Raportowanie bieżące i okresowe spółek publicznych w sytuacjach nietypowych - COVID-19

Termin: 08.07.2020r. / Miejsce: online

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad raportowania w sytuacjach nietypowych na przykładzie COVID-19, w tym szczegółowe omówienie: wartości dodanej raportu, prognozy i szacunków, kwestii opóźnień, walnego zgromadzenie, aktualizacji raportu, raportów okresowych, konferencji prasowych, audytu procedur wewnętrznych.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do członków zarządów i rad nadzorczych, dyrektorów biur zarządów i rad nadzorczych, przedstawicieli nadzorów właścicielskich, dyrektorów relacji inwestorskich i komunikacji korporacyjnej, operatorów ESPI, osób odpowiedzialnych za raportowanie do KNF, w tym szczególnie sporządzająch sprawozdania z działalności oraz innych osób zaangażowanych w wykonywanie obowiązków informacyjnych spółek publicznych oraz sporządzania sprawozdań ze stosowania zasad ładu korporacyjnego, rzeczników prasowych a także przedstawicieli spółek notowanych na New Connect, przygotowujących się do emisji na parkiecie głównym, Autoryzowanych Doradców, przedstawicieli firm audytorskich i kancelarii prawnych.

PROGRAM

BLOK I: RAPORTUJMY, ALE Z GŁOWĄ
        a. Wartość dodana raportu o wpływie pandemii, czyli co i kiedy publikować i co zamiast raportu
        b. Prognozy i szacunki w dobie pandemii, czyli kiedy trzeba publikować i dlaczego lepiej tego unikać
        c. Kwestia opóźnienia informacji o wpływie pandemii, czyli dlaczego to (może być) problem
            
BLOK II:  BĄDŹMY KONSEKWENTNI
        a. Aktualizacja raportu o wpływie pandemii, czyli ciąg dalszy musi nastąpić
        b. Raporty okresowe a pandemia, czyli ryzykowne czynniki i zmienne wyniki opisywane w raportach
        c. Walne zgromadzenia, czyli kolejne utrudnienia i to nie tylko natury techniczno-organizacyjnej
        d. Konferencje prasowe w trudnych czasach, czyli niewygodne pytania i niebezpieczne odpowiedzi

BLOK III: ŻYCIE PO PANDEMII
        a. Komunikacyjna samoocen, czyli które słowa padły niepotrzebnie, a co nie powinno zostać
           przemilczane
        b. Weryfikacja nakreślonych scenariuszy, czyli ile było paniki a ile logiki w raportach i komunikatach
        c. Audyt procedur wewnętrznych, czyli należyta staranność nigdy nie zaszkodzi

WARUNKI UCZESTNICTWA

Wersja online

- każdej osoby 590zł netto + 23% VAT

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Katarzyna Zielińska
tel. 22/ 46-49-709
e-mail:katarzyna.zielinska@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100% opłaty.