Nowa struktura JPK_VAT w jednostkach sektora finansów publicznych

Termin: 02.12.2020 r. / Miejsce: online

Czas szkolenia : 9:00 -13:30

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy w zakresie nowego pliku JPK_VAT. Nowe struktury JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M oraz JPK_V7K) zostały udostępnione roboczo, w celu umożliwienia podatnikom dostosowania systemów informatycznych do wymagań obowiązujących od 01.10.2020r.

Dodatkowo zostaną omówione  pozostałe zmiany w podatku VAT w roku 2020 oraz  planowane, w tym m.in. dot. MPP, Białej listy, PKWiU, paragonów elektronicznych, podatku CIT i ordynacji  podatkowej.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie  adresowane  jest do: skarbników,  głównych  księgowych  oraz  innych  pracowników  służb  finansowo-księgowych  samorządowych  jednostek  budżetowych  i  samorządowych  zakładów  budżetowych,  urzędów  gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich oraz wszystkich podległych i nadzorowanych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dyrektorów finansowych i głównych księgowych spółek komunalnych, jak też wszystkich osób zainteresowanych nowym plikiem JPK_VAT.

PROGRAM SZKOLENIA

I. Nowa deklaracja VAT od października 2020 r.Deklaracja VAT-7(K) oraz struktura JPK_VAT w jednym

1. Omówienie zawartości struktury JPK_V7M(K)

a. którzy podatnicy będą dostarczać nową strukturę JPK_V7 od października 2020 r.

b. umówienie poszczególnych pozycji oraz logiki struktury

c. nowe oznaczenia dokumentów sprzedaży:

- rozszerzenie informacji o NIP kontrahenta,

- grupy towarowo-usługowe,

- nowe zasady wykazywania sprzedaży fiskalizowanej,

- nowe zasady wykazywania zdarzeń udokumentowanych dokumentami wewnętrznymi,

- nowe zasady wykazywania transakcji objętych obowiązkiem podzielonej płatności,

- inne opisy specyficznych rodzajów sprzedaży.

d. nowe oznaczenia dokumentów zakupu:

- opisy specyficznych rodzajów zakupu,

- nowe zasady wykazywania zdarzeń udokumentowanych dokumentami wewnętrznymi,

e. jakie inne wcześniej dotychczas składane formularze zawiera nowa struktura?

2. Nowe zasady wykazywania w JPK_V7M (K) oraz wystawiania faktur do paragonów od 2020 roku.

a) jak będą wykazywane w JPK faktury do paragonów?

b) kiedy można wystawić fakturę z NIP do paragonu?

c) wystawianie faktur do sprzedaży zafiskalizowanej w 2019 r.

d) faktura do paragonu z NIP – problematyczne sytuacje po stronie nabywcy,

e) sankcje z tytułu wystawienia faktury z NIP do paragonu nie zawierającego NIP,

f) sankcje z tytułu odliczenia VAT z faktury z NIP do paragonu nie zawierającego NIP,

g) zasady dokumentowania sprzedaży w przypadku posiadania kasy fiskalnej bez możliwości wprowadzenia NIP.

3. Zasady korygowania JPK_V7M(K).

a) nowy termin złożenia korekty w przypadku stwierdzenia błędów lub zmiany danych we własnym zakresie,

b) korekta inicjowana przez organ podatkowy - zasady i procedura nakładania kar 500 zł za błędy popełnione w JPK_V7M(K),

- jakie błędy zagrożone są karą 500 zł?

- jakie kroki musi wykonać organ podatkowy żeby nałożyć na podatnika karę?

- czy istnieje procedura zaskarżania nałożonej kary?

II. Zmiana struktury JPK_FA.

  1. Przypomnienie zasad dostarczania plików na żądanie organów podatkowych oraz celno-skarbowych:

a) w jakich sytuacjach organy podatkowe oraz celno-skarbowe mogą żądać plików JPK_FA?,

b) jaki jest termin dostarczenia struktur?

c) jakie są skutki nie dostarczenia plików JPK_FA na żądanie?

  1. Omówienie zawartości struktury JPK_FA po zmianach od 2020 r.:

a) dana zawarte w JPK_FA z wyszczególnieniem zmian oraz nowych pozycji,

b) faktury w walucie obcej a nowe JPK_FA,

c) faktury wystawiane w różnych programach a JPK_FA,

d) nowe zasady wykazywania faktur zaliczkowych oraz rozliczeniowych w JPK_FA,

e) faktury RR a JPK_FA.

f) wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące struktury JPK_FA.

  1. Przypomnienie struktur dostarczanych na żądanie:

a) JPK_WB - zawartość struktury oraz wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące struktury,

b) JPK_MAG - zawartość struktury oraz wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące struktury,

c) JPK_KR - zawartość struktury oraz wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące struktury.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:

  • jednej osoby 390zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w  szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Płatności: należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia- na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 

Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %.Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  

Zgłoszenie powinna zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika,dane do wystawienia faktury.

Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić.    

 

Zgłoszenie uczestnictwa (karta złoszeniowa)

Oświadczenie VAT (do pobrania)


Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Aneta Mielecka
tel. (22) 46-49-718
fax (22) 46-49-752
e-mail: aneta.mielecka@irip.pl