Wsparcie dla kogeneracji w Polsce Nowa ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

- szczegółowe zasady uczestnictwa w aukcyjnym systemie wsparcia dla jednostek CHP
- opłata kogeneracyjna
- obowiązki informacyjne wytwórców energii elektrycznej z kogeneracji korzystających

Termin: 17.04.2019r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest omówienie nowej ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Przedstawione zostaną proponowany system wsparcia dla planowanych, istniejących oraz modernizowanych jednostek kogeneracji.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do jest przedsiębiorstwom wytwarzającym i sprzedającym energię elektryczną oraz ciepło, sektorowi przemysłowemu i innym odbiorcom energii i ciepła, prawnikom, audytorom i weryfikatorom energetycznym, projektantom jednostek kogeneracji.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zagadnienia wstępne związane z Ustawą oraz systemem wsparcia:
 a) struktura projektu ustawy
 b) kluczowe definicje zawarte w projekcie ustawy
  - istniejąca jednostka kogeneracji i nowa jednostka kogeneracji
  - decyzja inwestycyjna
  - pojęcie modernizacji i znacznej modernizacji
  - publiczna sieć ciepłownicza
 c) kategorie instalacji, do których jest kierowane wsparcie
 d) wprowadzanie ciepła do publicznej sieci ciepłowniczej – zasada 70%
 e) okresy wsparcia
 f) reguły ograniczenia wsparcia
 g) zasady zaliczania dotychczas otrzymanej pomocy publicznej
2. Szczegółowe zasady uczestnictwa w aukcyjnym systemie wsparcia dla jednostek CHP:
 a) zasady uczestnictwa w aukcyjnym systemie wsparcia dla jednostek CHP o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW nowych lub znacznie zmodernizowanych:
 b) zasady uczestnictwa w systemie wsparcia dla jednostek kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW:
3. Pozostałe zagadnienia związane z nową Ustawą o promowaniu energii elektrycznej
    z wysokosprawnej kogeneracji:

 a) opłata kogeneracyjna
 b) podstawowe obowiązki informacyjne wytwórców korzystających ze wsparcia
 c) gwarancje pochodzenia
 d) mechanizm dodatkowego wsparcia w ramach Ustawy OZE dla instalacji OZE wykorzystujących wyłącznie biogaz lub biogaz rolniczy
 e) przepisy

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 990 zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 890 zł/os netto +23% VAT

UWAGA OFERTA FIRST MINUTE!

  • Przy zgłoszeniach na 14 dni przed twrminem szkolenia obowiązuje cena promocyjna – 850 zł/os netto + 23 % VAT*

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 10:00 – 16:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 46-49-709;
fax (22) 46-49-752
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.