Odwrotne obciążenie VAT dla branży budowlanej

- mechanizm oraz zasady stosowania instytucji odwrotnego obciążenia
- katalog usług budowlanych objętych procedurą odwrotnego obciążenia
- wpływ mechanizmu  odwrotnego obciążenia na rozliczenia wykonawców

Termin: 23.05.2019r. / Miejsce: Poznań

Termin: 29.05.2019r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy w zakresie stosowania odwróconego obciążenie w podatku VAT na usługi budowlane. Szczegółowo omówione zostaną takie zagadnienia jak: mechanizm oraz zasady stosowania instytucji odwrotnego obciążenia, zasady dokumentowania rozliczeń w trybie odwrotnego obciążenia, wzór faktury VAT dla celów odwrotnego obciążenia w budownictwie, konsekwencje podatkowe oraz karne dla sprzedawcy i nabywcy błędnej identyfikacji usług dla celów stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia, etc. 

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, kierowników działów finansowo-księgowych, pracowników działów podatkowych jak też wszystkich osób zainteresowanych aktualnymi zagadnieniami w ramach zmian  w podatku VAT w branży budowlanej, deweloperskiej i wszystkich kontrahentów współpracujących z wyżej wymienionymi branżami. 

PROGRAM

1. Mechanizm oraz zasady stosowania instytucji odwrotnego obciążenia
2. Na czym polega wprowadzenie procedury odwrotnego obciążenia w przypadku usług budowlanych?
3. Definicja podwykonawcy
4. Zasady dokumentowania rozliczeń w trybie odwrotnego obciążenia
5. Wzór faktury VAT dla celów odwrotnego obciążenia w budownictwie
6. Katalog usług budowlanych objętych procedurą odwrotnego obciążenia
7. Znaczenie PKWiU dla celów identyfikacji usługi budowlanej
8. Czy usługi projektowe i geodezyjne podlegają odwrotnemu obciążeniu?
9. Obowiązek wyodrębnienia czynności administracyjno – prawnych z usługi budowlanej.
10. Zakup materiałów a odwrotne obciążenie
11. Czy remonty to usługa budowlana?
12. Zasady korygowania faktur w przypadku odwrotnego obciążenia.
13. Konsekwencje podatkowe oraz karne dla sprzedawcy i nabywcy błędnej identyfikacji usług dla celów stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia
14. Problem daty wykonania usługi budowlanej - co powinno być napisane w protokole odbioru?
15. Rozliczenie odwrotnego obciążenia w przypadku braku faktury VAT
16. Usługi budowlane świadczone na przełomie roku
17. Zasady korekty rozliczeń podatku VAT w przypadku zaliczek
18. Czy podwykonawca ma obowiązek wystawienia faktury korygującej fakturę zaliczkową?
19. Wpływ mechanizmu  odwrotnego obciążenia na rozliczenia wykonawców
20. Czy podwykonawcom grozi utrata płynności finansowej - metody przeciwdziałania

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

• jednej osoby -  490 zł netto + 23 % VAT

• dwóch osób z jednej firmy - 460 zł/os netto + 23 %VAT

Uwaga! Cena promocyjna 441 zł netto przy zgłoszeniu na 14 dni przed szkoleniem.

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin:
Zajęcia odbywać się będą w centrum w/w miast w godzinach: 10.00 – 15.00.

O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Olga Łukaszewska
tel. 22/ 46-49-709, 500 206 038
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100% opłaty.