FATCA i Common Reporting Standard – problematyka wdrażania w instytucjach finansowych

- zmiana ustawy FATCA i CRS
- zakres zbieranych danych w oświadczeniu – różnica w stosunku do FATCA

Termin: 30.11.2022 r. / Miejsce: online

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przedstawienie zmian wynikających z nowelizacji ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi krajami. Szczegółowo zostanie przedstawione m.in.: zakres implementacji CRS - kategorie, identyfikacja i zasady raportowania  rachunku, informacje od rezydentów, stosowanie zasad należytej staranności w odniesieniu do obowiązków sprawozdawczych, FATCA, zakres zbieranych danych w oświadczeniu, najczęstsze rodzaje błędów.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do członków zarządów, dyrektorów finansowych,  głównych księgowych, dyrektorów i pracowników departamentów podatkowych, prawnych, compliance, controllingu, nadzoru, obsługi klienta banków, TFI i funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich, radców prawnych oraz wszystkich zainteresowanych wdrażaniem CRS w instytucjach finansowych. 

PROGRAM

1.Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi krajami – zakres implementacji CRS w Polsce
   a) stosowanie procedur należytej staranności w odniesieniu do rachunków finansowych
   b) kategorie rachunków – katalog definicji;
   c) funkcjonowanie automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowych;
   d) identyfikacja rachunków z okresu przejściowego;
   e) zasady raportowania rachunku jako rachunku nieudokumentowanego;
   f) obowiązki pozyskiwania informacji od rezydentów państw będących aktualnie krajami, które wdrożyły CRS oraz niebędących aktualnie krajami, które wdrożyły CRS.

2. FATCA
   a) zakres zbieranych danych;
   b) statusy Klienta Instytucjonalnego;
   c) powiązania między polami;
   d) najczęstsze rodzaje błędów w raporcie FAT-1

3. Stosowanie zasad należytej staranności w odniesieniu do obowiązków sprawozdawczych
   a) gromadzenie dokumentacji dotyczącej oświadczeń o rezydencji podatkowej posiadaczy rachunków oraz osób kontrolujących;
   b) kwalifikacje pracownika instytucji finansowej jako opiekuna klienta oraz określenie jego zadań;
   c) brak progów – różnica w stosunku do FATCA;
   d) cel złożenia oświadczenia CRS i FATCA;
   e) od kogo zbieramy oświadczenia FATCA i CRS - pojęcie osoby kontrolującej – korelacja z terminem beneficjenta rzeczywistego.
   f) obowiązek złożenia oświadczenia FATCA i CRS;
   g) zmiana okoliczności.

4. Zakres zbieranych danych w oświadczeniu – różnica w stosunku do FATCA
   a) zakres zbieranych danych;
   b) statusy Klienta Instytucjonalnego;
   c) obowiązki informowania osób raportowanych o naruszeniu bezpieczeństwa w odniesieniu do jej danych;
   d) sporządzanie informacji o rachunkach raportowanych na podstawie wzoru opracowanego przez Ministerstwo Finansów;
   e) powiązania między polami;
   f) najczęstsze rodzaje błędów.

5. Zmiana ustawy FATCA i CRS w 2019 r.
   a) zakres zmian;
   b) komunikacja do Klientów z okresu przejściowego;
   c) raportowanie.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

• jednej osoby -  690 zł netto + 23 % VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa oraz materiałów szkoleniowych

Termin:
Zajęcia odbywać się będą w godzinach: 9.30 – 15.00.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Olga Łukaszewska
tel. 22/ 46-49-709, 500 206 038
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100% opłaty.