Rozliczanie auta i podróży służbowych w 2019 r.

- problematyczne wydatki związane z samochodem
- finansowanie w leasingu samochodu – skutki podatkowe i zasady rozliczeń
- odliczenia podatku VAT od samochodów firmowych
- zasady wypłaty diety i ryczałtów po zmianach - nowe zasady ich wyliczania
- najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe

 

Termin: 8.05.2019 r. / Miejsce: Warszawa

Termin: 22.05.2019 r. / Miejsce: Katowice

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z posiadaniem i korzystaniem z samochodu własnego, leasingowanego i wynajmowanego oraz rozliczanie podróży służbowych. Omówione zostaną aktualne przepisy prawne i projektowane zmiany. Na szkoleniu uczestnik  uzyska informacje na temat praktycznych aspektów zmian z podkreśleniem zmian istotnych w zasadach rozliczania samochodu. Szczegółowo przedstawione zostaną  uregulowania prawne i problemy praktyczny, w tym rozliczanie paliwa od samochodów.
 
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do głównych księgowych i księgowych, pracowników księgowości dokonujący rozliczeń z korzystania z aut, pracowników działów kadr odpowiedzialni za rozliczenia pracowników, osób odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie i podatkowe rozliczanie, osób prowadzących działalność gospodarczą i korzystających z samochodów służbowych.
 
PROGRAM SZKOLENIA:

I. Zmiany w rozliczaniu auta od 2019 r.

   1.Finansowanie w leasingu samochodu
      • kwoty ograniczenia zaliczania do KUP wydatków z tytułu leasingu – uzasadnienie stosowania
      • kwota 150 tys zł jako max wartość zaliczania w KUP
      • zasady wyliczania 150 tys zł. – czy z podatkiem VAT nie odliczanym czy bez, część kapitałowa
        a część odsetkowa;
      • umowy leasingu zawierane w 2018 r. a ograniczenie KUP od 2019 r.
      • najem samochodu – długoterminowy lub „zwykły” samochodu osobowego i innego
        a ograniczenia kosztów
      • przepisy przejściowe
   2.Amortyzacja i ubezpieczenie samochodu osobowego
      • ograniczenie KUP w 2018 r.
      • podniesienie limitu KUP od 2019 r. do 150 tys zł
      • zasady stosowania nowych uregulowań
      • przepisy przejściowe – rozliczanie samochodów amortyzowanych już w 2018 r. – co w 2019 r.
   3.Ograniczenie KUP w sytuacji samochodów osobowych, od których odliczane jest 50% podatku VAT:
      • brak prawa do zaliczania w KUP 50% podatku VAT, który jest nie odliczany;
      • ograniczenie w KUP kwot netto z faktur – wysokość ograniczenia 50% czy 75 % zaliczania
        w KUP;
      • wydatki, do których zastosowanie ma ograniczenie KUP, w tym myjnia, paliwo, przeglądy samochodu, naprawa itp.
      • przykłady stosowania ograniczenia.
   4.Likwidacja ewidencji przebiegu pojazdu
      • zmiany zasad rozliczania samochodów prywatnych wykorzystywanych do celów służbowych
      • brak ewidencji przebiegu pojazdu – czy na pewno?
      • zasady rozliczania KUP od samochodów prywatnych w celach służbowych;
      • limit zaliczania w KUP takich wydatków – 25% w KUP czy więcej?
   5.Samochód a pracownik:
      • zryczałtowany dochód: 400,00 zł. lub 250,00 zł.;
      • kwota dochodu za udostępnienie samochodu czy też za paliwo? – najnowsze orzecznictwo,
        w tym wyrok NSA z lipca 2018 r.
      • podatek a ZUS;
      • zasady naliczania ryczałtu
      • faktura na pracownika jako alternatywna forma rozliczeń;
      • wydatki na samochód w części przeznaczonego na cele prywatne - rozliczenie

II. Rozliczanie podróży służbowych

    1.Zasady wypłaty diety i ryczałtów przed i po zmianach oraz nowe zasady ich wyliczania:
      • dieta krajowa uzależniona od ilości posiłków zapewnionych pracownikom;
      • dieta zagraniczna – kiedy i czy zawsze?
      • zasady wypłacania i zmiany ryczałtów wypłacanych pracownikom;
      • limity ryczałtów za noclegi zagraniczne;
      • limit za noclegi krajowe – zasady stosowania
      • NOCLEG ZE ŚNIADANIEM– problemy praktyczne i możliwe rozwiązania faktyczne;
      • problemy praktyczne związane z wypłacaniem diet, w tym posiłek z kontrahentem, obiad na szkoleniu itp.

    2.Rozliczanie podróży służbowej:
      • druk delegacji – z miejsca zamieszkania
      • podróż zagraniczna do kilku państw;
      • moment rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej – problemy praktyczne;
      • wyjazd do kilku państw – dotychczasowe uregulowania a nowe zasady;
      • praktyczne problemy związane z wyjazdami zagranicznymi po zmianach, np. moment przekraczania granic, zasady ustalania diet za pobyt w danym państwie;
    3.Dokumenty związane z rozliczaniem podróży służbowych i oddelegowania:
      • polecenie wyjazdu służbowego – obowiązki formalne dokumentu – kto i kiedy podpisuje;
      • skutki prawne wyjazdu bez polecenia pracodawcy;
      • potwierdzenie pobytu pracownika w danym miejscu jako dodatkowy obowiązek nie wynikający
        z przepisów prawa pracy;
      • rozliczenie wyjazdu – wymagania formalne, w tym zatwierdzenia formalne, merytoryczne i do wypłaty;
      • dokumenty podpinane pod rozliczenie delegacji – problemy praktyczne rozliczania faktur zagranicznych, paragonów, rachunków na osobę fizyczną (pracownika);
      • data rozliczenia delegacji a moment poniesienia kosztu uzyskania przychodów pracodawcy;
      • oświadczenia i zgłoszenia składane do właściwych organów zagranicznych i w Polsce w przypadku oddelegowania
    4.Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe:
      • rozliczanie kosztów leczenia za granicą – NOWE OGRANICZENIA i ich znaczenie praktyczne;
      • opłaty za autostradę i parking jako wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów – czy najnowsze interpretacje podatkowe mają uzasadnienie prawne?;
      • rozliczanie podróży służbowych w razie braku zaliczki;
      • ZALICZKA A ROZLICZENIE DELEGACJI w walucie obcej;
      • nowe uregulowania związane z przeliczaniem waluty obcej na złote polskie;
      • Ubezpieczenia w trakcie podróży służbowych a możliwość zaliczenia w KUP;
      •    Obowiązek posiadania badań lekarskich przez „osoby korzystające z samochodu w celach służbowych” – kto i kiedy powinien posiadać badania, podmioty sprawdzające wykonania obowiązku.
    5. Dyskusja z uczestnikami

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa
  • jednej osoby -  490 zł netto + 23 % VAT
  •  dwóch osób z jednej firmy - 450 zł/os netto + 23 % VAT

UWAGA OFERTA FIRST MINUTE!

  • Przy zgłoszeniach na 14 dni przed szkoleniem obowiązuje cena promocyjna – 390 zł/os netto + 23 % VAT*

*podane rabaty nie sumują się

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 10:00 – 16:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 46-49-709;
fax (22) 46-49-752
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie (do pobrania)

Oświadczenie VAT (do pobrania)