Efektywne raportowanie działań przedsiębiorstwa służących ochronie klimatu

- wytyczne Komisji Europejskiej
- 23 ujawniania podstawowe, które dotyczyć będą już raportów za 2019 rok
- światowe i europejskie standardy raportowania

Termin: 20.01.2020r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie raportowania działań przedsiębiorstwa służących ochronie klimatu wg wytycznych Komisji Europejskiej opublikowanych w dniu 18 czerwca br. Wytyczne zawierają 23 ujawniania podstawowe, które dotyczyć będą już raportów za 2019 rok. Podczas szkolenia szczegółowo omówione zostaną zmiany klimatyczne i ich przyczyny, wymagania interesariuszy w stosunku do przedsiębiorstw w aspekcie zmian klimatu i sposoby ich wypełniania, efektywne raportowanie wyników działań służących ochronie klimatu oraz sposobów i narzędzi ich realizacji, z wykorzystaniem standardów raportowania i w ujęciu wymagań różnych grup interesariuszy, ze szczególnym uwzględnieniem inwestorów, etc.
 
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do dyrektorów, kierowników, specjalistów komórek ds. CSR, relacji inwestorskich, komunikacji korporacyjnej, marketingu, PR oraz  członków zarządów, dyrektorów biur zarządów, rzeczników prasowych, przedstawicieli nadzoru właścicielskiego.
 
PROGRAM SZKOLENIA:

Część pierwsza - wprowadzenie merytoryczne:
1. Zmiany klimatyczne i ich przyczyny - co to takiego i czy nas dotyczy?
2. Konsekwencje biznesowe zmian klimatycznych - kontekst globalny oraz kontekst łańcucha budowania wartości.
3. Wymagania różnych grup interesariuszy w stosunku do przedsiębiorstw oraz finansowania inwestycji w aspekcie zmian klimatu i sposoby ich wypełniania, ze szczególnym uwzględnieniem Agendy 2030, wytycznych Komisji Europejskiej (wraz z dokumentami powiązanymi) oraz wymagań indeksu WIG-ESG (w tym analizy Sustainlytics).
4. Standardy raportowania działań służących ochronie klimatu.

Część druga – warsztaty
1. Mapowanie interesariuszy i ich wymagań w aspekcie zmian klimatu.
2. Analiza istotności i ryzyka dotyczących wpływu przedsiębiorstwa na klimat i klimatu na przedsiębiorstwo.
3. Uwzględnienie wpływu przedsiębiorstwa na klimat i klimatu na przedsiębiorstwo w modelu biznesowym oraz strategii (do poziomu kluczowych wskaźników).
4. Uwzględnienie wpływu przedsiębiorstwa na klimat i klimatu na przedsiębiorstwo w politykach przedsiębiorstwa, wraz z procesami należytej staranności, a także jakościowym opisem wyników ich stosowania.
5. Uwzględnienie wpływu przedsiębiorstwa na klimat i klimatu na przedsiębiorstwo w ryzykachi zarządzaniu nimi w przedsiębiorstwie.
6. Uwzględnienie wpływu przedsiębiorstwa na klimat i klimatu na przedsiębiorstwo w kluczowych wskaźnikach wyników.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa

  • jednej osoby -  890 zł netto + 23 % VAT
  •  dwóch osób z jednej firmy - 790 zł/os netto + 23 % VAT

UWAGA OFERTA FIRST MINUTE!

  • Przy zgłoszeniach na 14 dni przed szkoleniem obowiązuje cena promocyjna – 750 zł/os netto + 23 % VAT*

*podane rabaty nie sumują się

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 9:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 46-49-709;
fax (22) 46-49-752
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.