Raportowanie bieżące i okresowe spółek publicznych w sytuacjach nietypowych na przykładzie pandemii COVID-19

Termin: 26.08.2020r. / Miejsce: online

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad raportowania w sytuacjach nietypowych na przykładzie COVID-19, w tym szczegółowe omówienie: wartości dodanej raportu, prognozy i szacunków, kwestii opóźnień, walnego zgromadzenie, aktualizacji raportu, raportów okresowych, konferencji prasowych, audytu procedur wewnętrznych.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do członków zarządów i rad nadzorczych, dyrektorów biur zarządów i rad nadzorczych, przedstawicieli nadzorów właścicielskich, dyrektorów relacji inwestorskich i komunikacji korporacyjnej, operatorów ESPI, osób odpowiedzialnych za raportowanie do KNF, w tym szczególnie sporządzająch sprawozdania z działalności oraz innych osób zaangażowanych w wykonywanie obowiązków informacyjnych spółek publicznych oraz sporządzania sprawozdań ze stosowania zasad ładu korporacyjnego, rzeczników prasowych a także przedstawicieli spółek notowanych na New Connecti debiutujących na NC i  GPW, Autoryzowanych Doradców, przedstawicieli firm audytorskich i kancelarii prawnych, agencji PR i spółek mediowych.

PROGRAM

 1. Raportować – tak, ale z głową

 

 1. wartość dodana raportu o wpływie nietypowej sytuacji na Spółkę, czyli co i kiedy

publikować i co zamiast raportu

 1. prognozy i szacunki w nietypowych sytuacjach, czyli kiedy trzeba publikować i dlaczego lepiej tego unikać
 2. kwestia opóźnienia informacji o wpływie nietypowej sytuacji na Spółkę, czyli dlaczego

to (może być) problem

 

 1. Bądźmy konsekwentni

 

 1.  aktualizacja raportu o wpływie nietypowej sytuacji, czyli ciąg dalszy musi nastąpić
 2.  raporty okresowe a nietypowe sytuacje, czyli ryzykowne czynniki i zmienne wyniki

opisywane w raportach

 1.  konferencje prasowe w nietypowych sytuacjach, czyli niewygodne pytania

i niebezpieczne odpowiedzi

 

 1. Nietypowa sytuacja jednak kiedyś mija

 

 1. komunikacyjna samoocen, czyli które słowa padły niepotrzebnie, a co nie powinno zostać przemilczane
 2. weryfikacja nakreślonych scenariuszy, czyli ile było paniki a ile logiki w raportach

i komunikatach

audyt procedur wewnętrznych, czyli należyta staranność nigdy nie zaszkodzi

WARUNKI UCZESTNICTWA

Wersja online

- każdej osoby 490zł netto + 23% VAT

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Olga Łukaszewska
tel. 22/ 46-49-709
e-mail:olga.lukaszewska@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100% opłaty.