Nowoczesne raportowanie niefinansowe w świetle oczekiwań inwestorów i pozostałych interesariuszy

- wytyczne Komisji Europejskiej w zakresie raportowania wpływu na klimat
- obligacje zrównoważonego rozwoju
- Indeks WIG-ESG
- raport CSR czy zintegrowany?

Termin: 12.12.2019r. / Miejsce: Warszawa

CEL KONFERENCJI
Celem konferencji jest przygotowanie spółek do zaraportowania danych niefinansowych za rok 2019 w aspekcie Komunikatu Komisji Europejskiej wraz z wytycznymi dotyczącymi sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych, stanowiącego suplement dotyczący zgłaszania informacji związanych z klimatem (2019/C209/01) z powiązanymi z nim dokumentami (Załącznik 1 - dalsze wytyczne dla banków i zakładów ubezpieczeń, nowa taksonomia i uzupełniające wytyczne Grupy Zadaniowej ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem (TCFD) przeznaczone dla grup niefinansowych i innych ram sprawozdawczości związanej z klimatem w celu zapewnienia porównywalności zgłaszanych kluczowych wskaźników wyników między sektorami i przedsiębiorstwami, nowy standard zielonych obligacji UE, nowa metodologia i nowe minimalne wymagania techniczne dotyczące indeksów pozwalające inwestorom przyjąć strategię inwestycyjną uwzględniającą zmiany klimatu, pojęcie i definiowanie kapitału naturalnego, jako nowego kapitału w zrównoważonym rozwoju) oraz raportowania nowego Indeksu ESG, prowadzonego przez Sustainalytics, będącego od 3.09 jednym z dwóch filarów stanowiących o pozycji spółek w indeksie WIG-ESG. 
 
GRUPA DOCELOWA
Konferencja adresowane do dyrektorów relacji inwestorskich, komunikacji korporacyjnej, ds. ekonomicznych, controllingu, inwestycji, ryzyka, dyrektorów, kierowników, specjalistów komórek ds. CSR, marketingu, PR oraz członków zarządów, dyrektorów biur zarządów, rzeczników prasowych, przedstawicieli nadzoru właścicielskiego spółek wchodzących w skład nowego Indeksu ESG oraz pozostałych zobowiązanych do raportowania danych niefinansowych na gruncie Dyrektywy 2014/UE/95 oraz UoR a także przedstawicieli inwestorów instytucjonalnych.
 
PROGRAM KONFERENCJI:

1. Wytyczne Komisji Europejskiej w zakresie raportowania wpływu na klimat - nowe wymagania regulacyjne (i nie tylko) dla sektora wytwórczego oraz sektora finansowego w zakresie oświadczenia na temat danych niefinansowych
2. Obligacje zrównoważonego rozwoju - rewolucja w inwestycjach przedsiębiorstw
3. Rating ESG (ESG Evaluation) agencji ratingowej S&P
4. Indeks WIG-ESG – nowe podejście do inwestowania w walory spółek giełdowych
5. ESG – czego oczekują inwestorzy zagraniczni i krajowi?
6. Dobre praktyki GPW w zakresie ładu korporacyjnego
7. Prezentacja efektywności działań ESG wyzwaniem raportowania
   a) dobre międzynarodowe praktyki
   b) spójność, zasady pomiaru a kwestie materialności
   c) powiązanie ze strategią, budowanie wartości – najważniejsze kwestie dla inwestorów
8. Rozwój raportowania zintegrowanego w aspekcie zmian potrzeb regulacyjnych i inwestorskich – jak zrobić bardzo dobry raport zintegrowany?

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa

  • jednej osoby -  990 zł netto + 23 % VAT
  • dwóch osób z jednej firmy - 890 zł/os netto + 23 % VAT
  • dla uczestników wszystkich edycji konkursu The Best Annual Report cena promocyjna 850 zł netto + 23 % VAT

*podane rabaty nie sumują się

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 9:00 – 16:15.
O dokładnym miejscu konferencji poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed wydarzeniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu konferencji w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł gp przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. 500 206 038
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę konferencji, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem konferencjiia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.