Sygnaliści jako element systemu przeciwdziałania nadużyciom

Termin: 26.08.2020 r. / Miejsce: online

CEL SZKOLENIA

W 2019r. Parlament Europejski przyjął, a Rada UE zatwierdziła dyrektywę w sprawie ochrony sygnalistów. Oznacza to, że do połowy 2021 r. Polska musi przyjąć nowe przepisy w tym zakresie. Co to oznacza dla kierowników jednostek? Jak się przygotować do tych zmian? Na te, i wiele innych pytań, odpowiedzi udzieli doświadczony audytor, który od wielu lat wdraża systemy przeciwdziałania nadużyciom.

Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną następujące zagadnienia:

➢ najczęściej występujące nadużycia finansowe wg wytycznych Komisji Europejskiej, struktura zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych,

➢ system zwalczania nadużyć wg Komisji Europejskiej.

➢ ocena ryzyka nadużyć

➢ mechanizm sygnalizowania - procedowanie z informacjami od sygnalistów, ochrona sygnalistów.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do kierowników jednostek, dyrektorów generalnych, dyrektorów i naczelników komórek organizacyjnych i organizacyjno-prawnych, audytorów wewnętrznych i kontrolerów, wszystkich jednostek sektora finansów publicznych oraz innych zainteresowanych tematemPP

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Sygnaliści - co nowego? 
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa
 • System przeciwdziałania nadużyciom Komisji Europejskiej,
 • Ochrona sygnalistów w Polsce na gruncie aktualnych przepisów prawa,
 • Ochrona sygnalistów w Polsce – dotychczasowe projekty zmian prawa,
 1. Nadużycia i antykorupcja – najważniejsze fakty
 • (Anty)korupcja i nadużycia – definicje, terminy, regulacje prawne,
 • Mapa korupcji w Polsce – fakty, liczby, statystyki.
 1. Przeciwdziałanie nadużyciom, a psychologia człowieka
 • Trójkąt nadużyć R. Cressey’a -
 • motywacja – jak się zabezpieczyć lub wykryć?
 • sprzyjająca sytuacja – jak się zabezpieczyć lub wykryć?
 • zdarzenie – jak się zabezpieczyć lub wykryć?
 • Sposób postępowania w sytuacji korupcyjnej – wskazania CBA, najlepsza praktyka,
 1. Sygnalista
 • Procedura reagowania na zidentyfikowane przypadki nadużyć, w tym korupcji,
 • Mam wiedzę o nadużyciu - jak się zachować?
 • Odpowiedzialność pracownicza,
 • Kontakt z organami ścigania.
 1. Jak wdrożyć wewnętrzny system ochrony sygnalistów?
 • Elementy obligatoryjne – co trzeba?
 • Dobre praktyki – co warto?
 • Błędy – czego unikać?
 1. Konflikt interesów
 • Rodzaje konfliktów interesu,
 • Analiza przypadków
 • Samoocena - czy mam konflikt interesów?
 • Zasady zachowania w sytuacji konfliktu interesów,
 • Zasady informowania o konflikcie interesów.
 1. Polityka gościnności
 • Przyjmowanie korzyści,
 • Udział w imprezach lub spotkaniach,
 • Rejestr korzyści,
 • Zasady kontaktu z klientem,
 • Najczęstsze błędy.
 1. Pracownik i korupcja: sposób postępowania.
 • Zasady zachowania w sytuacji próby wręczenia korzyści majątkowej lub osobistej,
 • Sposób postępowania w sytuacji korupcyjnej – wskazania CBA,
 1. Identyfikacja ryzyk nadużyć, w tym korupcyjnych
 • Identyfikacja obszarów krytycznych w kontekście zagrożeń,
 • Symptomy wystąpienia ryzyka korupcji,
 • Baza ryzyk korupcyjnych,
 • Warsztaty - identyfikacja ryzyk korupcyjnych w miejscu pracy,
 • Wykaz grup zawodowych zagrożonych korupcją.
 1. Stanowiska i czynności wrażliwe
 • Wykaz stanowisk i czynności szczególnie narażonych na zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka nadużyć,
 • Jak identyfikować stanowiska i czynności szczególnie narażone na ryzyko nadużyć?
 1. Reakcja na nadużycia
 • Proces wyjaśniania nadużyć,
 • Dokumentacja z postępowania w sprawie nadużycia,

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line

·jednej osoby 390zł netto + 23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwow szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.
 

Zgłoszenie uczestnictwa (karta złoszeniowa)

Oświadczenie VAT (do pobrania)


Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Monika Melon
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 46-49-752
e-mail: monika.melon@irip.pl