Podatek od nieruchomości 2024

Termin: 26.09.2024 r. / Miejsce: MS Teams 

 

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest omówienie problemów związanych z rozliczaniem oraz optymalizacją podatku od nieruchomości w latach 2023-2024. Szczegółowo zostaną omówione takie zagadnienia jak: główne problemy związane z pojęciem budowli w tym konsekwencje dla podatników przełomowego dla definicji budowli wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 04.07.2023 r. w sprawie SK 14/21, zmiana podstawy opodatkowania budowli, postępowanie i kontrola podatkowa w podatku od nieruchomości, optymalizacja w podatku od nieruchomości oraz szereg innych zagadnień kluczowych z punktu widzenia podatnika.

 

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, księgowych, specjalistów do spraw podatkowych, osób rozliczających podatek od nieruchomości, w tym szczególnie przedstawicieli spółek branży paliwowo-energetycznej, gazowniczej, wydobywczej, infrastrukturalnej (wodociągi i kanalizacje, koleje etc.), skarbników, pracowników komórek podatków lokalnych jednostek samorządowych pobierających podatek od nieruchomości oraz przedstawicieli biur rachunkowych oraz innych osób zainteresowanych tematyką zmian w zakresie podatku od nieruchomości.

PROGRAM


    

 

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

• jednej osoby -  590 zł netto + 23 % VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane
w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa oraz materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej (PDF)

Termin:
Zajęcia odbywać się będą online (MS Teams) w godzinach: 9.30 – 14.30.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Olga Łukaszewska
tel. 500 206 038
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100% opłaty.