Krajowy System e-Faktur (KSeF)

Termin:  20.09.2022 r.

 

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie aktualnego stanu prawnego w zakresie wystawiania faktur ustrukturyzowanych w ramach Krajowego Systemu e-Faktur od 01.01.2022 r. W trakcie szkolenie omówione zostaną takie zagadnienia jak: zasady korzystania z KSeF, przechowywanie faktur ustrukturyzowanych, dane raportowane do KSeF a dane wysyłane w JPK-VAT, etc.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do głównych księgowych, pracowników działów księgowości, pracownicy działów handlowych zajmujący się wystawaniem faktur VAT, do wszystkich zainteresowani tą tematyką.  

PROGRAM
1. KSeF a Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) w zamówieniach publicznych – podobieństwa i różnice
2. Zasady korzystania z KSeF
3. Przechowywanie faktur ustrukturyzowanych, 
4. Dostęp do KSeF
5. Zawiadomienie o podmiotach uprawionych do dostępu do KSeF
6. Faktura ustrukturyzowana
7. Dane raportowane do KSeF a dane wysyłane w JPK-VAT
8. Zasady wystawiania, przesyłania i odbioru e-faktur
9. Uwierzytelnianie e-faktury
10. Akceptacja odbiorcy e-faktury
11. Faktury korygujące, noty księgowe, dane do korekt
12. Zachęty dla podatników

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

- każdej osoby 190zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa online, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (PDF), certyfikat 

Zajęcia odbywać się będą w aplikacji MS Teams w godzinach: 10:00 – 14:30.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 46-49-709
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.