Podatek u źródła (WHT) – z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2023 r.

Termin: 19.06.2023 r. 
 

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest omówienie ostatnich zmian w podatku u źródła, które weszły w życie od 1 stycznia 2023 r. W trakcie szkolenia przedstawione będą takie zagadnienia jak: istota i zakres WHT, praktyczne problemy związanez rozliczeniem podatku u źródła w przypadku usług Google, Facebook itp.; należyta staranność w podatku WHT, Zmiana definicji legalnej rzeczywistego właściciela (beneficial owner), etc.
 
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane do do dyrektorów finansowych i ekonomicznych odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie zobowiązań podatkowych, głównych księgowych, księgowych, specjalistów do spraw podatkowych oraz przedstawicieli biur rachunkowych oraz innych osób zainteresowanych.
 
PROGRAM SZKOLENIA:

I. Zasady poboru podatku u źródła
    1. Istota i zakres podatku u źródła (WHT)
      • siedziba lub miejsce zamieszkania podatnika
      • definicja płatnika dla celów podatku u źródła 
      • ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy
      • dochody osiąganie na terytorium Polski
    2. Podstawa prawna
      • konwencja modelowa OECD
      • ustawa CIT
      • umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (zasady stosowania)
      • interpretacja ogólna MF
    3.  Zasady opodatkowania podatkiem u źródła
      • zasady obliczenia podatku
      • instytucja „ubruttowienia” kwoty wynagrodzenia
      • certyfikat rezydencji (kiedy możliwe jest stosowanie kopii certyfikatu rezydencji)
      • definicja „wypłaty”
      • wynagrodzenie płatnika
      • instytucja uprawnionego odbiorcy („beneficial owner”)  
      • szczególne regulacje dotyczące opodatkowania podatkiem u źródła podmiotów powiązanych
      • kursy walut i ich znaczenie dla rozliczenia podatku u źródła
      • problemy związane z rozliczeniem podatku u źródła w przypadku usług Google, Facebook itp. 
    4. Ograniczenia w zakresie stosowania zwolnień oraz niższych stawek w podatku u źródła – znaczenie limitu 2 mln. zł wypłaty (mechanizm Pay and refund)
      • Istota i zastosowanie mechanizm Pay and refund  
      • Zmiana zakresu stosowania mechanizmu od 2022 roku (należności bierne, podmioty powiązane, dywidendy zagraniczne) 
      • Kryterium podmiotowe i kwotowe
      • Typ płatności 
      • Znaczenie powiązań pomiędzy podmiotami
      • Beneficjent rzeczywisty – ograniczenie obowiązku badania do wymogów ustawowych 
      • Zasady liczenia limitu 2 mln zł
      • Opinia o stosowaniu preferencji z poboru podatku u źródła (rozszerzenie zakresu stosowania)
      • Oświadczenie płatnika (nowe zasady popisywania i składania) 
      • Zasady ubiegania się o zwrot podatku pobranego przez płatnika
      • Odpowiedzialność karna
    5. Należyta staranność w podatku WHT oraz metody dokumentowania jej zachowania
    6. Definicja rzeczywistego właściciela (beneficial owner)
    7. Zasady poboru podatku u źródła
    8. Odpowiedzialność płatnika
    9. Obowiązku dokumentacyjne
      • deklaracja
      • informacje
   10. Podatek u źródła a obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR)
   11. Należności licencyjne
      • dzieło literackie, artystyczne i naukowe
      • znaki towarowe
      • know-how
      • licencje na programy komputerowe
      • prawa do używania praw autorskich 
      • użytkowanie urządzenia przemysłowego
      • odszkodowania z tytułu naruszeń
      • stawka podatkowa
      • zasady stosowania zwolnień
      • opodatkowanie licencji na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
   12. Dywidendy
   13. Usługi niematerialne
      • usługi doradcze
      • usługi księgowe
      • usługi badania rynku
      • usługi prawne
      • usługi reklamowe
      • usługi zarządzania i kontroli
      • usługi rekrutacji i pozyskania personelu
      • udzielanie poręczeń i gwarancji
      • pozostałe usługi

II. Zmiany w przepisach podatku u źródła wprowadzane pakietem „Polski Ład”
      • zmiany w mechanizmie Pay and Refund (pobór podatku przy płatnościach powyżej 2 mln zł) 
      • doprecyzowanie definicji rzeczywistego właściciela
      • przesłanka rzeczywistej działalności gospodarczej
      • kryterium należytej staranności
      • uzależnienie wymogów proceduralnych od wymogów materialnych
      • posługiwanie się kopią certyfikatu rezydencji
      • pozostałe zmiany

III. Zmiany w podatku u źródła od 01.01.2023 roku na podstawie pakietu Polski Ład 3.0
    1. Uelastycznienie zasad stosowania mechanizmu pay and refund.
    2. Zmiana zasad dokumentowania tzw. pośrednich transakcji rajowych.
    3. Zmiany progów dokumentacyjnych.
    4. Zwolnienie z podatku u źródła spółek holdingowych.
5. Pozostałe zmiany

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu online
  • jednej osoby -  490 zł netto + 23 % VAT

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych oraz certyfikatu w wersji elektronicznej (PDF)

Termin
Zajęcia odbywać się będą  w godzinach: 10:00 – 14:30.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 46-49-709
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.