Lista płac oraz składka zdrowotna po nowemu - praktyczny warsztat dla pracodawców

Termin:  04.07.2022 r.

 

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest rzedstawienia zmian w naliczaniu płac oraz składek zdrowotnych, które wchodzą w życie od 1.07.2022 r. W trakcie szkolenia szczegółowo omówione zostaną takie zagadnienia jak: zmiana skali podatkowej i kwoty pomniejszającej podatek, podwójne naliczanie zaliczek PIT, zmiany w umowach zlecenie, o dzieło oraz innych umowach cywilnoprawnych, etc. 

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest pracodawców i przedstawicieli pracodawców czyli dyrektorów finansowych, HR, głównych księgowych, pracowników działów kadrowo – płacowych i socjalnych, księgowych, przedstawicieli biur rachunkowych i firm audytorskich, prowadzących obsługę kadrowo – płacową klientów, osób przygotowujących się do pracy w działach kadrowo- płacowych oraz HR.

PROGRAM
1. Zmiana skali podatkowej od 01.07.2022 r.
2. Zmiana kwoty zmniejszającej podatek od 01.07.2022 r.
    a) wysokość
    b) PIT-2
       - warunki złożenia oświadczenia o stosowanie pomniejszenia
       - nowy wzór PIT-2
       - termin złożenia PIT-2
       - możliwość złożenia PIT-2 do więcej, jak jednego płatnika – skutki dla kwoty zmniejszającej zaliczkę PIT
3. Ulga dla klasy średniej od 01.07.2022 r. 
    a) likwidacja
    b) wyjątkowe zastosowanie UKŚ przy rozliczeniu PIT za 2022 r.
4. Obowiązek informacyjny względem nowo zatrudnionego 
       - checklista oświadczeń i wniosków mających wpływ na zaliczkę PIT
       - wzory wniosków i oświadczeń
5. Podwójne liczenie zaliczek PIT po 01.07.2022 r. (Rozporządzenie z 07.01.2022 r. oraz nowelizacja PDOF)
6. Warsztat z użyciem kalkulatora – wyliczenie list płac według zasad od 01.07.2022 r. 
7. PIT 0
    a) objęcie zasiłku macierzyńskiego ulgami – zmiana od 01.07.2022 r.
    b) ulga dla rodzica 4+
       - zmiany od 01.07.2022 r. 
       - warunki stosowania
       - wzór oświadczenia
    c) ulga na powrót
       - warunki stosowania
       - wzór oświadczenia
    d) ulga dla pracującego seniora
       - warunki stosowania
       - wzór oświadczenia
8. Oświadczenie o niepobieraniu zaliczki na podatek dochodowy
       - warunki złożenia oświadczenia
       - wzór wniosku
9. Mechanizm obniżenia składki zdrowotnej do kwoty hipotetycznej zaliczki PIT wyliczonej wg zasad liczenia na 31.12.2021 r. – warsztat
10. Umowa zlecenie, umowa o dzieło i inne umowy cywilnoprawne 
    a) podniesienie limitu 50% KUP
    b) wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy – warunki, wzór wniosku
    c) zerowy PIT w wynagrodzeniach zleceniobiorców
    d) brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej
11. Wynagrodzenie osoby pełniącej funkcję z powołania (członkowie zarządu, prokurenci)
12. Nowe wzory dokumentów rozliczeniowych 
13. Nowe terminy rozliczenia składek
14. Przywrócenie preferencji dla osób samotnie wychowujących dzieci oraz zmiany w ulgach rodzinnych
15. Zmiany w składce zdrowotnej przedsiębiorców od 01.07.2022 r. 
    a) podatek liniowy
    b) ryczałt
    c) karta podatkowa
    d) komplementariusz spółki komandytowo-akcyjnej 
    e) ponowna zmiana formy opodatkowania
16. Wspólny termin składania zeznania podatkowego dla wszystkich podatników

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

- każdej osoby 490zł netto + 23% VAT

 

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa online, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (PDF), certyfikat 

Zajęcia odbywać się będą w aplikacji MS Teams w godzinach: 9:00 – 14:00.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 46-49-709
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.