Ustawa o ochronie sygnalistów – praktyczne aspekty wdrożenia Dyrektywy 2019/1937

– nowe obowiązki w sektorze publicznym od września 2024r.
– praktyczne aspekty wdrożenia Dyrektywy 2019/1937

Termin: 29.08.2024 r.
Czas szkolenia: 09:00 – 15:00 / Miejsce: online 

Sejm uchwalił ustawę o ochronie sygnalistów. Zacznie obowiązywać od września 2024r. Ustawa będzie implementować przepisy Dyrektywy UE 2019/1937 w sprawie ochrony sygnalistów, którzy uzyskają wtedy ochronę ustawową. Proces jest monitorowany przez Komisję Europejską. Po podpisaniu ustawy terminy na wdrożenie kanałów mogą okazać się stosunkowo krótkie.

Brak wdrożenia kanałów zgłoszeniowych w terminie będzie groził grzywną. Naruszenie innych przepisów, np. w zakresie ochrony sygnalisty, będzie grozić odpowiedzialnością karną, nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

CEL SZKOLENIA

 • zaplanowanie i wdrożenie wewnętrznych i zewnętrznych kanałów zgłoszeniowych i mechanizmów ochrony sygnalistów zgodnych z wymaganiami dyrektywy 2019/1937
 • przekształcenie kanałów zgłoszeniowych w system wczesnego ostrzegania o problemach, z korzyścią dla kierownictwa, pracowników oraz organizacji urzędu,
 • przygotowanie wymaganej dokumentacji,
 • omówienia zasad ustanawiania kanałów zewnętrznych,
 • poznanie 4 metod praktycznego wdrożenia kanałów wewnętrznych.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do
kierowników jednostek, dyrektorów generalnych, dyrektorów i naczelników komórek organizacyjnych i organizacyjno-prawnych, audytorów wewnętrznych i kontrolerów, wszystkich jednostek sektora finansów publicznych oraz innych zainteresowanych  tym tematem.

PROGRAM

 1. Kim jest sygnalista? Tło historyczne.
 2. Przeciwdziałania nadużyciom wewnętrznym – znaczenie kanałów zgłoszeniowych.
 3. Przegląd kluczowych przepisów dyrektywy 2019/1937 oraz aktualnego projektu ustawy, m.in. w zakresie:
  1. ochrony sygnalistów,
  2. ustanowienia kanałów zgłoszeń wewnętrznych w sektorze publicznym i prywatnym,
  3. ustanowienia kanałów zgłoszeń zewnętrznych przez wykonawcze organy władzy państwowej i samorządowej
  4. procedury działań następczych,
  5. planowanych sankcji.
 4. Cztery warianty praktycznego wdrożenia ustawy w zakresie kanałów wewnętrznych (z wykorzystaniem wytycznych CBA oraz doświadczeń własnych trenera):
  1. minimalny,
  2. racjonalny,
  3. optymalny,
  4. maksymalnych korzyści.
 5. Kanały zewnętrzne – wskazówki w zakresie prowadzenia dla organów samorządu terytorialnego.
 6. Od czego zależy skuteczność?
 7. Część warsztatowa lista kontrolna - czego wymaga ustawa? Jak przeprowadzać samoocenę posiadanych rozwiązań zgłoszeniowych?.
 8. Procedura krok po kroku (z wykorzystaniem doświadczeń własnych trenera). Jak opracować procedurę działań następczych, m.in. w zakresie:
  1. powierzenia zadań,
  2. kanałów zgłoszeniowych,
  3. ochrony sygnalistów,
  4. rejestrowania i rejestru zgłoszeń,
  5. prowadzenia postępowań wyjaśniających.
 9. Wyzwania psychologiczne. Szkolenia i komunikacja.
 10. Podsumowanie. Od czego zacząć? Warianty dalszych działań.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt

 • jednej osoby – 490 zł netto + 23 % VAT
 • dwóch osób - 450 zł netto/os. + 23% VAT

Cena obejmuje:

koszt uczestnictwa online (MS Teams), materiałów szkoleniowych oraz certyfikatu poświadczającego udział w szkolenia w wersji elektronicznej (PDF).
Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Termin - zajęcia odbywać się będą w godzinach: 09.00 – 15:00.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić

Kontakt

Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Robert Witkiewicz
tel. 22/ 464 97 18
e-mail: robert.witkiewicz@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na po-twierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wy-stawienia faktury.
Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.

Rezygnację przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

 

Zgłoszenie uczestnictwa (karta zgłoszeniowa)
 
Oświadczenie VAT (do pobrania)