Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z a kontrole ZUS, US i PIP

- technika naliczania wynagrodzenia pracowniczego a świadczenia z ZFŚS

- nowości w 2019 roku w praktyce

- kto kontroluje ZFŚS?

 

Termn: 5.04.2019 r. / Miejsce: Warszawa

 

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest omówienie działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy, zasad tworzenia regulaminu ZFŚS oraz zasad wydatkowania i rozliczania świadczeń przekazywanych osobom uprawnionym do korzystania z tego typu pomocy.

Szczegółowo omówione zostaną:

 • techniki naliczania wynagrodzenia pracowniczego w odniesieniu do świadczenia z ZFŚS,
 • nowości w 2019 roku i ich stosowanie w praktyce,
 • kontrole ZFŚS – konsekwencje naruszania ustawy.

 

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do pracodawców i przedstawicieli pracodawców czyli dyrektorów finansowych, HR, głównych księgowych, pracowników działów kadrowo – płacowych i socjalnych, księgowych, przedstawicieli biur rachunkowych i firm audytorskich, prowadzących obsługę kadrowo – płacową klientów, osób przygotowujących się do pracy w działach kadrowo- płacowych oraz HR.

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Obowiązek tworzenia Funduszu

 • Zakres przedmiotowy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
 • Pracodawcy zobowiązani do prowadzenia działalności socjalnej.
 • Rezygnacja z Funduszu – procedura, terminy, przedstawiciel załogi .
 • Naliczanie odpisu socjalnego w 2019 r. – przykłady.
 • Przedmiot działalności socjalnej.
 • Jakie świadczenia mogą być finansowane z Funduszu?
 • Jakie świadczenia nie mogą być finansowane z Funduszu?
 • Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu.
 • Czy można pominąć osoby na urlopach macierzyńskich i wychowawczych?
 • Wspólna działalność socjalna.
 • Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 • Kryteria udzielania pomocy socjalnej.
 • Świadczenie urlopowe –  alternatywa dla działalności socjalnej.
 • Kalendarz obowiązków związanych z działalnością socjalną.
 • Działalność socjalna kosztem uzyskania przychodów.

2. Technika naliczania wynagrodzenia pracowniczego a świadczenia z ZFŚS

 • Kiedy powstaje przychód z nieodpłatnych świadczeń – wyrok TK z 8 lipca 2014 r.
 • Imprezy nie stanowią przychodu dla pracownika i dla byłego pracownika.
 • Wycieczki nie stanowią przychodu dla pracownika i dla byłego pracownika.
 • Bilety do teatru nie stanowią przychód dla pracownika i dla byłego pracownika, jeśli służą integracji załogi.
 • Jak obliczyć pensję gdy pracownik otrzymuje świadczenia z ZFŚS?     
 • Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne a świadczenia z ZFŚS.           
 • Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości naliczonej zaliczki.
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych a świadczenia z ZFŚS.            
 • Składniki finansowane z ZFŚS dla pracownika  oskładkowanie i opodatkowanie – porównanie.
 • Zestawienie świadczeń z ZFŚS  pracownika wolnych od podatku i składek ZUS.
 • Byli pracownicy a zwolnienia podatkowe.
 • Zestawienie świadczeń z ZFŚS zleceniobiorcy wolnych od podatku i składek ZUS.
 • Zestawienie świadczeń z ZFŚS emerytów – byłych pracowników wolnych od podatku
  i składek ZUS.
 • Opodatkowanie świadczeń osób na urlopach wychowawczych - zmiana stanowiska
  w zakresie obowiązku pobrania zaliczki na podatek, gdy płatnik nie wypłaca świadczeń pieniężnych.
 • Zwolnienie do 1000 zł – definicje i warunki zastosowania.
 • Usługi sportowe.
 • Usługi finansowane z ZFŚS – wycieczki i wypoczynek dorosłych.
 • Wypoczynek dzieci.
 •  Zapomogi.  
 •  Pożyczki.
 •  Umorzone pożyczki.
 •  Żłobek, przedszkole.
 • Imprezy integracyjne dla pracowników i członków ich rodzin, emerytów i rencistów byłych pracowników.
 • Potrącenia z ZFŚS.   

3.  Nowości w 2019 r. w praktyce        

 • RODO a działalność.
 • Świadczenie 500 plus a świadczenie z ZFŚS. 
 • Czy pracodawca musi brać pod uwagę dochody wszystkich członków rodziny rozdzielając świadczenia? - rewolucyjny wyrok SN.
 • Kiedy powstaje przychód z kafeterii? Czy w momencie doładowania punktów na platformie czy w momencie ich wykorzystania?
 • System informatyczny do zarządzania ZFŚS nie wyklucza prawa do zastosowania zwolnień podatkowych.
 • Przedszkole, żłobek a vouchery opiekuńcze.
 • Najważniejsze wyroki sądowe – jak określać sytuację życiową, rodzinną i materialną?
 • Weryfikacja oświadczenia o sytuacji życiowej a ochrona danych osobowych i inne kwestie w projekcie nowelizacji ustawy o ZFŚS.
 • Najważniejsze interpretacje ZUS.

4. Kto kontroluje ZFŚS?

 • Konsekwencje naruszania ustawy o ZFŚS.
 • ZUS – jakie aspekty sprawdzi inspektor ZUS.
 • Urząd Skarbowy.
 • PIP – najczęściej popełniane błędy przez pracodawców.

5. Potrącenia z ZFŚS.

6. Pytania i odpowiedzi.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 490zł netto +23% VAT,
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 450 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwow szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 09:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 46-49-709;
fax (22) 46-49-752
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.