Transakcje z podmiotami powiązanymi – nowe obowiązki informacyjne spółek publicznych

Termin: 21.04.2020r. / Miejsce: online

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest omówienie zmian obowiązków informacyjnych dot. transakcji z podmiotami powiązanymi. Szczegółowo zostaną przedstawione m.in.: zmiany w ustawie o ofercie publicznej, regulacje dotyczące transakcji istotnych, różnice pomiędzy podmiotami powiązanymi a zależnymi, inne formy wyrażania zgody na istotne transakcje, etc.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do członków zarządów, rad nadzorczych, prawników, inspektorów nadzoru, pracowników pionów finansowo-księgowych, komitetów audytu, komórek compliance, audyty wewnętrznego i kontroli spółek z rynku regulowanego i new connect oraz wszystkich podmiotów zaangażowanych w transakcje z podmiotami powiązanymi.

PROGRAM

1.    Zmiany w ustawie o ofercie publicznej.

2.    Zmiany w podejściu do ochrony akcjonariuszy.

3.    Wzmocnienie roli Rady Nadzorczej oraz rozszerzenie zakresu jej odpowiedzialności.

4.    Podmiot powiązany i transakcja w ujęciu definicyjnym.

5.    Konflikty interesów – zarządzanie.

6.    Transakcja istotna – regulacje.

7.    Proces podejmowania decyzji przez Radę Nadzorczą w stosunku do istotnych transakcji.

8.    Ochrona akcjonariuszy – zagadnienia szczegółowe. Odpowiedzialność członków Rady Nadzorczej.

9.    Interes akcjonariuszy mniejszościowych – ich roszczenia i podejście organów państwa do ich sfery prawnej.

10.  Inne formy wyrażenia zgody na istotne transakcje.

11.  Podmiot powiązany, a podmiot zależny.

12.  Sumowanie wartości transakcji.

     13.       Case study.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Wersja online

- każdej osoby 890zł netto + 23% VAT

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Katarzyna Zielińska
tel. 22/ 46-49-709
e-mail:katarzyna.zielinska@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100% opłaty.