Raportowanie spółek publicznych - kierunki zmian

Termin: 15.06.2023 r. / Miejsce: MS Teams 

CEL KONFERENCJI

Celem konferencji jest omówienie kierunku zmian w raportowaniu spółek publicznych. W trakcie szkolenia omówimy najważniejsze zmiany prawne dotyczące raportowania finansowego i niefinansowego, wytyczne ESMA, KNF, aktualności MSSF/MSR, planowane modyfikacje w obszarze ESEF-a, czyli Taksonomia 2022 i 2023, RTS, Manual, nowe ujawnienia w obszarze ESG związane z Dyrektywą CSRD oraz przygotowanie do tagowania tych informacji.
Nasi eksperci zwrócą szczególną uwagę na właściwe przygotowanie raportów z punktu widzenia zmian prawnych, elektronizacji raportów rocznych (ESEF) oraz przygotowania emitentów do wdrożenia nowej Dyrektywy CSRD w aspekcie obowiązków raportowych.

 

GRUPA DOCELOWA

Konferencja adresowana jest do członków zarządów i dyrektorów biur zarządów, przedstawicieli nadzoru właścicielskiego i rad nadzorczych, dyrektorów finansowych, sprawozdawczości, controlingu i analiz, głównych księgowych spółek publicznych, jako osób nadzorujących merytoryczne treści raportów rocznych, osób odpowiedzialnych za raportowanie do KNF (operatorzy ESPI), dyrektorów, kierowników, specjalistów komórek ds. ESG, relacji inwestorskich, komunikacji korporacyjnej, sporządzających sprawozdania ze stosowania zasad ładu korporacyjnego i danych niefinansowych, przedstawicieli relacji inwestorskich, rzeczników prasowych oraz służb informatycznych, a także przedstawicieli spółek notowanych na New Connect, przygotowujących się do emisji na parkiecie głównym.  

 

PROGRAM KONFERENCJI

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa
- każdej osoby 1100 zł netto + 23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa online, materiały oraz certyfikat w wersji elektronicznej (PDF), 

Spotkanie odbywać się będzie w aplikacji MS Teams w godzinach: 9:00 – 16:00.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. 500 206 038 
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę konferencji, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty. Brak płatności nie jest jednoznaczny z bez kosztową anulacją zgłoszenia. 

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem konferencji na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić numer faktury.