MDR dla banków i innych instytucji finansowych

- udostepnienie schematu podatkowego oraz wdrożenie schematu podatkowego a obowiązek raportowania
- konsekwencje karne nieprzestrzegania obowiązku raportowania
- zasady przedkładania informacji MDR

Termin: 16.01.2020r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie nowych obowiązków raportowania schematów podatkowych w bankach i innych instytucjach finansowych. W trakcie szkolenia kompleksowo omówione zostaną: cel oraz podstawa prawna wprowadzenia regulacji, definicja schematu podatkowego, podmioty zobowiązane do przekazywania informacji o schematach podatkowych, obowiązek raportowania o schematach podatkowych przez podatnika w przypadku braku cech optymalizacji podatkowej – przykłady, obowiązek tworzenia procedury wewnętrznej etc.
 
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane do do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, pracowników działów księgowości i podatków, kontrolerów finansowych wszystkich jednostek objętych obowiązkiem publikacji schematów podatkowych oraz „promotorów”, czyli doradców podatkowych, radców prawnych, notariuszy, pracowników banku.
 
PROGRAM SZKOLENIA
1. Cel regulacji MDR
2. Co jest przedmiotem informowania?

   a) definicja schematu podatkowego
   b) schematy podatkowe, schematy transgraniczne i schematy standaryzowane
   c) kryterium kwalifikowanego korzystającego
   d) definicja uzgodnienia
   e) definicja głównej korzyści podatkowej
   f) cechy rozpoznawcze
3. Kto jest zobowiązany do przekazania informacji o schematach podatkowych?
   a) promotor
   b) korzystający
   c) wspomagający
4. Działalność Banku a MDR
   a) bank jako promotor schematów podatkowych
   b) produkty bankowe uznawane za schematy
   c) Promotor czy wspomagający – jak rozróżnić rolę w uzgodnieniu?
   d) czynności wspomagającej schematy podatkowe klienta
       udzielenie pomocy, wsparcia lub porad
       moment pomocy, wsparcia lub udzielenia porady
       zachowanie należytej staranności
       rola pracownik banku działającego jako wspomagający
       czynności pośrednictwa finansowego a MDR
   e) bank jako korzystający w wybranych rodzajach transakcji
   f) klient banku jako kwalifikowany korzystający
5. Wnioski z prac Forum MDR
6. Zasady przedkładania informacji MDR

   a) obowiązki informacyjne
   b) udostępnienie oraz wdrożenie schematu podatkowego
   c) prawnie chroniona tajemnica zawodowa
   d) więcej niż jeden promotor
   e) formularze
7. Co powinna zawierać informacja o schemacie podatkowym i sposób jej przekazania do Szefa KAS?
8. Numer schematu podatkowego (NSP)
9. Procedura wewnętrzna
10. Sankcje
11. Statystyki
 
WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa
  • jednej osoby -  790 zł netto + 23 % VAT
  •  dwóch osób z jednej firmy - 750 zł/os netto + 23 % VAT

UWAGA OFERTA FIRST MINUTE!

  • Przy zgłoszeniach na 14 dni przed szkoleniem obowiązuje cena promocyjna – 690 zł/os netto + 23 % VAT*

*podane rabaty nie sumują się

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 10:00 – 16:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 46-49-709;
fax (22) 46-49-752
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.