Kluczowe zmiany w obowiązkach informacyjnych i sprawozdawczych emitentów 2020

- informacje poufne – nowe wytyczne i stanowiska nadzorcze

- ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorgaizowanego systemu obrotu

- emitowanie i oferowanie akcji i obligacji a MAR

Termin: 06.02.2020r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie m.in.: rodzajów informacji poufnych, opóźniania przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych,  celu i funkcji sprawozdania z działalności oraz informacji dodatkowych oraz dobrych praktyk spółek notowanych na GPW etc.
 
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane do jest do członków zarządów i rad nadzorczych, dyrektorów biur zarządów i rad nadzorczych, przedstawicieli nadzorów właścicielskich, dyrektorów relacji inwestorskich i komunikacji korporacyjnej, operatorów ESPI, osób odpowiedzialnych za raportowanie do KNF, w tym szczególnie sporządzająch sprawozdania z działalności oraz innych osób zaangażowanych w wykonywanie obowiązków informacyjnych spółek publicznych oraz sporządzaniem sprawozdań ze stosowania zasad ładu korporacyjnego, rzeczników prasowych a także przedstawicieli spółek notowanych na New Connect, przygotowujących się do emisji na parkiecie głównym, Autoryzowanych Doradców, przedstawicieli firm audytorskich i kancelarii prawnych.
 
PROGRAM SZKOLENIA:

BLOK I – INFORMACJE POUFNE
1. Definicja a praktyka.
2. Kary nałożone przez KNF, wytyczne i stanowiska nadzorcze.
3. Najczęstsze problemy. Kierunki zmian.

BLOK II – OPÓŹNIANIE INFORMACJI POUFNYCH
1. Problemy towarzyszące lub mogące wynikać z opóźnienia.
2. Zarządzanie opóźnioną informacją.
3. Listy osób mających dostęp do informacji poufnych. Zmiany.

BLOK III – KOMUNIKACJA Z RYNKIEM
1. Jak zgrać raporty i komunikaty prasowe.
2. Co, kiedy i jak komunikować. Jak nie narazić się na zarzut manipulacji.
3. Kiedy możemy mieć do czynienia z konfliktem interesów po stronie decydentów.

BLOK IV –TRANSAKCJE NA INSTRUMENTACH FINANSOWYCH SPÓŁKI
1. Osoby pełniące obowiązki zarządcze i ich osoby blisko związane.
2. Znaczni akcjonariusze.
3. Problemy po stronie spółki.

BLOK V – RAPORTY OKRESOWE
1. Cel i funkcja sprawozdania z działalności oraz informacji dodatkowych.
2. Najczęstsze problemy spółek.
3. Informacje niefinansowe.
4. Raporty okresowe a raporty bieżące.

BLOK VI – NOWE WYMOGI REGULACYJNE
1. Sygnaliści.
2. Polityka wynagrodzeń.
3. Transakcje z podmiotami powiązanymi.
4.  Kogo dotyczą nowe regulacje i co oznaczają dla emitentów.

BLOK VII – EMITOWANIE I OFEROWANIE AKCJI I OBLIGACJI
1. Ułatwienie czy kolejne komplikacje? Najważniejsze zmiany wynikające z rozporządzenia prospektowego oraz ustawy o obligacjach.
2. Emitowanie i oferowanie a MAR i inne obowiązki informacyjne emitenta.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa

  • jednej osoby -  890 zł netto + 23 % VAT
  •  dwóch osób z jednej firmy - 850 zł/os netto + 23 % VAT
  •  dla uczestników wszystkich edycji konkursu The Best Annual Report cena promocyjna 750 zł netto + 23 % VAT

UWAGA OFERTA FIRST MINUTE!

  • Przy zgłoszeniach na 14 dni przed szkoleniem obowiązuje cena promocyjna – 750 zł/os netto + 23 % VAT*

*podane rabaty nie sumują się

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 9:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 46-49-709;
fax (22) 46-49-752
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.