Rachunkowość i sprawozdawczość spółek publicznych – kierunki zmian

- wytyczne nadzorów europejskiego i krajowego (ESMA, KNF) 
- zmiany w MSSF/MSR
- audytorzy w aspekcie elektronizacji sprawozdań finansowych 
- ESEF - nowy standard raportowania obligatoryjnego emitentów 

Termin: 20-21.05.2019r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem konferencji jest omówienie zmian dotyczących obligatoryjnej sprawozdawczości finansowej emitentów w tym:  zgodności sprawozdań finansowych emitentów papierów wartościowych z MSSF, ujawnianie informacji na temat zastosowania nowych standardów na sprawozdanie finansowe, MSSF 9 oraz MSSF 15, ujawnienia dot. implementacji MSSF 16, zmiany w przepisach dot. spółek energetycznych, kapitalizacja kosztów prac rozwojowych, split payment, model oczekiwanym strat kredytowych (udzielane gwarancje, pożyczki wewnątrzgrupowe) oraz informacje na temat stopni oceny ryzyka kredytowego a także nadzór państwowy oraz elektronizacja sprawozdań finansowych emitentów i ich wpływ na relacje spółka publiczna – biegły rewident, ESEF - nowy standard raportowania obligatoryjnego emitentów – przygotowanie procesu, omówienie praktycznych czynności pionów finansowo-księgowych i IT, etc.

GRUPA DOCELOWA
Konferencja adresowana jest do członków zarządów ds. finansowych i ekonomicznych, dyrektorów finansowych i głównych księgowych, dyrektorów controllingu, sprawozdawczości finansowej, komunikacji korporacyjnej i relacji inwestorskich jak również innych osób zajmujących się przygotowywaniem sprawozdań finansowych i raportów okresowych w spółkach publicznych,  a także przedstawicieli spółek notowanych na New Connect, przygotowujących się do emisji na parkiecie głównym, autoryzowanych doradców, analityków finansowych, przedstawicieli firm audytorskich, kancelarii prawnych i IT.

PROGRAM SZKOLENIA

 Dzień I

 1. Sprawozdawczość finansowa spółek publicznych oraz zmiany w raportowaniu rocznym
 1. zgodność sprawozdań finansowych emitentów papierów wartościowych z MSSF
 2. raport KNF za rok 2018
 3. zalecenia ESMA wobec sprawozdań finansowych wg MSSF/MSR
 4. ESEF –nowy standard raportowania, rola KNF
 1. Sprawozdawczość finansowa oraz oczekiwania inwestorów, w tym ogólna jakość sprawozdania finansowego i jego rola
 2. Rekomendacje i oczekiwania jednostek sprawujących nadzór nad rynkiem finansowym w zakresie ujawnień w sprawozdaniach finansowych, w tym priorytety i rekomendacje ESMA (European Securities and Markets Authority) - – praktyczne przykłady:
 1. ujawnianie informacji na temat zastosowania nowych standardów na sprawozdanie finansowe, MSSF 9 oraz MSSF 15,
 2. ujawnienia dot. implementacji MSSF 16,
 1. Zmiany w sprawozdawczości spółek – jak zmieniają się sprawozdania finansowe za 2019r.:
 1. zastosowanie MSSF 16 i praktyczne problemy, w tym także użytkowanie wieczyste, służebności gruntowe, umowy o nieokreślonych okresie; wymagane ujawnienia
 2. inne wybrane zmiany w standardach oraz nowe standardy na rok 2019 i później
 1. Wybrane kwestie dyskutowane najczęściej w tym roku w związku z przygotowaniem sprawozdań finansowych:
 1. zmiany w przepisach dot. spółek energetycznych, kapitalizacja kosztów prac rozwojowych, split payment, model oczekiwanym strat kredytowych (udzielane gwarancje, pożyczki wewnątrzgrupowe) oraz informacje na temat stopni oceny ryzyka kredytowego;
 1. Inne wybrane zmiany w przepisach mające wpływ na sprawozdawczość spółek publicznych:
 1. sprawozdania w wersji elektronicznej
 1. Wpływ zmian w sprawozdawczość finansowej na kryteria konkursu „Best Annual Report”.

