Windykacja należności

- sposoby ograniczenia ryzyka windykacyjnego
- praktyczne aspekty windykacji polubownej

Termin: 20.11.2020r. / Miejsce: online

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest maksymalizacja efektywności podejmowanych działań windykacyjnych poprzez: pozyskanie wiedzy z zakresu podstaw prawnych dotyczących dochodzenia roszczeń, uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu etapów zarządzania wierzytelnościami oraz nabycie umiejętności wykorzystania i stopniowania sankcji w negocjacjach z dłużnikiem

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do komórek prawnych i administracyjno-prawnych, księgowych i finansowo-księgowych zajmujących się windykacją należności.

PROGRAM

1. Pojęcia prawne związanie z windykacją należności, m.in.
  - odpowiedzialność za zobowiązania
  - wymagalność roszczenia
  - przedawnienie
  - odsetki
  - uznanie długu
  - zarachowanie
  - przejęcie i przystąpienie do długu

2. Sposoby ograniczenia ryzyka windykacyjnego
  - weryfikacja kontrahenta
  - zabezpieczenie wierzytelności (m in. weksel, poręczenie cywilne)

3. Praktyczne aspekty windykacji polubownej
  - sytuacja  wierzyciela
  - kanały kontaktu z dłużnikiem
   • rozmowy telefoniczne
   • wezwania do zapłaty i pozostałe pisma
   • wizyty terenowe
  - zasady komunikacji z dłużnikiem
  - stopniowanie nacisku – sprężyna windykacyjna
  - zapowiedź sankcji
  - typologia dłużnika i gry stosowane przez dłużników
  - asertywność w rozmowach windykacyjnych

4.  Dochodzenie wierzytelności na drodze prawnej
  - postępowanie sądowe:
   • postępowanie nakazowe
   • postępowanie upominawcze
   • postępowanie uproszczone
  - postępowanie egzekucyjne
   • tytuł wykonawczy
   • wniosek  egzekucyjny
   • przebieg postępowania

 

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

• jednej osoby -  490 zł netto + 23 % VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa oraz materiałów szkoleniowych w wersji papierowej (PDF)

Termin:
Zajęcia odbywać się będą w godzinach: 10.00 – 15.00.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Olga Łukaszewska
tel. 22/ 46-49-709, 500 206 038
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100% opłaty.