MSSF 16 „Leasing”
model ujęcia leasingu w księgach i sprawozdaniu wg MSSF

Termin: 21.06.2024 r. / Miejsce: MS Teams 

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia przedstawienie nowego modelu leasingu w księgach i sprawozdaniu finansowym wg MSSF 16. Szczegółowo zostaną omówione m.in.: rachunkowość u korzystającego – okres leasingu i ewidencja – początkowa oraz bilansowa wycena prawa do użytkowania składnika aktywów, zobowiązania z tytułu leasingu, zmiany warunków umowy, ewidencja u finansującego, MSSF 16 a rozwiązania ustawy o rachunkowości i przepisy prawa o podatku dochodowym. 

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do członków zarządów ds. ekonomicznych i finansowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, pracowników działów księgowości, osób odpowiedzialnych  w spółkach za przygotowywanie sprawozdań finansowych, jak również wszystkich zainteresowanych tematyką nowego MSSF16.

PROGRAM
I. Nowe podejście do rachunkowości leasingu. 
   1. Wprowadzenie do problematyki leasingu
   2. Zakres umów leasingu objętych MSSF 16
   3. Pojęcie leasingu według MSSF 16
II. Rachunkowość u korzystającego
   1. Analiza czy umowa lub jej elementy mają charakter leasingu
       a) wydzielanie odrębnych elementów w umowie leasingu
       b) wyróżnianie elementów umowy o charakterze leasingu i mających inny charakter
   2. Ustalenie okresu leasingu
   3. Ewidencja leasingu
       a) początkowa wycena prawa do użytkowania składnika aktywów,
       b) początkowa wycena zobowiązania z tytułu leasingu
       c) bilansowa (późniejsza) wycena prawa do użytkowania składnika aktywów
       d) bilansowa (późniejsza) wycena zobowiązania z tytułu leasingu
   4. Wycena prawa do użytkowania aktywów i zobowiązań z tytułu leasingu w razie zmiany:
    a) okresu leasingu
    b) oceny realizacji opcji zakupu przedmiotu umowy
    c) opłaty z tytułu wartości końcowej
    d) przyszłych opłat leasingowych, spowodowanej zmianą indeksów lub stóp procentowych
    e) przyszłych opłat leasingowych ze względu na zmiany poziomu opłat rynkowych
   5. Prezentacja umów leasingu w sprawozdaniu finansowym
III. Ewidencja u finansującego


   

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

  • jednej osoby - 690 zł netto + 23 % VAT

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa w szkoleniu online, materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej (PDF), 

Termin
Zajęcia odbywać się będą online (MS Teams) w godzinach: 10.00 – 14.30.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 464 97 09,
fax (22) 46-49-752, 53-70-181
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

>>> powrót