        Przerwa kawowa

 1. Ustawa o biegłych rewidentach, nadzór państwowy oraz elektronizacja sprawozdań finansowych emitentów i ich wpływ na relacje spółka publiczna – biegły rewident
 1. Zmiany w ustawie o biegłych rewidentach i nadzorze nad firmami audytorskimi, badającymi JZP
 2. Badanie sprawozdań finansowych w aspekcie elektronizacji sprawozdań finansowych wg UoR.
 3. Badanie sprawozdań finansowych w aspekcie elektronizacji sprawozdań finansowych wg MSR/MSSF
 4. Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego i jej wpływ na decyzję inwestor

       Przerwa na lunch

 1. Komitety audytu w opinii praktyka
 1. Oświadczenie ze stosowania zasad ładu korporacyjnego – jak to funkcjonuje w Polsce

      Przerwa kawowa

Panel dyskusyjny:  Transparentność spółek publicznych w Polsce – co się zmieniło w ostatnim roku, czyli jak odbudowywać zaufanie rynku

 Ogłoszenie wyników rankingu Transparentnej Spółki Roku 2018

      Dzień II

 1. ESEF od strony regulacji

- rola nadzorców i oczekiwania względem emitentów

-  technologii (zastosowanie standardu iXBRL i zestaw reguł raportowania)

 1. Aspekty implementacyjne po stronie emitentów ze szczególnym uwzględnieniem instytucji finansowych:

  - wymogi raportowania i rozwiązania pod COREP/FINREP NBP/EBA  a wymagania ESEF

  -  idea wspólnego katalogu rozszerzeń w odpowiedzi na niedostateczne pokrycie przez taksonomię IFRS pozycji ze sprawozdań banków

Przerwa kawowa

 1. ESEF nowy standard raportowania obligatoryjnego emitentów – przygotowanie procesu, omówienie praktycznych czynności pionów finansowo-księgowych i IT
 1. budowa sprawozdania zgodnego z ESEF – zasady analizy merytorycznej – wprowadzenie/ aktualizacja wiedzy
 • taksonomia IFRS – struktura merytoryczna
 • taksonomia ESEF – struktura merytoryczna
 • zasady tagowania sprawozdań finansowych
 • zasady tworzenia rozszerzeń taksonomii
 1. budowa sprawozdania zgodnego z ESEF - analiza merytoryczna – na podstawie propozycji mapowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego podmiotu (zakres obowiązkowy od 1 stycznia 2020)
 • porównanie pozycji sprawozdania finansowego z taksonomią
 • mapowane pozycji standardowych
 • wyodrębnienie niestandardowych pozycji sprawozdania
 • opracowanie listy rozszerzeń taksonomii

Przerwa na lunch

 1. Budowa sprawozdania zgodnego z ESEF - analiza techniczna na przykładzie skonsolidowanego sprawozdania finansowego podmiotu
 1. taksonomia IFRS/ESEF – struktura techniczna
 2. środowisko narzędziowe
 3. tagowanie pozycji standardowych w narzędziu
 4. budowa i walidacja pakietu rozszerzeń taksonomii na podstawie sporządzonej listy rozszerzeń
 5. walidacja sprawozdania względem utworzonej taksonomii
 6. generacja i walidacja sprawozdania w formacie iXBRL
 1. Prezentacja przykładowego narzędzi informatycznych pracujących  w środowisku języka XBRL, które mogą  być wykorzystane w sprawozdawczości wg ESEF

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 1790 zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1690 zł/os netto +23% VAT

Uwaga! Cena promocyjna 1590 zł netto przy zgłoszeniu na 14 dni przedkonferencją.

UWAGA! Możliwość udziału w jednym dniu konferencji

Koszt uczestnictwa:
- 890 zł netto/os + 23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 10:00 – 16:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 46-49-709;
fax (22) 46-49-752
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.