Rozporządzenie MAR – zmiany proponowane przez ESMA - czyli rewizja procedur spółki giełdowej

Termin: 16.02.2021r./ Miejsce: online

 

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom aktualnych regulacji prawnych i planowanych zmian w rozporządeniu MAR. Szczegółowo zostaną omówione takie zagadanien jak, listy insiderów; procedury, które należy poddać rewizji; działania, które należy podjąć po rewizji procedur; transakcje osób pełniących obowiązki zarządcze, etc. 

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do członków zarządów, dyrektorów biur zarządów, przedstawicieli nadzoru właścicielskiego, dyrektorów finansowych i głównych księgowych spółek publicznych, jako osób nadzorujących merytoryczne treści raportów rocznych,  osób odpowiedzialnych za raportowanie do KNF, sporządzających sprawozdania ze stosowania zasad ładu korporacyjnego, przedstawicieli relacji inwestorskich, rzeczników prasowych oraz służb informatycznych, a także przedstawicieli spółek notowanych na New Connect, przygotowujących się do emisji na rynku głównym.

PROGRAM

I. Propozycje ESMA 
   1. Definicja informacji poufnej – brak zmiany to niekoniecznie dobra wiadomość.
   2. Opóźnianie bez zmian, ale ... 
   3. Listy insiderów – mała rewolucja i dlaczego wcale nie jest taka fajna.

II. Rewizja procedur
   1. Procedury, które należy poddać rewizji.
   2. Kwestie, na które należy zwrócić szczególną uwagę.
   3. Działania, które należy podjąć po rewizji procedur.

III. Transakcje osób pełniących obowiązki zarządcze
   1. Notyfikacje – raczej brak jest szans na złagodzenie obowiązków.
   2. Okresy zamknięte – jest szansa złagodzenia zakazów.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa

- każdej osoby 490zł netto + 23% VAT

 

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Olga Łukaszewksa
tel. 22/ 46-49-709,
fax 22/  53-70-181
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100% opłaty.