Centralizacja rozliczeń VAT gminy z jej jednostkami i zakładami budżetowymi w aspekcie kontroli NIK z 2020 r.

Termin: 10.08.2020 r. / Miejsce: online

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy w zakresie centralizacji podatku VAT w JST a w szczególności omówienie wniosków z kontroli NIK, gdyż wstępne doniesienia wskazują, że wyniki tych kontroli mogą być niekorzystne w zakresie odliczania VAT.

W trakcie szkolenia zostaną również omówione zagadnienia dotyczące działalności publicznej, gospodarczej i działalności publicznej łączonej z gospodarczą w kontekście podatku VAT. Poruszymy między innymi temat korekt VAT naliczonych po centralizacji jak również deklaracji VAT-7 i nowego JPK_VAT.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie  adresowane  jest do: skarbników,  głównych  księgowych  oraz  innych  pracowników  służb  finansowo-księgowych  samorządowych  jednostek  budżetowych  i  samorządowych  zakładów  budżetowych,  urzędów  gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich oraz wszystkich podległych i nadzorowanych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, jak też wszystkich osób zainteresowanych centralizacją rozliczeń podatku VAT w gminach.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego 

2. Wnioski wynikające z kontroli NIK
3. Działalność publiczna - niepodlegająca VAT
4. Działalność gospodarcza - objęta stawką VAT lub zwolnieniem z VAT
5. Działalność publiczna łączona z działalnością gospodarczą - skutki dla VAT
6. Centralizacja rozliczeń VAT gminy z jej jednostkami i zakładami budżetowymi
7. Obowiązkowa centralizacja rozliczeń VAT w gminie
8. Wdrażanie centralizacji VAT w gminie
9. Wsteczna centralizacja VAT
10. Korekty VAT naliczonego po centralizacji
11. Zmiana kwalifikowalności VAT
12. Deklaracje VAT-7 oraz nowy JPK_VAT
13. Procedura scalania
14. Prewspółczynnik /preproporcja

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:
·jednej osoby 390 zł netto + 23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Monika Melon
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 46-49-752
e-mail: monika.melon@irip.pl