ESEF- nowy standard raportowania obligatoryjnego emitentów (warsztaty dla przedsiębiorstw)

- specyfikacja techniczna  ESEF, standardy XBRL oraz iXBRL, taksonomia IFRS
- budowa sprawozdania zgodnego z ESEF – analiza techniczna i merytoryczna
   na przykładzie sprawozdania wybranego przedsiębiorstwa
- proces wdrożenia raportowania wg  ESEF

Termin: 29.10.2019r. / Miejsce: Poznań

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zaprezentowanie  całego procesu budowy sprawozdania finansowego zgodnego z ESEF – od analizy dokumentu źródłowego przez mapowanie i tagowanie części sprawozdania, definiowanie i budowę przykładowych rozszerzeń taksonomii, do walidacji sprawozdania oraz transformacji do formatu iXBRL. Do udziału w warsztatach nie jest wymagana znajomość aspektów merytorycznych lub technicznych procesu budowy sprawozdania finansowego zgodnego z ESEF, ponieważ na początku warsztatów zaplanowano odpowiednie wprowadzenie w formie prezentacji. Prowadzący zapewnią w czasie warsztatów narzędzia i dokumenty niezbędne do budowy sprawozdania oraz wyjaśnią sposób ich wykorzystania. Prowadzący warsztaty będą przechodzili przez kolejne fazy procesu na przykładzie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego wybranego przedsiębiorstwa sporządzonego w języku angielskim. Warsztaty dostarczą uczestnikom podstawowej wiedzy niezbędnej do późniejszego próbnego przejścia całego procesu budowy sprawozdania finansowego zgodnego z ESEF w swoich podmiotach, z opcjonalnym dodatkowym wsparciem przez prowadzących, np. w formie warsztatów dedykowanych dla konkretnego podmiotu.

UWAGA: Warsztat praktyczny będzie realizowany przy wykorzystaniu komputerów – uczestnicy proszeni są o zabranie na warsztaty laptopów

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest dla członków zarządów ds. finansowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, dyrektorów i pracowników departamentów sprawozdawczości, IT oraz osób odpowiedzialnych za obligatoryjne raportowanie w spółkach giełdowych jak również do wszystkich pozostałych zainteresowanych implementacją standardu ESEF.

PROGRAM

9:00 -10:00

BLOK I

Wprowadzenie do European Single Electronic Format (ESEF)

 

 1. Wymagania prawne
 2. RTS (Regulatory Technical Standard)
 3. Testy ESEF w ESMA w 2017 roku
 4. Proces budowy sprawozdania zgodnego z ESEF

10:00 – 10:15

Przerwa na kawę

10:15 -11:15

BLOK II

Budowa sprawozdania zgodnego z ESEF – podstawy analizy merytorycznej

 

 1. Taksonomia IFRS – struktura merytoryczna
 2. Taksonomia ESEF – struktura merytoryczna
 3. Zasady tagowania sprawozdań finansowych
 4. Zasady tworzenia rozszerzeń taksonomii

11:15 – 11:30

Przerwa na kawę

11:30 – 13:00

BLOK III

Budowa sprawozdania zgodnego z ESEF - analiza merytoryczna na przykładzie skonsolidowanego sprawozdania finansowego podmiotu

 

 1. Porównanie pozycji sprawozdania finansowego z taksonomią
 2. Mapowanie pozycji standardowych
 3. Wyodrębnienie niestandardowych pozycji sprawozdania
 4. Opracowanie listy rozszerzeń taksonomii

13:00-13:45

Przerwa na lunch

13:45-14:45

BLOK III – kontynuacja

Budowa sprawozdania zgodnego z ESEF - analiza merytoryczna na przykładzie skonsolidowanego sprawozdania finansowego podmiotu c.d.

14:45-15:00

Przerwa na kawę

15:00- 16:00

BLOK IV

Przykład budowy sprawozdania zgodnego z ESEFna bazie dostępnego outsourcingowego narzędziaArelle / ewentualnie innego dostępnego na rynki narzędzia (uzależnione od publikacji aktualnej taksonomii MSSF/MSR i ich opracowań przez ESMA)

16:00

Zakończenie szkolenia

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

• jednej osoby -  990 zł netto + 23 % VAT

• dwóch osób z jednej firmy - 890 zł/os netto + 23 %VAT

Uwaga! Cena promocyjna 850 zł netto przy zgłoszeniu na 14 dni przed szkoleniem.

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane
w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin:
Zajęcia odbywać się będą w centrum w/w miast w godzinach: 9.00 – 16.30.

O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Olga Łukaszewska
tel. 22/ 46-49-709,
fax 22/  53-70-181
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100% opłaty.