Raportowanie schematów podatkowych (MDR)

Termin: 20.06.2024 r. / Miejsce: MS Teams 
 

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie obowiązków raportowania schematów podatkowych. W trakcie szkolenia kompleksowo omówione zostaną: cel oraz podstawa prawna wprowadzenia regulacji,  definicja schematu podatkowego, podmioty zobowiązane do przekazywania informacji o schematach podatkowych, obowiązek raportowania o schematach podatkowych przez podatnika w przypadku braku cech optymalizacji podatkowej – przykłady, obowiązek tworzenia procedury wewnętrznej etc. 

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, pracowników działów księgowości i podatków, kontrolerów finansowych wszystkich jednostek objętych obowiązkiem publikacji schematów podatkowych oraz „promotorów” czyli  doradców podatkowych, radców prawnych, notariuszy, pracowników banku lub innej instytucji finansowej doradzający klientom. 

PROGRAM
1. Cel oraz podstawa prawna wprowadzenia regulacji
     - Cel i znaczenie regulacji
     - Zgodność z dyrektywą Rady (UE) 2018/822 z 25.05.2018
     - Podstawowe pojęcia i definicje
     - Raportowanie retrospektywne
2. Definicja schematu podatkowego
     - Pojęcie schematu podatkowego
     - Definicja uzgodnienia
     - Definicja korzyści podatkowej
     - Kryterium głównej korzyści 
     - Ogólna cecha rozpoznawcza
     - Szczególna cecha rozpoznawcza
     - Inna szczególna cecha rozpoznawcza
     - Rodzaje schematów podatkowych
     - Schemat podatkowy standaryzowany
     - Schematy transgraniczne
     - Jak zdefiniować i zidentyfikować schemat podatkowy?
     - Zmiany w procesach
     - Czy może powstać schemat podatkowy w wyniku wykonania przepisów ustawy o rachunkowości?
     - Znaczenie klauzuli przeciw unikania opodatkowaniu.
3. Czynności stanowiące schemat podatkowy
4. Czynności nie podlegające raportowaniu (nie stanowiące schematu podatkowego)

     - Wykaz czynności
     - Zasady identyfikacji
     - Przykłady czynności nie podlegających raportowaniu
5. Przykłady schematów podatkowych - analiza
6. Podmioty zobowiązane do przekazywania informacji o schematach podatkowych

     - Promotor
     - Korzystający 
     - Wspomagający
     - Doradca in-house
7. Obowiązek raportowania o schematach podatkowych przez podatnika w przypadku braku cech optymalizacji podatkowej – przykłady
8. Udostępnienie schematu podatkowego oraz wdrożenie schematu podatkowego a obowiązek raportowania
9. Nadanie numeru schematu podatkowego
10. Udostępnienie schematu podatkowego oraz wdrożenie schematu podatkowego a obowiązek raportowania
:
    - Wyłączenia z obowiązku raportowania
    - Moment powstania obowiązku przekazania informacji o schematach podatkowych
    - Struktura logiczna oraz forma informacji
    - Treść przekazywanej informacji 
    - Zbieg obowiązku raportowania o schemacie podatkowych przez więcej niż jeden podmiot
    - Oświadczenie o raportowaniu schematów podatkowych
    - Czy każdy zidentyfikowany schemat podatkowy podlega raportowaniu?
    - Skutki podatkowe przekazania informacji o schematach podatkowych – wpływ na plan  kontroli podatkowych
    - Tajemnica zawodowa  a obowiązek raportowania o schematach podatkowych
11. Zakres oraz treść informacji o schemacie podatkowym
    - Zakres danych ujmowanych w informacji
    - Treść informacji o schemacie podatkowym
    - Kto podpisuje informacje o schematach podatkowych
12. Formularze raportowania - analiza
    - MDR 1
    - MDR 2
    - MDR 3
    - MDR 4
13. Pozostałe zagadnienia związane z raportowaniem
    - Czy korzystający może inaczej zidentyfikować schemat podatkowy niż promotor?
    - Obowiązek przekazywania informacji o uzgodnieniach bez cech schematu podatkowego
    - Konsekwencje  błędnej identyfikacji schematu podatkowego
    - Konsekwencje nie wysłania oraz opóźnienia w wysłaniu informacji o schematach podatkowych
14. Obowiązek tworzenia procedury wewnętrznej
    - Podmioty zobowiązane
    - Zakres procedury
    - Forma procedury
    - Dane które powinna zawierać procedura
    - Obowiązek tworzenia procedury przez podmioty zatrudniające doradców in-house
    - Ryzyka związane z tworzeniem procedury
    - Kto odpowiada za brak procedury wewnętrznej
15. Konsekwencje karne nieprzestrzegania obowiązku raportowania o schematach podatkowych
    - Ordynacja podatkowa
    - Sankcje karne
16. Objaśnienia Ministra Finansów
17. Zmiany przepisów w zakresie raportowania schematów podatkowych (MDR)

 

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

• jednej osoby -  590 zł netto + 23 % VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa online, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (PDF), certyfikat 

Termin:
Zajęcia odbywać się będą online (aplikacja MS Teams) w godzinach: 10.00 – 15.00.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Olga Łukaszewska
tel. 500 206 038
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100% opłaty. Brak płatności nie jest jednoznaczny z bez kosztową anulacją zgłoszenia.