Tarcza antykryzysowa 6.0 – nowe narzędzia antykryzysowe oraz wydatkowanie i opodatkowanie środków otrzymanych w ramach instrumentów antykryzysowych

Termin: 26.01.2021r. / Miejsce: online

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest omówienie podstawowych zasad wsparcia przedsiębiorców w związku z kryzysem wywołanym epidemią wirusa COVID – 19. Omówione zostaną takie zagadnienia jak: dodatkowe świadczenia postojowe, zwolnienia ze składek umów cywilnoprawnych, dofinansowania, pożyczki, generalne zasady wydatkowania środków, etc.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do zarządów,  właścicieli firm,  głównych księgowych, dyrektorów finansowych, pracowników działów księgowości i spraw pracowniczych, mikro, średnich i dużych przedsiębiorców, osób prowadzących działalność gospodarczą,  właścicieli i pracowników biur rachunkowych oraz wszystkich innych osób, które potrzebują praktycznych wskazówek dotyczących możliwości wsparcia biznesu.

PROGRAM

I. Tarcza 6.0. – nowe narzędzia antykryzysowe, warunki przyznania, termy złożenia wniosków, warunki rozliczenia
   1. Dodatkowe świadczenie postojowe
   2. Jednorazowe dodatkowe postojowe - pozarolnicza działalność gospodarcza
     a) kwalifikacja do zwolnienia, okres objęty zwolnieniem, wniosek o zwolnienie
     b) zwolnienie z ZUS a składka zdrowotna
   3. Zwolnienie ze składek od umów cywilnoprawnych
   4. Jednorazowe dodatkowe postojowe - umowy cywilnoprawne (zlecenie, agencyjna, świadczenie usług)

II. Narzędzia antykryzysowe
   1. Narzędzia antykryzysowe nadal dostępne na podstawie dotychczasowych tarcz – warunki przyznania, terminy
   2. Przypomnienie zasad przyznawania dofinansowań w kontekście kontroli ich wydatkowania
   3. Stan zatrudnienia jako wskaźnik ubiegania się o pomoc oraz jako element rozliczenia uzyskanej pomocy.
   4. Świadczenie postojowe
     a) warunki formalne uzyskania świadczenia (jak rozumieć brak poprawy sytuacji materialnej)
     b) łączenie świadczenia postojowego z innymi świadczeniami (np. zasiłkiem opiekuńczym)
   5. Subwencja z PFR
     a) kalkulacja poziomu zatrudnienia
     b) warunki umorzenia
     c) ważne terminy
   6. Mikropożyczka dla mikroprzedsiębiorcy
     a) analiza umowy pożyczki
     b) okres wydatkowania, okres kontroli
   7. Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników z FP i FGŚP – okres kontroli, rygor zwrotu
   8. Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności – okres kontroli, rygor zwrotu

III. Generalne zasady wydatkowania środków
   1. Ogólna specyfika kosztów oraz przykładowe koszty uzyskania przychodu
   2. Dokumentowanie wydatkowania środków
   3. Czy zwolnienie z ZUS zwiększa wysokość podatku? 
   4. Czy pożyczka otrzymana od starosty w ramach Tarczy Antykryzysowej zwiększa wartość przychodu i na co można ją wydać?
   5. Jakie skutki podatkowe ma otrzymane świadczenie postojowe?
   6. Dofinansowanie z FGŚP (oraz odpowiednio z FP) – na co możne je wydać i jakie ma skutki podatkowe? 
   7. Opodatkowanie i wydatkowanie środków otrzymanych jako subwencja PFR 
   8. Ważne terminy i rozliczenia

WARUNKI UCZESTNICTWA

Wersja online

- każdej osoby 290zł netto + 23% VAT

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Olga Łukaszewska
tel. 22/ 46-49-709
e-mail:olga.lukaszewska@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100% opłaty.