Dyrektywa AML - przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

- odpowiedzialność karna a administracyjna w obszarze AML
- system przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
- obowiązki instytucji obowiązanej

Termin: 27.02.2019r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest omówieniu najważniejsze zmiany w obszarze AML, m.in.:
- wzmocnienie podejścia opartego na ryzyku, skutkujące obowiązkiem przygotowania oceny ryzyka instytucji obowiązanej do 13 stycznia 2019 r.,

- szerokie definicje pojęcia „klient” oraz „stosunki gospodarcze” ,

- zmiany w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, w tym wprowadzenie obowiązku identyfikacji beneficjenta rzeczywistego,
- wprowadzenie obowiązku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego względem istniejących klientów,
- zwiększenie znaczenia obowiązku dokumentowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz sprecyzowanie zakresu przechowywanych dokumentów,
- zmiana w obszarze przekazywania informacji do GIIF, wraz z regulacją zwalniającą z odpowiedzialności cywilnej, karnej lub dyscyplinarnej w przypadku przekazania odpowiedniego zawiadomienia do GIIF;
- wprowadzenie przykładowych czynników umożliwiających zastosowanie uproszczonych i środków bezpieczeństwa finansowego oraz rozszerzenie wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego,
- wprowadzenie obowiązku identyfikacji klientów lub beneficjentów rzeczywistych jako podmiotów krajowych, które zajmują eksponowane stanowiska polityczne oraz przyjęcie odpowiednich procedur oparte na analizie ryzyka w celu ustalania, czy klient lub beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane przede wszystkim do Compliance oficerów, specjalistów zajmujących się AML, audytorów wewnętrznych, kontrolerów i pracowników działów prawnych oraz innych osób, których praca jest związana z zarządzaniem ryzykiem niezgodności z prawem w szczególności w obszarze AML.
 
PROGRAM SZKOLENIA:

1. Na czym polega przestępstwo prania pieniędzy oraz przestępstwo finansowania terroryzmu?
 a. przestępstwo prania pieniędzy,
 b. przestępstwo finansowania terroryzmu,
 c. przestępstwo prania pieniędzy a przestępstwo bazowe,
 d. case study,
 e. znaczenie projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

2. Odpowiedzialność karna a administracyjna w obszarze AML
 a.    sankcje administracyjne dla Spółki lub pracowników,
 b.    karna odpowiedzialność pracowników za naruszenie Ustawy,
 c.    kontrola przedsiębiorców,
 d.    określenie apetytu na ryzyko vs budowanie biznesu – znaczenie art. 41 Ustawy.

3. System przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 a. system przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (obejmujący omówienie otoczenia regulacyjnego, w tym zadania GIIF i Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego, różnorodność instytucji obowiązanych),
 b. rola instytucji obowiązanych (finansowych i niefinansowych) w systemie
 c. przeciwdziałania praniu pieniędzy,
 d. ocena ryzyka instytucji obowiązanej (w tym omówienie krajowej i unijnej oceny ryzyka, ryzyka klienta, kluczowych czynników ryzyka, skutków błędów w ocenie,
 e. zasada proporcjonalności środków w świetle rodzaju prowadzonej działalności,
 f. outsourcing wykonywania środków bezpieczeństwa finansowego,
 g. AML jako element polityki Compliance w Spółce.

4. Obowiązki instytucji obowiązanej
 a. określenie zakresu zastosowania ustawy w zależności od instytucji obowiązanej,
 b. klient i Beneficjent Rzeczywisty – o kogo chodzi?
 c. centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, w tym obowiązki instytucji Obowiązanej,
 d. formularz identyfikacyjny – na co zwracać uwagę?
 e. zagadnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych w AML,
 f. środki bezpieczeństwa finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, weryfikacji klienta na odległość,
 g. procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wraz z przykładowymi postanowieniami,
 h. jak skutecznie stworzyć i przygotować system zgłaszania nieprawidłowości,
 i. raportowanie do GIIF i zasady przechowywania dokumentacji,
 j. obowiązek prowadzenia szkoleń pracowników,
 k. planowane kierunki dalszych zmian w obszarze AML.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa
  • jednej osoby -  990 zł netto + 23 % VAT
  •  dwóch osób z jednej firmy - 890 zł/os netto + 23 % VAT

UWAGA OFERTA FIRST MINUTE!

  • Przy zgłoszeniach na 14 dni przed szkoleniem obowiązuje cena promocyjna – 850 zł/os netto + 23 % VAT*

*podane rabaty nie sumują się

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 10:00 – 16:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 46-49-709;
fax (22) 46-49-752
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.