VAT, CIT, PIT i ORDYNACJA – zmiany podatkowe wynikające z Nowego Polskiego Ładu

Termin:  25.02.2022 r.

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie zmian w zasadach rozliczeń podatkowych wynikających z Nowego Polskiego Ładu. W trakcie szkolenie omówione zostaną takie zagadnienia jak: nowe ulgi podatkowe, uprawnienia organów KAS, grupy VAT, ukryta dywidenda i jej skutki dla spółki, etc.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do głównych księgowych, pracowników działów księgowości i podatków, kontrolerów, osób odpowiedzialnych za rozliczanie podatków, przedstawicieli kancelarii prawno-podatkowych, doradców podatkowych jak również wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

PROGRAM

I VAT
1. GRUPY VAT
   o Grupa VAT jako fakultatywne rozwiązanie przewidziane w dyrektywie 2006/112/WE
   o Kto może wchodzić w skład Grupy – orzecznictwo TSUE a stanowisko KE
   o PGK a Grupa VAT
   o Zasady opodatkowania VAT transgranicznych świadczeń między oddziałem z spółką matką w świetle wyroku
   o w sprawie Scandia America Corp. (USA), filial Sverige i projektowanych przepisów
   o Grupa VAT a prewspółczynnik i współczynnik proporcji
   o Grupa VAT a Biała Lista
   o Rola przedstawiciela Grupy
   o Rejestracja Grupy VAT 
   o Zasady fakturowania przez członków Grupy VAT
   o Zasady korygowania deklaracji przez Grupę VAT
   o Ewidencjonowanie czynności wewnątrzgrupowych i wykonanych dla podmiotów zewnętrznych wobec Grupy VAT
2. Wprowadzenie możliwości opodatkowania VAT dla instytucji finansowych
3. Popularyzacja obrotu bezgotówkowego
   o obniżenie limitu płatności gotówkowych b2b
   o limit dla transakcji gotówkowych c2b
   o szybki zwrot vat

II CIT
1. Opodatkowanie czynności restrukturyzacyjnych – połączenia, podziały, aporty
2. Zagraniczne spółki kontrolowane
   o Podatek „od aktywów”
   o Poszerzony katalog podmiotów będących spółkami kontrolowanymi
3. Podatek minimalny od korporacji
4. Spółki holdingowe i ASI
5. Ukryta dywidenda i jej skutki dla spółki
6. Nowa „cienka kapitalizacja”
7. Nowe zasady tzw. estońskiego CIT
8. Nowe i „stare” ulgi – B=R, IP Box, ulga konsolidacyjna, ula na robotyzację, ulga na innowacyjnych    pracowników

III PIT
1. Likwidacja zryczałtowanej składki zdrowotnej
   o Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
   o Forma zatrudnienia a wysokość składki zdrowotnej
2. Zmiany w zakresie opodatkowania najmu nieruchomości
3. Zmiany w zakresie opodatkowania spółek osobowych
   o Likwidacja spółki
   o Obniżenie wkładu
4. Opodatkowanie czynności restrukturyzacyjnych – połączenia, podziały, raporty
5. Zagraniczne spółki kontrolowane
   o Podatek „od aktywów”
   o Poszerzony katalog podmiotów będących spółkami kontrolowanymi
6. Abolicja podatkowa

IV PROCEDURA
1. Zmiany w Ordynacji podatkowej
   o Porozumienie inwestycyjne
   o Względny zakaz wszczynania postępowań po kontroli
2. Nowe uprawnienia organów KAS
   o Tymczasowe zajęcie nieruchomości
   o Nabycie sprawdzające
   o Listy ostrzegawcze – karuzele podatkowe


WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

- każdej osoby 490zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa online (MS Teams), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (PDF), certyfikat 

Zajęcia odbywać się będą w aplikacji MS Teams w godzinach: 9:30 – 15:30.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 46-49-709
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z anulacją zgłoszenia. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.