Design thinking - jak myśleć twórczo, działać kreatywnie i wprowadzać innowacje

Termin: 11.12.2019 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy na temat myślenia twórczego, kreatywności i innowacyjności oraz rozwijanie wiedzy niezbędnej do projektowania metodą Design thinking. Uczestnicy podczas szkolenia zostaną zapoznani z:

  • praktyką technik empatyzacji służących rozwijaniu umiejętności odpowiedniego definiowania grupy docelowej, rozumienia jej potrzeb i odpowiadania na nie;
  • praktyka technik definiowania problemów w celu rozwijania umiejętności identyfikowania problemów i definiowania wyzwań projektowych;
  • praktyka technik kreatywnych służących rozwijaniu umiejętności generowania pomysłów w pracy projektowej;
  • praktyka technik kreatywnych służących rozwijaniu umiejętności współdziałania i zdolności twórczych niezbędnych w pracy projektowej.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów, liderów działów i zespołów, menedżerów innowacji, rozwoju produktów, pracowników działu HR, sprzedaży, marketingu, rozwoju, trenerów biznesowych, trenerów wewnętrznych, konsultantów i coachów, konsultantów biznesowych, pracowników agencji kreatywnych.

PROGRAM SZKOLENIA

  1. Myślenie twórcze , kreatywność, innowacyjność:

fakty i mity

  1. Myśl projektami!

Design thinking: zasady i fazy procesu projektowania

  1. Kim jest Kowalski z klatki B?

Dowiedz się więcej o odbiorcy, dla którego projektujesz produkt: techniki empatyzacji

  1. Gdzie właściwie jest pies pogrzebany?

Określ problem opierając się na spostrzeżeniach i potrzebach klienta: techniki definiowania problemu i określania wyzwań projektowych.

  1. W tym szaleństwie jest metoda!   

Myśl dywergencyjnie: techniki generowania pomysłów.

  1. Do dzieła!

Trenuj umiejętności współdziałania i sprawne myślenie na co dzień : techniki rozwijające współdziałanie i zdolności twórczych.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 390zł netto +23% VAT,
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 350 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwow szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 10:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Katarzyna Jurek
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 46-49-752
e-mail: katarzyna.jurek@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.