łukaszewska
tel. 22/ 46-49-709
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100% opłaty.